PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 4 | 278-283
Article title

Nowe spojrzenie na jakość wizualizacji podczas operacji wewnątrzgałkowych

Authors
Content
Title variants
EN
A new look at the quality of visualization during intraocular surgery
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny mikroskop operacyjny jest podstawowym urządzeniem niezbędnym do wykonania szerokiego zakresu operacji wewnątrzgałkowych, od którego oczekuje się najlepszej możliwej wizualizacji dla każdego typu procedury. Wysokiej klasy mikroskop okulistyczny gwarantuje nie tylko właściwą jakość obserwacji pola operacyjnego, lecz także większą swobodę i komfort podczas przeprowadzania operacji oraz mniejszy stres chirurga. Biorąc pod uwagę odmienność operacji w przednim i tylnym odcinku oka, należy podkreślić dwa ważne elementy, które odzwierciedlają jakość mikroskopu operacyjnego. W tym kontekście szczególnie istotna jest możliwość uzyskania stabilnego czerwonego refleksu o wysokiej jakości oraz odpowiednio dużego zakresu głębi ostrości.
EN
Modern surgical microscope is the basic unit necessary to carry out a wide range of intraocular surgery, with as good visualization as it is possible for each type of procedure. High-quality microscope means not only the quality of observation within the surgical field but also greater comfort of surgery with lesser surgeon stress. Taking into account the diversity of operations in the anterior and posterior segment of the eye, one should pay close attention to two important elements that reflect the quality of surgical microscope e.g. the ability to obtain a stable, high-quality red reflex and a sufficiently large range of depth of focus.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
278-283
Physical description
Contributors
  • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej, II Katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
  • 1. Jones MP. Larger depth of focus increases surgical efficiency. Ocular Surgery News 2013; 25: 13.
  • 2. Pavilack MA, Brod RD. Site of potential operating microscope light-induced phototoxicity on the human retina during temporal approach eye surgery. Ophthalmology 2001; 108(2): 381-385.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8bde5748-1509-42fa-bd3c-a99df4734bb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.