PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2017 | 4 | 1 | 10-14
Article title

Wzrost liczby operacji usunięcia zaćmy wykonywanych w ramach dyrektywy transgranicznej z 2016 r.

Content
Title variants
EN
Increase in the number of cataract surgeries performed under the cross-border directive of 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niewydolny system organizacji leczenia zaćmy w Polsce oraz gwarantowana przepisami unijnymi swoboda w realizacji zabiegów usunięcia zaćmy poza Polską stymulują chorych do leczenia w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dynamikę tego procesu najlepiej oddaje miesięczna liczba wniosków o refundację kosztów leczenia składanych w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Liczba wniosków złożonych przez chorych w styczniu 2015 r. wzrosła ze 100 do ponad 1200 w grudniu 2016 r. Wzrost zainteresowania polskich pacjentów leczeniem zaćmy poza granicami kraju zaowocował ponad 100-procentowym wzrostem budżetu publicznego transferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia do placówek medycznych w Czechach i innych krajach Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich 2 lat wydatki wzrosły z blisko 12 mln PLN w 2015 r. do ponad 27,5 mln PLN w 2016 r.
EN
The inefficient system of cataract treatment in Poland motivates patients to look for cataract surgery treatments in the neighbouring countries within the European Union. The dynamics of the process is best reflected by the number of monthly applications for reimbursement of the treatment submitted to each provincial National Health Fund branch. There were 100 applications submitted by patients in January 2015, and the number grew to more than 1200 in December 2016. The patients’ interest in obtaining cataract treatment outside of Poland resulted in 100% increase in the public budget, which was transferred by the National Health Service to the medical facilities primarily located in the Czech Republic and other EU member states. In the past two years, spending has increased from 12 million PLN in 2015 to over 27.5 million PLN in 2016.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
10-14
Physical description
Contributors
  • 1. Oddział Okulistyczny, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu. 2. Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
  • 1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. 2. Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych z siedzibą w Kielcach
References
  • 1. Grzybowski A, Maciejewski A, Zajdel J. Koszty i zagrożenia związane z operacjami zaćmy finansowanymi w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej. OphthaTherapy 2016; 3(11): 218-223.
  • 2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2014 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).
  • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.U. UE L 88 z 4.04.2011).
  • 4. Jeschke A. Prawa pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, część 1. Alergoprofil 2016; 1(12): 23-25.
  • 5. Informator o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia [online: http://nfz.gov. pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach].
  • 6. Ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne [online: http://kolejki.nfz.gov.pl].
  • 7. Informator Narodowego Funduszu Zdrowia o statystyce jednorodnych grup pacjentów [online: http://prog.nfz.gov.pl/app-jgp].
  • 8. Dostęp do opieki okulistycznej w Polsce. Podejście systemowe. Najważniejsze problemy związane z dostępem doświadczeń okulistycznych. CEESTAHC 2012 [http://www.ceestahc.org/pliki/nasze_publikacje/raporty/Dostep_do_opieki_okulistycznej_w_Polsce.pdf].
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8a162f4a-0356-4c75-a089-9c72679b6a58
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.