PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 3 | 208-211
Article title

Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków u dzieci

Content
Title variants
EN
Treatment of haemangiomas in children with propranolol – a review
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Haemangiomas are the most common tumours of early childhood, affecting up to 10% of infants. Their natural history is very specific, leading to spontaneous resolution in 76% of patients by age of 7 year. Haemangiomas has been considered only a temporary cosmetic defect without an indication for any sort of treatment. On the other hand, many cases of haemangiomas leading to serious or deformity, due to particular location or caused complications. Haemangiomas, complicated by an to ulceration or bleeding, interfering with vital function, or causing a visible or predictable disfigurement are an indication for an early treatment. Treatment of these haemangiomas should be initiated early to prevent further growth and related complications. The method choice depends on numerous factors as child’s age, tumour localization or haemangiomas growth rate. In infants and children surgical treatment is of limited value. Such procedure could be considerate if tumour size allows to its complete resection or for removing of scars and another residual changes. Until recently steroids were the firstline in the treatment in children in complicated haemangiomas. Local steroid therapy is recommended in haemangiomas localized around eyes, nose and mouth. Actually it seems that propranolol plays a major role in treatment of haemangioma. The authors have focused in their review on clinical aspects of application of propranolol in children with haemangiomas presenting current treatment schedules and recommendations.
PL
Naczyniaki to najczęstsze guzy okresu wczesnodziecięcego, odnotowywane u 10% niemowląt. Wykazują bardzo specyficzny przebieg kliniczny prowadzący do spontanicznej inwolucji guza u 76% dzieci do ukończenia 7. roku życia. Naczyniaki są nadal traktowane jako defekt czysto kosmetyczny, tzn. niewymagający interwencji leczniczej. Istnieje jednak znaczna grupa naczyniaków powodujących poważne zaburzenia czynnościowe – czy to wskutek powikłań, czy szczególnej lokalizacji – które mogą prowadzić do trwałego zniekształcenia. Naczyniaki powikłane owrzodzeniem lub krwawieniem, które zaburzają ważne funkcje życiowe oraz powodują trwałe, przewidywalne zniekształcenie, stanowią wskazanie do wczesnej interwencji medycznej. Zmiany te powinny być leczone jak najwcześniej, aby ograniczyć ich dalszy wzrost i zapobiec późniejszym komplikacjom. Sposób postępowania terapeutycznego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak wiek dziecka, lokalizacja guza naczyniowego, a także szybkość wzrostu naczyniaka. Leczenie chirurgiczne u niemowląt i dzieci ma ograniczone zastosowanie. Można rozważyć zabieg operacyjny w przypadku miejscowych powikłań, gdy wielkość naczyniaka umożliwia radykalną resekcję bez trwałych defektów, lub w usuwaniu zmian resztkowych bądź bliznowatych. Do niedawna steroidy były traktowane jako lek z wyboru w przypadku naczyniaków o powikłanym przebiegu lub grożących wystąpieniem poważnych zaburzeń czynnościowych. Miejscowa steroidoterapia jest wskazana przede wszystkim w naczyniakach w okolicy oczu, nosa czy jamy ustnej. Obecnie to propranolol stał się najważniejszym lekiem stosowanym u dzieci wymagających aktywnego leczenia z powodu naczyniaka. W swojej pracy autorzy omawiają najważniejsze aspekty kliniczne zastosowania propranololu u dzieci z naczyniakami.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
208-211
Physical description
Contributors
 • I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
 • Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Dariusz Patkowski
 • I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
References
 • 1. Mulliken J.B., Głowacki J.: Hemangiomas and vascular malformations in infants and children: a classification based on endothelial characteristics . Plast . Reconstr. Surg. 1982; 69: 412-422 .
 • 2. Wyrzykowski D., Bukowski M., Jaśkiewicz J.: Guzy naczyniowe i wrodzone malformacje naczyniowe . Cancer Sugery 2009; 1: 1-18. Dostępny na: www.cancersugery.pl.
 • 3. Pierzchała E., Brzezińska-Wcisło L.: Naczyniaki jamiste i malformacje naczyniowe u niemowląt. Dermatol. Klin. 2004; 6: 177-181.
 • 4. Chang L.C., Haggstrom A.N., Drolet BA. i wsp.: Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management Pediatrics 2008; 122: 360-367
 • 5. Mrówka-Kata K., Namysłowski G., Lisowska G. i wsp.: Guzy szyi - klasyfikacja, diagnostyka, leczenie. Forum Medycyny Rodzinnej 2008; 2: 365-371.
 • 6. Pypno W.: Naczyniak jamisty pęcherza moczowego u 10-letniego chłopca leczonego laserem ND:YAG. Urol. Pol . 1999; 52: 80-86 .
 • 7. Hadasik D., Zaniewski M., Bierzyńska-Macyszyn G., Piekorz P: Naczyniak jamisty głowy trzustki. Chirurgia Polska 2005; 7: 287-291
 • 8. Bilewicz R , Mackiewicz-Nartowicz H. , Laskowska K : Przyczynek do naczyniaków krtani i gardła dolnego. Otolaryngologia 2008; 7: 148-152.
 • 9. Jadhav V M . , Tolat S . N .: Dramatic response of propranolol in hemangioma: report of two cases . Indian J . Dermatol Venereol Leprol 2010; 76: 691-694
 • 10. Przewratil P , Sitkiewicz A. , Wyka K. , Andrzejewska E .: Serum levels of vascular endothelial growth factor and basic fibroblastic growth factor in children with hemangiomas and vascular malformations - preliminary report. Pediatr. Dermatol . 2009; 26: 399-404.
 • 11. Gruchlik A., Chodurek E., Domal-Kwiatkowska D., Z. Dzierżewicz: VEGF-A celem antyangiogennej terapii przeciwnowotworowej. Postępy Biologii Komórki 2007; 34: 557-580
 • 12. Sans V, de la Roque E. D . , Berge J. i wsp .: Propranolol for severe infantile hemangiomas: follow-up report . Pediatrics 2009; 124: e423-e431.
 • 13. Li Y.C., McCahon E., Rowe N.A.: Successful treatment of infantile haemangiomas of the orbit with propranolol Clin. Experimental Ophthalmol. 2010; 38: 554-559.
 • 14. Buckmiller L., Dyamenahalli U., Richter G.T.: Propranolol for airway hemangiomas: case report of novel treatment. Laryngoscope 2009; 119: 2051-2054.
 • 15. Wyrzykowski D , Chrzanowska B : Anomalie naczyniowe powłok u noworodków i niemowląt - możliwości leczenia zabiegowego. Przegl. Chir. Dziecięcej 2008; 3: 43-52.
 • 16. Denoyelle F., Garabedian E.N.: Propranolol may become first-line treatment in obstructive subglottic infantile hemangiomas . Otolaryngol. Head Neck Surg . 2010; 142: 463-464.
 • 17. Opie L. H . , Sonnenblick E . H. , Frishman WH i wsp .: Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne. W: Opie L.H. (red ): Leki kardiologiczne Medyczna Agencja Wydawniczo-Informacyjna, Warszawa 1996: 13-52.
 • 18. Turska-Kmieć A.: Leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu serca u dzieci. W: Kubicka K, Bieganowska K (red . ): Zaburzenia rytmu serca u dzieci. PZWL, Warszawa 2001: 430-434.
 • 19. Bułdak Ł., Duława A., Krysiak R., Okopień B.: Zastosowanie antagonistów receptora β-adrenergicznego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pol. Mer-kur. Lekarski 2008; 140: 121-124.
 • 20. Morrow D.A., Gerth B.J., Braunwald E.: Przewlekła choroba wieńcowa. W: Braunwald E. (red.): Choroby serca. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2007; 6: 1271-1272.
 • 21. Sommers Smith S . K , Smith D . M .: Beta blockade induces apoptosis in cultured capillary endothelial cells . In Vitro Cell . Dev. Biol . Anim . 2002; 38: 298-304.
 • 22. Leaute-Labreze C ., De la Roque D .E . , Talieb A.: The author reply N. Engl . J . Med . 2008; 359: 2846-2847 .
 • 23. Denoyelle F , Laboulanger N. , Enjolras O . i wsp .: Role of propranolol in the strategy of infantile laryngotracheal hemangioma Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73: 1168-1172.
 • 24. Leaute-Labreze C., de la Roque D.E., Hubiche T i wsp.: Propranolol for severe hemangiomas of infancy N. Engl . J. Med . 2008; 358: 2649-2651.
 • 25. Mousa W , Kues K , Haas E . i wsp .: Successful treatment of a large hemangioma with propranolol. J. German Society Dermatol. (JDDG) 2010; 8: 184-186.
 • 26. Cichy B.: Propranolol w leczeniu naczyniaków - stary lek, nowe zastosowanie i wiele wątpliwości. Pediatr. Pol. 2009; 84: 583-585
 • 27. Flint M.S . , Baum A , Chambrs WH. , Jenkins F.J.: Induction of DNA damage, alteration of DNA repair and transcriptional activation by stress hormones . Psychoneuroendocrinology 2007; 32: 470-479 .
 • 28. Charkoborty D . , Sarkar C . , Basu B . i wsp . : Catecholamines regulate tumor angiodenesis Cancer Res 2009; 69: 3727-3730.
 • 29. Siegfried E . C . , Keenan WJ . , Al-Jureidini S .: More of propranolol for hemangiomas of infancy N. Engl . J . Med . 2008; 359: 2846-2847.
 • 30. Lawley L.P , Siegfried E. , Todd J. L. : Propranolol treatment for hemangioma of infancy: risks and recommendations . Pediatr. Dermatol . 2009; 26: 610-614.
 • 31. Chik K.K., Luk C.K., Chan H.B., Tan H.Y.: Use of propranolol in infantile haemangioma among Chinese children. Hong Kong Med . J. 2010; 16: 341-346.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-89994411-9ff6-466e-8c95-a73e4d987b36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.