PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 3 | 82–90
Article title

Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu przyczyny gorączki u 11-letniej dziewczynki z ostrym uszkodzeniem nerek – opis przypadku i przegląd literatury

Content
Title variants
EN
Diffi culties in diagnosing the cause of fewer in 11-year-old girl with acute renal injury – case report and review of literature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne nawracającej gorączki u 11-letniej dziewczynki z otyłością, u której choroba rozpoczęła się ostrym uszkodzeniem nerek wymagającym leczenia nerkozastępczego. Po 6 dniach leczenia hemodializami, połączonego z objawowym leczeniem farmakologicznym uzyskano normalizację parametrów wydolności nerek i obniżenie wskaźników zapalnych. W związku z nawrotowym pogarszaniem się – w odstępach kilkudniowych – stanu klinicznego dziecka i cykliczną gorączką o przebiegu septycznym przeprowadzono diagnostykę biochemiczną, mikrobiologiczną, immunologiczną, hematologiczną, neurologiczną, pulmonologiczną, kardiologiczną, ginekologiczną oraz endokrynologiczną. Postępowanie terapeutyczne obejmowało m.in. antybiotykoterapię o szerokim spectrum, usunięcie cysty jajnika lewego i leczenie lambliozy. W wyniku leczenia ostatecznie uzyskano ustąpienie gorączki. Nie udało się jednak jednoznacznie ustalić jej przyczyny. Po 22 miesiącach leczenia u dziewczynki nadal utrzymują się cechy zespołu metabolicznego. Przedstawiony przypadek obrazuje rozległość procesu diagnostycznego oraz trudności, przed jakimi staje lekarz diagnozując i lecząc pacjenta z objawami klinicznymi pod postacią gorączki o nieustalonej etiologii (FUO – fever of unknown origin).
EN
Authors present the diffi culties in diagnosis of recurrent fever in the case of 11-year-old girl, with obesity and fever, in whom the illness began with acute renal injury requiring renal replacement therapy. After 6-days of dialysis treatment combined with pharmacological symptomatical treatment normal parameters of renal function and lowering of infl ammation indices were obtained. Due to the recurrent deterioration of the clinical condition of the child in a few day intervals, cyclic septic fever – biochemical, microbiological, immunological, hematological, neurological, pulmonological, cardiological, gynecological and endocrinological investigations have been performed. Therapeutic procedures included: wide spectrum antibiotics, the removal of ovarian cyst and giardiasis treatment among them. During the treatment fever remission at the end was obtained, however the direct cause of it has not been established. After 22 months of treatment the features of metabolic syndrome are still present. The case illustrates the length of the diagnostic process and the diffi culties faced by a doctor diagnosing and treating patients with symptoms in the form of FUO (fever of unknown origin).
Discipline
Year
Volume
65
Issue
3
Pages
82–90
Physical description
Contributors
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Klinika Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. 32 370 43 05, fax 32 370 42 92
author
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Pediatrii w Zabrzu
author
 • Koło Naukowe STN przy Katedrze i Klinice Pediatrii w Zabrzu
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Oddział Nefrologii Dzieci Katedry i Kliniki Pediatrii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
References
 • 1. Grygalewicz J. Leczenie gorączki. Med. Prakt. Pediatria, wyd. spec. 2009; 3: 121 –124, 150.
 • 2. Sadowski B, Szczepańska-Sadowska E. Termoregulacja W: Gorączka u dzieci. Red. J. Grygalewicz. PZWL, Warszawa 2008, 11–42.
 • 3. Łoś-Rycharska E., Czerwionka-Szafl arska M. Gorączka u dzieci i jej farmakoterapia. Pediatr. Pol. 2010; 85: 156–164.
 • 4. Petersdorf R.B., Beeson P.B. Fever of unexplained origin: report on 100 cases. Medicine (Baltimore) 1961; 40: 1–30.
 • 5. Tolan R.W. Jr. Fever of unknown origin: a diagnostic approach to this vexing problem. Clin. Pediatr. (Phila) 2010; 49: 207–213.
 • 6. Williams J., Bellamy R. Fever of unknown origin. Clin. Med. 2008; 8: 526–530.
 • 7. Pasic S., Minic A., Djuric P., Micic D., Kuzmanovic M., Sarjanovic L., Markovic M. Fever of unknown origin in 185 paediatric patients: a single-centre experience. Acta Paediatr. 2006; 95: 463–466.
 • 8. de Gaudio M., Moshal K., Malone M., Novelli V. Kikuchi-Fujimoto disease causing fever of unknown origin in a nine-year- -old boy. Scand. J. Infect. Dis. 2010; 42: 946–949.
 • 9. Chow A., Robinson J.L. Fever of unknown origin in children: a systematic review. World J. Pediatr. 2011; 7: 5–10.
 • 10. Berezin E.N., Iazzetti M.A. Evaluation of the incidence of occult bacteremia among children with fever of unknown origin. Braz. J. Infect. Dis. 2006; 10: 396–399.
 • 11. Goto M., Koyama H., Takahashi O., Fukui T. A retrospective review of 226 hospitalized patients with fever. Intern. Med. 2007; 46: 17–22
 • 12. Radzikowski A. Gorączka o nieustalonej przyczynie – pyelonephritis? pneumonia? mastoiditis? ethmoiditis? Przeg. Lek. 2007; 64, Supl. 3: 9–11.
 • 13. Vanderschueren S., Del Biondo E., Ruttens D., Van Boxelaer I., Wauters E., Knockaert D.D. Infl ammation of unknown origin versus fever of unknown origin: two of a kind. Eur. J. Intern. Med. 2009; 20: 415–418.
 • 14. Dupond J.L. Fever of unknown origin: diagnostic strategies and tactical approaches. Rev. Med. Interne. 2008; 29: 946–956.
 • 15. Moawad M.A., Bassil H., Elsherif M. i wsp. Fever of unknown origin: 98 cases from Saudi Arabia. Ann. Saudi Med. 2010; 30: 289–294.
 • 16. Klotz S.A., Ianas V., Elliot S.P. Catscratch Disease. Am. Fam. Physician. 2011; 83: 152–155.
 • 17. Ciftdodan D.Y., Bayram N., Vardar F. Brucellosis as a Cause of Fever of Unknown Origin in Children Admitted to a Tertiary Hospital in the Aegean Region of Turkey. Vector Borne Zoonotic Dis. 2011 Jan 22. Epub ahead of print.
 • 18. Bleeker-Rovers C.P., Vos F.J., de Kleijn E.M. i wsp. A prospective multicenter study on fever of unknown origin: the yield of a structured diagnostic protocol. Medicine (Baltimore) 2007; 86: 26–38.
 • 19. Baicus C., Bolosiu H.D., Tanasescu C. Fever of unknown origin: 1. Etiology. A prospective multicenter study of 164 patients. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi. 2003; 107: 772–780.
 • 20. Efstathiou S.P., Pefanis A.V., Tsiakou A.G. i wsp. Fever of unknown origin: discrimination between infectious and non- -infectious causes. Eur. J. Intern. Med. 2010; 21: 137–143.
 • 21. Martin K., Davies E.G., Axford J.S. Fever of unknown origin in childhood: diffi culties in diagnosis. Ann. Rheum. Dis. 1994; 53: 429–433.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-89c0b16c-7d99-474b-a40f-1ee33255cbbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.