PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 1 | 69–76
Article title

Stężenie białka S100B w surowicy krwi u młodzieży z omdleniami

Content
Title variants
EN
Serum S100B protein concentration in adolescents with syncope
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Children and adolescents with syncope are frequent patients in a general practitioner’s or paediatrician’s office. Syncope is a sudden, reversible, short and spontaneously resolving loss of consciousness associated with transient global cerebral hypoperfusion. The pattern of metabolic and clinical disorders resulting from brain ischaemia has been well described in patients with cerebral stroke. Due to brain ischaemia during stroke, the blood–brain barrier is broken down, which results in the appearance of S100B protein in the cerebrospinal fluid. Its concentration increases with increasing extent of ischaemia. The aim of the study was to assess whether adolescents with syncope present elevated serum S100B protein concentrations. Material and methods: The analysis involved 70 adolescents at 14–18 years of age (average age: 15.5), including 32 syncope patients and 38 controls. The basic diagnostic test was a tilt test performed in accordance with the Westminster protocol. S100B assay was conducted by collecting blood samples directly before a tilt test as well as 6 and 24 hours afterwards. Results: There were no differences between patients and controls in S100B levels at baseline and after 6 and 24 hours. Conclusions: The results of the study do not confirm the hypothesis that during syncope in adolescents, the brain tissue becomes damaged, which would be indicated by elevated serum S100B protein level. This research project requires continuation, and further analyses should be conducted taking into account various types of syncope, particularly the cardioinhibitory one, during which cardiac asystole of 3–15 seconds (or even longer) is observed.
PL
Wprowadzenie: Dzieci i młodociani z omdleniami są częstymi pacjentami w poradni lekarza rodzinnego lub pediatry w podstawowej opiece zdrowotnej. W czasie omdlenia dochodzi do nagłej, odwracalnej, krótkotrwałej i ustępującej samoistnie utraty przytomności, związanej z chwilowym zmniejszeniem przepływu krwi przez mózg. Model zaburzeń metabolicznych i klinicznych w wyniku niedokrwienia mózgu został dobrze opracowany u chorych z udarem mózgu. Z powodu niedotlenienia podczas udaru dochodzi do rozszczelnienia bariery krew–mózg, w wyniku czego w płynie mózgowo-rdzeniowym pojawia się białko S100B, którego stężenie wzrasta wraz z rozległością obszaru uszkodzenia. Celem badań była ocena, czy u młodocianych z omdleniami dochodzi do podwyższenia stężenia białka S100B w surowicy krwi. Materiał i metody: Analizą objęto 70 młodocianych w wieku 14–18 lat (średnia 15,5 roku), w tym 32 z omdleniami oraz 38 z grupy kontrolnej. Zasadniczym badaniem diagnostycznym był test pochyleniowy (tilt test), przeprowadzany według protokołu westminsterskiego. W celu oznaczenia stężenia białka S100B krew pobierana była tuż przed tilt testem, po 6 oraz 24 godzinach od badania wyjściowego. Wyniki: Nie stwierdzono różnic w stężeniu białka S100B w pomiarze wyjściowym, po 6 i 24 godzinach w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski: Otrzymane wyniki nie potwierdzają hipotezy, że u młodocianych w trakcie omdlenia dochodzi do uszkodzenia tkanki mózgowej, wyrazem czego miałoby być podwyższenie stężenia białka S100B w surowicy. Projekt badawczy wymaga kontynuacji i przeprowadzenia analizy z uwzględnieniem różnych typów omdleń, szczególnie kardiodepresyjnych, podczas których następuje asystolia serca trwająca 3–15 sekund, a nawet dłużej.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
69–76
Physical description
Contributors
 • Klinika Kardiologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski
 • Katedra i Zakład Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
 • Oddział Kardiologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Lesław Szydłowski
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej i Kardiochirurgicznej Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski
 • Katedra i Zakład Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Polska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
References
 • 1. Moodley M: Clinical approach to syncope in children. Semin Pediatr Neurol 2013; 20: 12–17.
 • 2. Ikiz MA, Cetin II, Ekici F et al.: Pediatric syncope: is detailed medical history the key point for differential diagnosis? Pediatr Emerg Care 2014; 30: 331–334.
 • 3. Rękawek J, Bieganowska K, Brzezińska-Paszke M et al.: Przyczyny omdleń u dzieci leczonych w kardiologicznym ośrodku referencyjnym. Pediatr Pol 2005; 80: 861‒865.
 • 4. Baran M, Szczepanski W, Bossowski A: Syncope in children and adolescents living in north-eastern Poland – scope of causes. Adv Med Sci 2013; 58: 326–330.
 • 5. Szydłowski L: Omdlenia u dzieci. Przegl Lek 2007; 64 Supl 3: 80‒83.
 • 6. Task Force for the Diagnosis and Management of Syncope; European Society of Cardiology (ESC); European Heart Rhythm Association (EHRA); Heart Failure Association (HFA); Heart Rhythm Society (HRS); Moya A, Sutton R, Ammirati F et al.: Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J 2009; 30: 2631–2671.
 • 7. Sutton R, Benditt D, Brignole M et al.: Syncope: diagnosis and management according to the 2009 guidelines of the European Society of Cardiology. Pol Arch Med Wewn 2010; 120: 42–47.
 • 8. Bassetti CL: Transient loss of consciousness and syncope. Handb Clin Neurol 2014; 119: 169–191.
 • 9. Tugba B, Zubeyir K, Nevzat U et al.: Cerebral blood flow of children with vasovagal syncope. Cardiol Young 2015; 25: 267–273.
 • 10. Busl KM, Greer DM: Hypoxic-ischemic brain injury: pathophysiology, neuropathology and mechanisms. NeuroRehabilitation 2010; 26: 5–13.
 • 11. Mercier E, Boutin A, Lauzier F et al.: Predictive value of S-100β protein for prognosis in patients with moderate and severe traumatic brain injury: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013; 346: f1757.
 • 12. Beaudeux JL: [S100B protein: a novel biomarker for the diagnosis of head injury]. Ann Pharm Fr 2009; 67: 187–194.
 • 13. Kirchhoff C, Buhmann S, Braunstein V et al.: Cerebrospinal s100-B: a potential marker for progressive intracranial hemorrhage in patients with severe traumatic brain injury. Eur J Med Res 2008; 13: 511–516.
 • 14. Savola O, Pyhtinen J, Leino TK et al.: Effects of head and extracranial injuries on serum protein S100B levels in trauma patients. J Trauma 2004; 56: 1229–1234; discussion 1234.
 • 15. Routsi C, Stamataki E, Nanas S et al.: Increased levels of serum S100B protein in critically ill patients without brain injury. Shock 2006; 26: 20–24.
 • 16. Spinella PC, Dominguez T, Drott HR et al.: S-100β protein-serum levels in healthy children and its association with outcome in pediatric traumatic brain injury. Crit Care Med 2003; 31: 939–945.
 • 17. Rainey T, Lesko M, Sacho R et al.: Predicting outcome after severe traumatic brain injury using the serum S100B biomarker: results using a single (24h) time-point. Resuscitation 2009; 80: 341–345.
 • 18. Bloomfield SM, McKinney J, Smith L et al.: Reliability of S100B in predicting severity of central nervous system injury. Neurocrit Care 2007; 6: 121‒138.
 • 19. Bilewicz-Wyrozumska T, Smoleńska-Petelenz J, Durmała J et al.: Ocena próby pionizacyjnej i czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci z omdleniami. Pediatr Pol 2003; 78: 1041–1045.
 • 20. Lelonek M: Wartość wywiadu, testu pochyleniowego i analizy zmienności rytmu serca w diagnostyce omdleń o niewyjaśnionej etiologii. Pol Przegl Kardiol 2004; 6: 69–75.
 • 21. Zygmunt A, Kędziora P, Niwald M et al.: Przydatność testu pionizacyjnego w diagnostyce omdleń wazowagalnych u dzieci. Pediatr Pol 2004; 79: 684–690.
 • 22. De Smet D, Jacobs J, Ameye L et al.: The partial coherence method for assessment of impaired cerebral autoregulation using near-infrared spectroscopy: potential and limitations. Adv Exp Med Biol 2010; 662: 219–224.
 • 23. Kępa L, Oczko-Grzesik B: Evaluation of cerebrospinal fluid S100B protein concentration in patients with purulent, bacterial meningitis – own observations. Przegl Epidemiol 2013; 67: 415–419, 525–528.
 • 24. Piazza O, Storti MP, Cotena S et al.: S100B is not a reliable prognostic index in paediatric TBI. Pediatr Neurosurg 2007; 43: 258–264.
 • 25. Jawniak R, Kościesza A, Furmaga-Jabłońska W: Cardiodepressive vasovagal syncope as an indication for pacing device implantation – a case study. Pol J Environ Stud 2006; 15: 183–184.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8a74800d-bb0f-4727-920e-60e5630d0ac1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.