PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 11 | 1 | 112–118
Article title

Stwardnienie boczne zanikowe – choroba neuronu ruchowego. Prezentacja przypadku

Content
Title variants
EN
Amyotrophic lateral sclerosis – a motor neuron disease. Case report
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Amyotrophic lateral sclerosis, also known as Charcot’s disease and motor neuron disease, is a progressive neurodegenerative disease that causes muscle weakness, paralysis, and ultimately, respiratory failure. The aetiology and the pathogenesis of the syndrome remain unknown. Most people live 2–5 years after their first signs of the disease. There is no cure or effective treatment. We present a case of a female patient affected by progressing Charcot’s disease. On the Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale – Revised (ALSFRS-R), the patient obtained 21 points. Atrophy and muscle spasm were very extended. Electromyography revealed features of coexisting denervation and reinnervation in the examined muscles. A growing number of Charcot’s disease cases require multidirectional actions to meet patient’s physical, emotional, and nutritional needs. Amyotrophic lateral sclerosis is an incurable disease. However, it is possible to relieve its symptoms by applying systematic physical rehabilitation.
PL
Stwardnienie boczne zanikowe, znane jako choroba Charcota, dotyczy uszkodzenia neuronów ruchowych; jest to postępujące neurodegeneracyjne schorzenie powodujące patologiczne osłabienie mięśni, porażenia i niewydolność oddechową. Etiologia choroby oraz patogeneza wciąż pozostają nieznane. Większość chorych przeżywa tylko od 2 do 5 lat od momentu rozpoznania. Do tej pory nie ma skutecznej terapii. W pracy przedstawiono wyniki leczenia pacjentki z postępującą postacią stwardnienia bocznego zanikowego. Do oceny posłużono się skalą Functional Rating Scale, w której chora uzyskała 21 punktów. Zaniki mięśniowe oraz przykurcze były znacznie nasilone. W badaniu elektromiograficznym odnotowano zmiany unerwienia w ocenianych mięśniach. Wzrastająca liczba chorych wymaga wielokierunkowego działania, odnoszącego się do problemów fizycznych, emocjonalnych oraz potrzeb żywieniowych. Stwardnienie boczne zanikowe to choroba nieuleczalna, możliwe jest jednak łagodzenie jej objawów poprzez systematyczne prowadzenie rehabilitacji ruchowej.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
112–118
Physical description
Contributors
 • Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw. AWF Katowice
author
 • Katedra Pedagogiki, kierunek fizjoterapia, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, Polska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. Marek Walancik. Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, Polska. Dyrektor Instytutu: dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD
author
 • Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw. AWF Katowice
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskim, Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń. Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, Polska. Dyrektor Instytutu: dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD
References
 • 1. Haverkamp LJ, Appel V, Appel SH: Natural history of amyotrophic lateral sclerosis in a database population. Validation of a scoring system and a model for survival prediction. Brain 1995;118: 707-719.
 • 2. Sathasivam S, Shaw PJ: Apoptosis in amyotrophic lateral sclerosis - what is the evidence? Lancet Neurol 2005; 4: 500-509.
 • 3. Kubiszewska J, Kwieciński H: Stwardnienie boczne zanikowe. Postępy Nauk Med 2010; 6: 440-448.
 • 4. Iłżecka J: Mechanizmy patogenetyczne stwardnienia bocznego zanikowego. Aktualn Neurol 2012; 12: 222-235.
 • 5. Lowe JS, Leigh N: Disorders of movement and system degenerations. In: Graham DI, Lantos PL (eds.): Greenfield’s Neuropathology. Vol. II, Arnold, London - New York - New Delhi 2002: 325-430.
 • 6. Worms PM: The epidemiology of motor neuron diseases: a review of recent studies. J Neurol Sci 2001; 191: 3-9.
 • 7. Rosen DR, Bowling AC, Patterson D et al.: A frequent ala 4 to val superoxide dismutase-1 mutation is associated with a rapidly progressive familial amyotrophic lateral sclerosis. Hum Mol Genet 1994; 3: 981-987.
 • 8. Siddique T, Nijhawan D, Hentati A: Molecular genetic basis of familial ALS. Neurology 1996; 47 (Suppl. 2): S27-S35.
 • 9. Li TM, Day SJ, Alberman E et al.: Differential diagnosis of moto-neurone disease from other neurological conditions. Lancet 1986; 2: 731-733.
 • 10. Wilbourn AJ: Clinical neurophysiology in the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis: the Lambert and the El Escorial criteria. J Neurol Sci 1998; 160 (Suppl. 1): S525-S529.
 • 11. Brooks BR: Diagnostic dilemmas in amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Sci 1999; 165 (Suppl. 1): S1-S9.
 • 12. Wijesekera LC, Leigh PN: Amyotrophic lateral sclerosis. Orphanet J Rare Dis 2009; 4: 3.
 • 13. Brooks BR, Miller RG, Swash M et al.: El Escorial revisited: revised criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord 2000; 1: 293-299.
 • 14. Zoccolella S, Beghi E, Palagano G et al.: Analysis of survival and prognostic factors in amyotrophic lateral sclerosis: a population based study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 33-37.
 • 15. Pasek J, Opara J, Pasek T et al.: Znaczenie badań nad jakością życia w rehabilitacji. Fizjoterapia 2007; 15: 3-8.
 • 16. Miller RG, Mitchell JD, Lyon M et al.: Riluzole for amyotrophic lateral sclerosis (ALS)/motor neuron disease (MND). Cochrane Database Syst Rev 2007; (1): CD001447.
 • 17. Pasek J, Opara J, Pasek T et al.: Rehabilitacja w stwardnieniu rozsianym - wyzwanie współczesnej medycyny. Aktualn Neurol 2009; 9: 272-276.
Document Type
report
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8c078624-7eb5-40ef-9370-62cbbdf33371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.