PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 60 | 15-28
Article title

Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości w diagnostyce neuropatii pourazowych

Authors
Content
Title variants
EN
Assessment of the utility of ultrasonography with high-frequency transducers in the diagnosis of posttraumatic neuropathies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The primary aim of this paper was to assess the relevance of high-frequency ultrasound examination in qualifying patients for either surgical or conservative treatment of posttraumatic peripheral neuropathies. The study was conducted in a group of 47 patients aged 16–65 (mean age 33) who in 2009–2011 were referred to ultrasound examinations due to a clinical suspicion of posttraumatic peripheral neuropathies. The group included 30 females and 17 males. The patients examined presented with neuropathies of the following peripheral nerves: median, ulnar, common peroneal, digital, cutaneous in the deltoid area, mental, PIN and RSNR. In 21 patients, nerve injuries were partial, and in 24 – complete. In 2 cases, the nerve was entrapped between bony fragments. 17 of 21 patients with partial nerve injuries (80.95%) underwent an EMG examination. No functional tests were conducted in the cases of complete injuries when ultrasound imaging had confi rmed the result of the clinical examination. All patients underwent the interview, physical examination and ultrasound examination. Ultrasound examinations were performed with Esaote MyLab 50 and MyLab 60 systems using high-frequency broadband linear transducers: 6–18 MHz. The nerves were evaluated in the gray-scale and in the power Doppler mode in longitudinal and transverse sections for localization, morphology and the grade of injury as well as for possible anatomic variants of the nerve trunk and pathologies of the adjacent tissues. Moreover, a dynamic examination was performed, and it was attempted to induce pain or paresthesia by palpation at the site of the visualized pathology. Additionally, the motor and sensory–motor nerves were assessed indirectly based on the images of the skeletal muscles innervated by these nerves. The analyses of the collected material were performed by means of descriptive statistics. The results of clinical and surgical verifi cation were consistent with ultrasound fi ndings in 100% of cases. The results obtained indicate that high-frequency ultrasonography is a valuable method in qualifying patients for various types of treatment of peripheral neuropathies resulting from trauma.
PL
Podstawowym celem pracy była ocena przydatności badania ultrasonograficznego z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości w kwalifikowaniu do leczenia operacyjnego albo zachowawczego neuropatii obwodowych o charakterze pourazowym. Materiał pracy stanowiła grupa 47 osób w wieku 16–65 lat (średnia wieku 33 lata) kierowanych w latach 2009–2011 na badanie USG z klinicznym podejrzeniem neuropatii pourazowych. W grupie tej było 30 mężczyzn i 17 kobiet. Zbadano pacjentów ze zmianami pourazowymi nerwów obwodowych: pośrodkowego, łokciowego, promieniowego, strzałkowego wspólnego, nerwów palcowych, skórnych okolicy naramiennej, nerwu bródkowego, PIN, RSNR. U 21 osób uszkodzenia miały charakter częściowy, u 24 całkowity, w 2 przypadkach doszło do usidlenia nerwu pomiędzy odłamami kostnymi. U 17 spośród 21 chorych z rozpoznaniem częściowego uszkodzenia nerwu (80,95%) wykonano badanie EMG. Nie przeprowadzano badań czynnościowych w przypadku uszkodzeń całkowitych, gdy obraz ultrasonograficzny potwierdził wynik badania klinicznego. U wszystkich pacjentów wykonano badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz ultrasonograficzne. Do badań ultrasonograficznych wykorzystano aparaty Esaote MyLab 50 i MyLab 60 z zastosowaniem szerokopasmowych głowic liniowych o wysokich częstotliwościach: 6–18 MHz. Nerwy oceniano w skali szarości oraz w opcji dopplera mocy, w przekroju podłużnym i poprzecznym pod kątem lokalizacji, morfologii i stopnia uszkodzenia, ewentualnych wariantów anatomicznych pnia nerwu i patologii przylegających tkanek. Ponadto wykonywano badanie dynamiczne oraz próbę wywołania objawów bólu lub parestezji poprzez palpację miejsca uwidocznionej patologii, a także dokonywano pośredniej oceny nerwów ruchowych i czuciowo-ruchowych na podstawie obrazu unerwianych przez nie mięśni szkieletowych. Analizę zebranego materiału przeprowadzono za pomocą statystyki opisowej. W odniesieniu do weryfikacji klinicznej i operacyjnej zgodność z rozpoznaniem ultrasonograficznym uzyskano w 100% przypadków. Wyniki wskazują, że badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem głowic wysokiej częstotliwości jest cenną metodą w kwalifikowaniu do rodzaju leczenia neuropatii obwodowych o charakterze pourazowym.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
60
Pages
15-28
Physical description
Contributors
 • Private Specialist Practice Berta Kowalska, Krakow, Poland
References
 • 1. Seddon H: Surgical Disorders of the Peripheral Nerves. Churchill Livingstone, Edinburgh 1975.
 • 2. Sunderland S: Nerves and Nerve Injuries. Churchill Livingstone, Edinburgh 1978.
 • 3. Martinoli C: Imaging of the peripheral nerves. Semin Musculoskelet Radiol 2010; 14: 461-462.
 • 4. Bianchi S, Martinoli C: Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego. Tom II. Medipage, Warszawa 2009.
 • 5. Marhofer P: Zastosowanie ultrasonografii w blokadach nerwów obwodowych. Zasady i praktyka. MedMedia, Warszawa 2010.
 • 6. Kowalska B: Assessment of the utility of ultrasonography with high-frequency transducers in the diagnosis of entrapment neuropathies. J Ultrason 2014; 14: 371-392.
 • 7. Banach M, Bogucki A (eds.): Zespoły z ucisku - diagnostyka i leczenie. Medycyna Praktyczna, Kraków 2003.
 • 8. Żyluk A, Walaszek I, Szlosser Z: No correlation between sonographic and electrophysiological parameters in carpal tunnel syndrome. J Hand Surg Eur Vol 2014; 39: 161-166.
 • 9. Lee D, van Holsbeeck MT, Janevski PK, Ganos DL, Ditmars DM, Dar-ian VB: Diagnosis of carpal tunnel syndrome. Ultrasound versus electromyography. Radiol Clin North Am 1999; 37: 859-872.
 • 10. Hayamizu K, Naito K, Ito K: Ultrasonography for traction injuries of the brachial plexus. Nihon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi 1995; 55: 873-877.
 • 11. Martinoli C, Serafini G, Bianchi S, Bertolotto M, Gandolfo N, Derchi LE: Ultrasonography of peripheral nerves. J Peripher Nerv Syst 1996; 1: 169-178.
 • 12. Cokluk C, Aydin K, Senel A: Presurgical ultrasound-assisted neuroexamination in the surgical repair of peripheral nerve injury. Minim Invasive Neurosurg 2004; 47: 169-172.
 • 13. Haber HP, Sinis N, Haerle M, Schaller HE: Sonography of brachial plexus traction injuries. AJR Am J Roentgenol 2006; 186: 1787-1791.
 • 14. Bodner G, Buchberger W, Schocke M, Bale R, Huber B, Harpf C et al.: Radial nerve palsy associated with humeral shaft fracture: evaluation with US - initial experience. Radiology 2001; 219: 811-816.
 • 15. Cartwright MS, Chloros GD, Walker FO, Wiesler ER, Campbell WW: Diagnostic ultrasound for nerve transection. Muscle Nerve 2007; 35: 796-799.
 • 16. Çokluk C, Aydin K: Ultrasound examination in the surgical treatment of lower extremity peripheral nerve injuries: part II. Turk Neurosurg 2007; 17: 197-201.
 • 17. Zhu J, Liu F, Li D, Shao J, Hu B: Preliminary study of the types of traumatic peripheral nerve injuries by ultrasound. Eur Radiol 2011; 21:1097-1101.
 • 18. Samardzić M, Grujicić D, Milinković ZB: Radial nerve lesions associated with fractures of the humeral shaft. Injury 1990; 21: 220-222.
 • 19. Bostman O, Bakalim G, Vainionpaa S, Wilppula E, Patiala H, Rokkanen P: Immediate radial nerve palsy complicating fracture of the shaft of the humerus: when is early exploration justified? Injury 1985; 16: 499-502.
 • 20. Bodner G, Huber B, Schwabegger A, Lutz M, Waldenberger P: Sonographic detection of radial nerve entrapment within a humerus fracture. J Ultrasound Med 1999; 18: 703-706.
 • 21. Martinoli C, Bianchi S, Pugliese F, Bacigalupo L, Gauglio C, Valle M et al.: Sonography of entrapment neuropathies in the upper limb (wrist excluded). J Clin Ultrasound 2004; 32: 438^50.
 • 22. Foxall GL, Skinner D, Hardman JG, Bedforth NM: Ultrasound anatomy of the radial nerve in the distal upper arm. Reg Anesth Pain Med 2007; 32: 217-220.
 • 23. Rossey-Marec D, Simonet J, Beccari R, Michot C, Bencteux P, Dacher JN et al.: Ultrasonographic appearance of idiopathic radial nerve constriction proximal to the elbow. J Ultrasound Med 2004; 23: 1003-1007.
 • 24. Gruber H, Peer S, Meirer R, Bodner G: Peroneal nerve palsy associated with knee luxation: evaluation by sonography - initial experiences. AJR Am J Roentgenol 2005; 185: 1119-1125.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8987ce2e-c0b9-4f29-988a-a7d919d56291
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.