PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 16 | 111 - 120
Article title

POLYMER BIOCOMPOSITES USED IN BEDSORES TREATMENT

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Investigations are presented in the preparation of composite dressing material based on two biopolymers -chitosan and sodium alginate with the addition of sulfanilamide as medication designed for the healing of bedsores. The dressing was prepared in the form of film. The biopolymers used in the construction of the film make the dressing biodegradable and resorbable in the wound’s environment. Mechanical properties of the film were tested: thickness, extension strength, tenacity and elongation at maximum stress The ability of the material to match the wound was examined, too, as well as the transmission of water vapor. Sulfanilamide as bacteriostatic agent was added to the prepared composites. Mechanical and sorption properties of the composite dressings with addition of the active substance depend largely on their composition. The sorption properties were tested before and after addition of the medication .The release of the medication is intricate and proceeds according to kinetics of first order. Susceptibility of the composite materials to hydrolytic and enzymatic degradation was assessed.
Year
Volume
16
Pages
111 - 120
Physical description
Contributors
 • Institute of Biopolymers and Chemical Fibres ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
 • Institute of Biopolymers and Chemical Fibres ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, Poland
author
 • Institute of Biopolymers and Chemical Fibers
author
 • Institute of Biopolymer and Chemical Fibres
author
 • Chair of Applied Pharmacy, Medical University of Łodz
References
 • Walden-Gałuszko K.: Podstawy opieki paliatywnej. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004.
 • Sopata M.: Etiologia i patogeneza powstawania odleżyn, Inforanek, Vol. 1(4) 2009, pp. 4-5.
 • Szewczk M. T., Cwajda. J: Opatrunki nowej generacji, Zakażenia, 2005, p. 5.
 • Kucharska M., Niekraszewicz A., Wiśniewska-Wrona A., Brzoza–Malczewska K.: Dressing Sponges Made in Chitosan and Chitosan-Alginate Fibrids, Fibres & Textiles in Eastern Europe, July/September 2008; vol. 16, No 3 (68), pp. 109-113.
 • Muzzarelli R. A. A.: Carbohydrate Polym., Vol. 20, 1993, pp. 7-16.
 • Pielesz A.: Algi i alginiany, leczenie, zdrowie, uroda, Wyd. internetowe e-bookow, 2010.
 • Murakami K., Aoki H., Nakamura S., Takikawa M., Hanzawa M., Kishimoto S., Hattori H., Tanaka Y., Kiyosawa T., Sato Y., Ishihara M.: Hydrogel blends of chitin/chitosan, fucoidan and alginate as healing-impaired wound dressing, Biomaterials Vol. 31, 2010, pp. 83–90.
 • Eldin Mohy M. S., Soliman E. A., Hashem A. J., Tamer T. M.: Chitosan Modified Membranes for Wound Dressing Applications. Preparations, Characterization and Bio-Evaluation, Trends. Biomater. Artif. Organs, Vol. 22(3), 2008, pp. 154-164.
 • Wiśniewska-Wrona M., Niekraszewicz A., Struszczyk H., Guzińska K.: Estimation of Polymer Compositions Containing Chitosan for Veterinary Applications. Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 10, No 3(38), 2002 pp. 82-85.
 • Ignacak J., Dulińska-Litewka J., Pałka I.,Wiśniewska-Wrona M., Niekraszewicz A.: The effect of microcrystalline chitosan on the activity of pyruvate kinase M2 isoenzyme involved in regulating proliferation of ehrlich ascites tumor (eat) cells in vitro, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Vol. XIV, 2009, pp. 111–120.
 • Niekraszewicz A., Kucharska M., Wiśniewska-Wrona M., Ciechańska D., Ratajska M., Haberko. K.: Surgical biocomposites with Chitosan, periodyk, Vol. XIV edited by M. Jaworska, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Polish Chitin Society, 2009, pp. 167–178.
 • Wiśniewska – Wrona M., Niekraszewicz A., Struszczyk H.: Some aspects of the chitosan utilizaton in dentistry , monograph, Vol. VI, edited by H. Struszczyk, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Polish Chitin Society, 2000, pp. 137-143.
 • Kucharska M., Ciechańska D., Niekraszewicz A., Wiśniewska-Wrona M., Kardas I.: Potential use of chitosan – based material in medicine, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Vol. XV, 2010, pp. 169–176.
 • Wiśniewska – Wrona M., Kucharska M., Niekraszewicz A., Kardas I., Ciechańska D., Bodek K.H.: Biokompozyty chitozanowo-alginianowe w postaci filmów do leczenia odleżyn, Polimery w medycynie 2010, Vol. 40, No 2, pp. 57-64
 • Ignacak I., Zagajewski J., Pałka I., Wiśniewska-Wrona M., Niekraszewicz A.: The effect of chitosan on the synthesis of I-s-nitrosocysteine that participates in the regulation of the M2 pyruvate kinase isoenzyme activity associated with ehrlich ascites cells proliferation in vitro, Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives, Polish Chitin Society, Vol. XV, 2010, pp. 149–158.
 • Zejc A., Gorczyca M.: Chemia Leków. Podręcznik dla studentów farmacji i farmaceutyków. Wyd. PZWL. W-wa 2009, wyd. III. Rozdz. 11. Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze.
 • Farmakopea Polska VIII, PTFarm. W-wa 2008.
 • Procedura SPR/BPB/14 - Oznaczanie WRV chitozanu wyjściowego i chitozanu mikrokrystalicznego, według GLP Nr.G-016 (IBWCh).
 • Procedura SPR/BBP/5 - Oznaczanie aminocukrów metodą kolorymetryczną z kwasem 3,5 dinitrosalicylowym, według GLP Nr.G-016 (IBWCh).
 • Farmakopea Polska VII, tom I: Uwalnianie substancji czynnej ze stałych postaci leku, PTFarm W-wa 2006, pp. 337-343.
 • Farmakopea Polska VII, tom I: Uwalnianie substancji czynnej z systemów transdermalnych , PTFarm W-wa 2006, str. 346-347, 2006.
 • Cielecka M: Metody badań bezpośrednich opatrunków ran wg serii norm PN-EN 1326 i możliwości ich aplikacji w Laboratorium Badań Metrologicznych ITB „ Moratex”.
 • Brandys J., Danek A., Krasowska H.: Zarys biofarmacji, PZWL, Warszawa, 1984.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8bb6b1c5-1248-416e-bbc0-97fefeca86fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.