PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 250-254
Article title

Zaburzenia regulacji złości z dysforią. Prodrom choroby afektywnej dwubiegunowej czy depresji?

Content
Title variants
EN
Temper dysregulation disorder with dysphoria. Is it prodrome of bipolar disorders or prodrome of depression?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W przygotowaniu nowej edycji DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM‑V) uczestniczy wiele grup eksperckich, które na podstawie dotychczasowych wyników badań rozważają wprowadzenie nowych kategorii diagnostycznych, m.in. rozpoznania – zaburzenie regulacji złości z dysforią (temper dysregulation disorder with dysphoria, TDD). Propozycja ta spotkała się z szeroką dyskusją prowadzoną zarówno w środowisku badaczy, jak i lekarzy praktyków. Powstanie kryteriów rozpoznawania zaburzenia regulacji złości z dysforią ma długą historię wiążącą się z poszukiwaniem wiedzy na temat prodromu choroby afektywnej dwubiegunowej, a szczególnie danych o specyficznym obrazie klinicznym, czasie trwania i przebiegu manii u dzieci i młodzieży. Obserwacja grupy młodych osób z tzw. Nieepizodyczną (chroniczną) drażliwością oraz ze stałymi zaburzeniami kontroli złości w odpowiedzi na zwykłe bodźce i niektórymi objawami przypominającymi klasyczną postać manii pozwoliła na stworzenie kryteriów diagnostycznych zaburzenia regulacji złości z dysforią. Przeprowadzone do tej pory długoterminowe obserwacje osób z tym rozpoznaniem wykazały, że zaburzenie to jest najprawdopodobniej predyktorem wystąpienia w dorosłości unipolarnej depresji oraz zaburzeń lękowych i dystymii, a nie choroby afektywnej dwubiegunowej. Poza danymi epidemiologicznymi wskazują na to wyniki badań genetycznych, neuropsychologicznych oraz neuroobrazowych (fIMR). Ustalenia te dają istotne wskazówki co do leczenia osób z objawami zaburzeń regulacji złości z dysforią.
EN
Considering research results, many groups of experts who participate in preparations of a new edition of DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM‑V) suggest introduction of new diagnostic categories, including temper dysregulation disorder with dysphoria – TDD. This suggestion provoked broad discussion both in the research community and among clinicians. Development of the criteria to diagnose TDD has a long history associated with the search for knowledge of prodromal symptoms of bipolar disorder, especially data on the specific clinical picture, duration and course of mania in children and adolescents. Observation of a group of adolescents with non‑episodic (chronic) irritability accompanied by constant problems with anger control in response to normal stimuli and some features resembling a classic form of mania allowed to create diagnostic criteria for TDD. Long‑term observations of people with this diagnosis showed that the disorder is most likely a predictor of a unipolar depression and anxiety disorders, but, interestingly, not a bipolar disorder in the adulthood. This conclusion is confirmed by the epidemiological data, results of genetic and neuropsychological testing and neuroimaging (fIMR). These findings offer important guidance for the treatment of people with symptoms of TDD.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
250-254
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe‑Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe‑Jabłońska
References
 • 1. Moreno C., Laje G., Blanco 1. C. i wsp.: National trends in the outpatient diagnosis and treatment of bipolar disorder in youth. Arch. Gen. Psychiatry 2007; 64: 1032‑1039.
 • 2. Birmaher B., Axelson D., Goldstein B. i wsp.: Four‑year longitudinal course of children and adolescents with bipolar spectrum disorders: the Course and Outcome of Bipolar Youth (COBY) study. Am. J. Psychiatry 2009; 166: 795‑804.
 • 3. Blader J.C., Carlson G.A.: Increased rates of bipolar disorder diagnoses among U.S. child, adolescent, and adult inpatients, 1996‑2004. Biol. Psychiatry 2007; 62: 107‑114.
 • 4. Geller B., Craney J.L., Bolhofner K. i wsp.: Two‑year prospective follow‑up of children with a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 927‑933.
 • 5. Lewinsohn P.M., Klein D.N., Seeley J.R.: Bipolar disorder during adolescence and young adulthood in a community sample. Bipolar Disord. 2000; 2: 281‑293.
 • 6. Post R.M., Luckenbaugh D.A., Leverich G.S. i wsp.: Incidence of childhood‑onset bipolar illness in the USA and Europe. Br. J. Psychiatry 2008; 192: 150‑151.
 • 7. Soutullo C.A., Chang K.D., Díez‑Suárez A. i wsp.: Bipolar disorder in children and adolescents: international perspective on epidemiology and phenomenology. Bipolar Disord. 2005; 7: 497‑506.
 • 8. Galanter C.A., Pagar D.L., Oberg P.P. i wsp.: Symptoms leading to a bipolar diagnosis: a phone survey of child and adolescent psychiatrists. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2009; 19: 641‑647.
 • 9. Geller B., Tillman R., Craney J.L., Bolhofner K.: Four‑year prospective outcome and natural history of mania in children with a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype. Arch. Gen. Psychiatry 2004; 61: 459‑467.
 • 10. Perlis R.H., Miyahara S., Marangell L.B. i wsp.: Long‑term implications of early onset in bipolar disorder: data from the first 1000 participants in the systematic treatment enhancement program for bipolar disorder (STEP‑BD). Biol. Psychiatry 2004; 55: 875‑881.
 • 11. Birmaher B., Axelson D., Goldstein B. i wsp.: Psychiatric disorders in preschool offspring of parents with bipolar disorder: the Pittsburgh Bipolar Offspring Study (BIOS). Am. J. Psychiatry 2010; 167: 321‑330.
 • 12. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition, Text Revision. American Psychiatric Association, Washington, DC 2000.
 • 13. Axelson D., Birmaher B., Strober M. i wsp.: Phenomenology of children and adolescents with bipolar spectrum disorders. Arch. Gen. Psychiatry 2006; 63: 1139‑1148.
 • 14. Baroni A., Lunsford J.R., Luckenbaugh D.A. i wsp.: Practitioner review: the assessment of bipolar disorder in children and adolescents. J. Child Psychol. Psychiatry 2009; 50: 203‑215.
 • 15. Correll C.U., Penzner J.B., Lencz T. i wsp.: Early identification and high‑risk strategies for bipolar disorder. Bipolar Disord. 2007; 9: 324‑338.
 • 16. Correll C.U., Penzner J.B., Frederickson A.M. i wsp.: Differentiation in the preonset phases of schizophrenia and mood disorders: evidence in support of a bipolar mania prodrome. Schizophr. Bull. 2007; 33: 703‑714.
 • 17. Geller B., Zimerman B., Williams M. i wsp.: Diagnostic characteristics of 93 cases of a prepubertal and early adolescent bipolar disorder phenotype by gender, puberty and comorbid attention deficit hyperactivity disorder. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2000; 10: 157‑164.
 • 18. Masi G., Perugi G., Millepiedi S. i wsp.: Developmental differences according to age at onset in juvenile bipolar disorder. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2006; 16: 679‑685.
 • 19. Stringaris A., Santosh P., Leibenluft E., Goodman R.: Youth meeting symptom and impairment criteria for mania‑like episodes lasting less than four days: an epidemiological enquiry. J. Child Psychol. Psychiatry 2010; 51: 31‑38.
 • 20. Youngstrom E.A., Birmaher B., Findling R.L.: Pediatric bipolar disorder: validity, phenomenology, and recommendations for diagnosis. Bipolar Disord. 2008; 10: 194‑214.
 • 21. Leibenluft E., Charney D.S., Towbin K.E. i wsp.: Defining clinical phenotypes of juvenile mania. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 430‑437.
 • 22. Leibenluft E.: Severe mood dysregulation, irritability, and the diagnostic boundaries of bipolar disorder in youths. Am. J. Psychiatry 2010 Dec 1 [Epub ahead of print].
 • 23. National Institute of Mental Health: National Institute of Mental Health research roundtable on prepubertal bipolar disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2001; 40: 871‑878.
 • 24. Stringaris A., Cohen P., Pine D.S., Leibenluft E.: Adult outcomes of youth irritability: a 20‑year prospective community‑based study. Am. J. Psychiatry 2009; 166: 1048‑1054.
 • 25. Brotman M.A., Schmajuk M., Rich B.A. i wsp.: Prevalence, clinical correlates, and longitudinal course of severe mood dysregulation in children. Biol. Psychiatry 2006; 60: 991‑997.
 • 26. Stringaris A., Baroni A., Haimm C. i wsp.: Pediatric bipolar disorder versus severe mood dysregulation: risk for manic episodes on follow‑up. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 2010; 49: 397‑405.
 • 27. Brotman M.A., Kassem L., Reising M.M. i wsp.: Parental diagnoses in youth with narrow phenotype bipolar disorder or severe mood dysregulation. Am. J. Psychiatry 2007; 164: 1238‑1241.
 • 28. Brotman M.A., Rich B.A., Guyer A.E. i wsp.: Amygdala activation during emotion processing of neutral faces in children with severe mood dysregulation versus ADHD or bipolar disorder. Am. J. Psychiatry 2010; 167: 61‑69.
 • 29. Dickstein D.P., Towbin K.E., Van Der Veen J.W. i wsp.: Randomized double‑blind placebo‑controlled trial of lithium in youths with severe mood dysregulation. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2009; 19: 61‑73.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8b1d37f4-30d1-4ff1-a7d9-a67837f19bd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.