PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 48 | 155-163
Article title

Methods for assessing the influence of investments in transport infrastructure on the environment

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article discusses the environmental effects of transport, with a particular focus on the natural environment. The author presents methods used for assessing the influence of investments in transport infrastructure on the environment and the main problems related to assessment.
Year
Volume
48
Pages
155-163
Physical description
Contributors
 • Faculty of Maritime Technology and Transport, West Pomeranian University of Technology, Al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, Poland
References
 • [1] Adamczyk W. (2004). Ekologia wyrobów – jakość, cykl życia, projektowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [2] Bielecka E. (2006). Systemy Informacji Geograficznej. Teoria i zastosowania, Wyd. PJWSTK, Warszawa.
 • [3] Brzozowska L., Brzozowski K., Drąg Ł. (2009). System informacji przestrzennej jako integrator systemu komputerowego do oceny jakości powietrza, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 5 (712).
 • [4] COM (2009) 279. Zrównoważona przyszłość transportu: w kierunku zintegrowanego, zaawansowanego technologicznie i przyjaznego użytkownikowi systemu, Komunikat Komisji. Bruksela, of 17.06.2009, COM (2009) 279 final version. Dz.U. C 255 of 22.9.2010, pp. 110-115.
 • [5] C15/4 (2011). Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów „Rola władz lokalnych i regionalnych w przyszłej polityce ochrony środowiska”, Dz.U. C 15 z 18.1.2011, s. 4-9.
 • [6] C354/23 (2010). Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie europejskiej polityki transportowej w kontekście strategii lizbońskiej po 2010 r. oraz strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju (opinia rozpoznawcza). Dz.U. C 354 z 28.12.2010, s. 23-29.
 • [7] Deffner J., Götz K. (2010). „Przyszłość Transportu” Przyszłość Mobilności w UE, document developed upon the request of the EP Transport and Tourism Committee, the Institute for Socila and Ecological Studies, Frankfurt am Main, European Parliament, Brussels.
 • [8] Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of certain plans and programmes on the environment. Polish special edition: Chapter 15 Volume 06 P. 157-16.
 • [9] Directive 85/337/EEC of the Council 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment. Polish special edition: Chapter 15 Volume 01 P. 248-256.
 • [10] EKKOM (2008). Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunalnego „EKKOM”, Kraków.
 • [11] Głowacki T. (2005). Projekty GIS, Administracja i użytkowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • [12] Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R. (2007). GIS. Obszary zastosowań, PWN, Warszawa.
 • [13] Gruszczyński S. (2006). Ocena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programów, Inżynieria Środowiska, T. 11, z. 1, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie.
 • [14] Hofman L. (1968). Ekonomika żeglugi śródlądowej w zarysie, Wydawnictwo Morskie, Gdynia.
 • [15] Kwiecień J. (2006). Trendy rozwojowe GIS, Przegląd Geodezyjny, Rok LXXVIII, Nr 6.
 • [16] Litman T. (2011). Well Measured: Developing Indicators for Sustainable and Livable Transport Planning, Victoria Transport Policy Institute.
 • [17] Longley P., Goodchild M., Maguire D. Rhind D. (2006). GIS. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • [18] Łatuszyńska M. (2004). Modelowanie efektów rozwoju międzynarodowych korytarzy transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • [19] Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R., Ekologiczne aspekty rozwoju infrastruktury transportu, [w:] Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Pr. zb. pod red. B. Kryk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 189-210.
 • [20] Madejski M., Lissowska E., Morawski W. (1980). Rozwój i integracja, WKiŁ, Warszawa.
 • [21] Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (1997). Współczesne Problemy polityki transportowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [22] Schade W., Rothengatter W. (1999). Long-Term Assessment Of Transport Policies To Achieve Sustainability, 4 th European Congress on Systems Sience, Valancia.
 • [23] Strulak-Wójcikiewicz R., Łatuszyńska M., Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko – aspekty prawne i metodologiczne, Handel wewnętrzny Tom 3 - Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2012, s. 121-132.
 • [24] Wierzbicki T. (1975) (red.). Podstawy informatyki w transporcie, WKiŁ, Warszawa.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-89e9ccf6-4402-442d-aac2-2bca526f8873
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.