PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 2 | 66-78
Article title

Dysfunkcje poznawcze w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym

Authors
Content
Title variants
EN
Cognitive dysfunctions in the obsessive-compulsive disorder
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The obsessive-compulsive disorder involves numerous cognitive dysfunctions, mainly of attention, spatial orientation, visual and motor coordination, movement initiation, memory (mainly spatial), as well as of frontal functions, such as working memory and executive functions, and hemispheric activation. These deficits reflect abnormalities of brain structures and their neural connections, which may occur in the early stages of brain development, as a result of noxious factors such as streptococcal infection (PANDAS). The results of current neuroimaging studies indicate that some psychopathological symptoms and cognitive dysfunctions are associated with the dysfunctions of neural circuits between orbitofrontal cerebral cortex and basal ganglia. Neuropsychological data show variable level of cognitive impairment in individual patients with obsessive- compulsive disorders: in some patients they have low, whereas in other – significant intensity. While in early stages of the illness the global cognitive disturbances are not present, the selective cognitive impairment can be observed. During the course of the illness, some cognitive disorders may increase. In the early phase of the illness the most conspicuous cognitive deficits occur in those patients who exhibit so-called “soft” neurological symptoms which reflect structural and functional abnormalities of the brain. They may be associated with worse results of pharmacological and psychotherapeutic treatment.
PL
W zespole obsesyjno-kompulsyjnym stwierdza się liczne dysfunkcje poznawcze, głównie w zakresie uwagi, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, inicjacji ruchu, pamięci (głównie przestrzennej), a także funkcji czołowych, takich jak pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze, oraz aktywacji półkulowej. Deficyty te stanowią odzwierciedlenie anomalii w zakresie poszczególnych struktur mózgu oraz połączeń neuronalnych pomiędzy nimi, do których może dojść już we wczesnym okresie rozwoju mózgu, wskutek działania niekorzystnych czynników, takich jak zakażenie paciorkowcowe (PANDAS). Wyniki współczesnych badań neuroobrazowych wskazują, że za niektóre objawy psychopatologiczne i dysfunkcje poznawcze odpowiadają zaburzenia czynności kręgu neuronalnego łączącego orbitofrontalną część kory mózgowej oraz jądra podstawy mózgu. Badania neuropsychologiczne wskazują na różny stopień dysfunkcji poznawczych u poszczególnych chorych z zespołem obsesyjno-kompulsyjnym: u niektórych mają one niewielkie, a u innych znaczne nasilenie. Chociaż we wczesnych etapach choroby z reguły nie obserwuje się globalnego upośledzenia czynności poznawczych, w okresie tym najczęściej stwierdza się już deficyty wybiórcze. Wraz z czasem trwania choroby niektóre zaburzenia poznawcze mogą się nasilać. We wczesnej fazie choroby najsilniej wyrażone deficyty poznawcze występują u tych chorych, u których stwierdza się tzw. miękkie objawy neurologiczne, będące odzwierciedleniem nieprawidłowości strukturalnych i czynnościowych mózgu. Może to się wiązać z gorszymi rezultatami leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
66-78
Physical description
Contributors
 • Zakład Neuropsychologii Klinicznej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, tel. 602 172 089. Kierownik: dr hab. n. med. Alina Borkowska
References
 • 1. Barrett PM., Healy L.J.: An examination of the cognitive processes involved in childhood obsessive-compulsive disorder. Behav. Res. Ther. 2003; 41: 285-299.
 • 2. Beers S.R., Rosenberg D.R., Dick E.L. i wsp.: Neuropsychological study of frontal lobe function in psychotropicnaive children with obsessive-compulsive disorder. Am. J. Psychiatry 1999; 156: 777-779.
 • 3. Berthier M.L.: Cognitive function in the obsessive-compulsive disorder associated with cerebral lesions. Rev. Neurol. 2000; 30: 769-772.
 • 4. Bolden-Watson C., Richelson E.: Blockade by newly-developed antidepressants of biogenic amine uptake into rat brain synaptosomes. Life Sci. 1993; 52: 1023-1029.
 • 5. Hermans D., Martens K., De Cort K. i wsp.: Reality monitoring and metacognitive beliefs related to cognitive confidence in obsessive-compulsive disorder. Behav. Res. Ther. 2003; 41: 383-401.
 • 6. Lysaker PH., Marks K.A., Picone J.B. i wsp.: Obsessive and compulsive symptoms in schizophrenia: clinical and neurocognitive correlates. J. Nerv. Ment. Dis. 2000; 188: 78-83.
 • 7. Lucey J.V, Burness C.E., Costa D.C. i wsp.: Wisconsin Card Sorting Task (WCST) errors and cerebral blood flow in obsessive-compulsive disorder (OCD). Br. J. Med. Psychol. 1997; 70 (cz. 4): 403-411.
 • 8. Modell J.G., Mountz J.M., Curtis G.C., Greden J.F.: Neurophysiologic dysfunction in basal ganglia/limbic striatal and thalamocortical circuits as a pathogenetic mechanism of obsessive-compulsive disorder. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1989; 1: 27-36.
 • 9. Purcell R., Maruff P, Kyrios M., Pantelis C.: Neuropsychological deficits in obsessive-compulsive disorder: a comparison with unipolar depression, panic disorder, and normal controls. Arch. Gen. Psychiatry 1998; 55: 415-423.
 • 10. Schmidtke K., Schorb A., Winkelmann G., Hohagen F.: Cognitive frontal lobe dysfunction in obsessive-compulsive disorder. Biol. Psychiatry 1998; 43: 666-673.
 • 11. Tallis F., Pratt P, Jamani N.: Obsessive compulsive disorder, checking, and non-verbal memory: a neuropsychological investigation. Behav. Res. Ther. 1999; 37: 161-166.
 • 12. Tolin D.F., Abramowitz J.S., Przeworski A., Foa E.B.: Thought suppression in obsessive-compulsive disorder. Behav. Res. Ther. 2002; 40: 1255-1274.
 • 13. Zitterl W, Urban C., Linzmayer L. i wsp.: Memory deficits in patients with DSM-IV obsessive-compulsive disorder. Psychopathology 2001; 34: 113-117.
 • 14. Baxter L.R Jr: Neuroimaging studies of obsessive compulsive disorder. Psychiatr. Clin. North Am. 1992; 15: 871-884.
 • 15. Insel T.R.: Toward a neuroanatomy of obsessive-compulsive disorder. Arch. Gen. Psychiatry 1992; 49: 739-744.
 • 16. Robinson D., Wu H., Munne RA. i wsp.: Reduced caudate nucleus volume in obsessive-compulsive disorder. Arch. Gen. Psychiatry 1995; 52: 393-398.
 • 17. Swedo S.E., Pietrini P, Leonard H.L. i wsp.: Cerebral glucose metabolism in childhood-onset obsessive-compulsive disorder. Revisualization during pharmacotherapy. Arch. Gen. Psychiatry 1992; 49: 690-694.
 • 18. Presta S., Marazziti D., Dell’Osso L. i wsp.: Obsessive-compulsive disorder in childhood and adolescence. Psychopathology 2003; 36: 55-64.
 • 19. Swedo S.E., Leonard H.L., Garvey M. i wsp.: Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: clinical description of the first 50 cases. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 264-271.
 • 20. Borkowska A., Pilaczynska E., Rybakowski J.K.: The frontal lobe neuropsychological tests in patients with schizophrenia and/or obsessive-compulsive disorder. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2003; 15: 359-362.
 • 21. Poyurovsky M., Fuchs C., Weizman A.: Obsessive-compulsive disorder in patients with first-episode schizophrenia. Am. J. Psychiatry 1999; 156: 1998-2000.
 • 22. Stein D.J.: Handwriting and obsessive-compulsive disorder. Lancet 2001; 358: 524-525.
 • 23. Lysaker PH., Lancaster R.S., Nees M.A., Davis L.W: Patterns of obsessive-compulsive symptoms and social function in schizophrenia. Psychiatry Res. 2004; 125: 139-146.
 • 24. Pélissier M.C., O’Connor K.P: Deductive and inductive reasoning in obsessive-compulsive disorder. Br. J. Clin. Psychol. 2002; 41 (cz. 1): 15-27.
 • 25. Berman I., Merson A., Viegner B. i wsp.: Obsessions and compulsions as a distinct cluster of symptoms in schizophrenia: a neuropsychological study. J. Nerv. Ment. Dis. 1998; 186: 150-156.
 • 26. Kruger S., Braunig P., Hoffler J. i wsp.: Prevalence of obsessive-compulsive disorder in schizophrenia and significance of motor symptoms. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2000; 12: 16-24.
 • 27. Tibbo P, Warneke L.: Obsessive-compulsive disorder in schizophrenia: epidemiologic and biologic overlap. J. Psychiatry Neurosci. 1999; 24: 15-24.
 • 28. Hwang M.Y., Morgan J.E., Losconzcy M.F.: Clinical and neuropsychological profiles of obsessive-compulsive schizophrenia: a pilot study. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2000; 12: 91-94.
 • 29. Lysaker PH., Bryson G.J., Marks K.A. i wsp.: Association of obsessions and compulsions in schizophrenia with neurocognition and negative symptoms. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2002; 14: 449-453.
 • 30. Stein D.J., Ludik J.: A neural network of obsessive-compulsive disorder: modelling cognitive disinhibition and neurotransmitter dysfunction. Med. Hypotheses 2000; 55: 168-176.
 • 31. Jackson C.W, Morton WA., Lydiard R.B.: Pharmacologic management of obsessive-compulsive disorder. South. Med. J. 1994; 87: 310-321.
 • 32. Kaplan A., Hollander E.: A review of pharmacologic treatments for obsessive-compulsive disorder. Psychiatr. Serv. 2003; 54: 1111-1118.
 • 33. Neziroglu F., Hsia C., Yaryura-Tobias J.A.: Behavioral, cognitive, and family therapy for obsessive-compulsive and related disorders. Psychiatr. Clin. North Am. 2000; 23: 657-670.
 • 34. Borkowska A., Pilaczyńska E., Araszkiewicz A., Rybakowski J.: Wpływ sertraliny na funkcje poznawcze u chorych z zespołem natręctw. Psychiatr. Pol. 2002; 36 (6 supl.): 289-295.
 • 35. Cosgrove G.R., Rauch S.L.: Stereotactic cingulotomy. Neurosurg. Clin. North Am. 2003; 14: 225-235.
 • 36. Dougherty D.D., Baer L., Cosgrove G.R. i wsp.: Prospective long-term follow-up of 44 patients who received cingulotomy for treatment-refractory obsessive-compulsive disorder. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 269-275.
 • 37. Kim C.H., Chang J.W., Koo M.S. i wsp.: Anterior cingulotomy for refractory obsessive-compulsive disorder. Acta Psychiatr. Scand. 2003; 107: 283-290.
 • 38. Nyman H., Andreewitch S., Lundback E., Mindus P.: Executive and cognitive functions in patients with extreme obsessive-compulsive disorder treated by capsulotomy. Appl. Neuropsychol. 2001; 8: 91-98.
 • 39. HaratM., Borkowska A., Rudaś M., Rybakowski J.: Przypadek pacjenta z zespołem natręctw (obsesyjno-kompulsyjnym) opornym na leczenie zachowawcze operowanego metodą stereotaktycznej obustronnej cingulotomii. Neurol. Neurochir. Pol. 2004; 38: 519-523.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8b03b3de-135b-4567-9b13-9fc001f1898a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.