PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 2 | 193–196
Article title

Zespół niespecyficznych objawów chorobowych po kontakcie z toksycznymi sinicami – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Syndrome of unspecific symptoms after an exposure to toxic cyanobacteria – case presentation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z uwagi na rosnące zanieczyszczenie środowiska coraz częściej dochodzi do zakwitu sinic w wodach rekreacyjnych. Wiele gatunków sinic może produkować szkodliwe dla zdrowia zwierząt i ludzi cyjanotoksyny. Do zatrucia może dojść na skutek spożycia skażonej wody, ryb lub owoców morza, ale także poprzez bezpośredni kontakt skóry z wodą, w której doszło do zakwitu sinic. Objawy intoksykacji są niespecyficzne, od mniej groźnych, takich jak podrażnienie skóry, do poważnego zagrożenia życia, ze zgonem włącznie. Oprócz udowodnienia kontaktu ze skażoną wodą lub pożywieniem brak jest metod diagnostycznych potwierdzających zatrucie. W Polsce do zakwitu sinic dochodzi przede wszystkim podczas letnich upałów. Poniżej przedstawiamy przypadek dziewczynki, u której wystąpił zespół niespecyficznych objawów chorobowych po powrocie znad Morza Bałtyckiego w okresie zakwitu sinic. W kilka dni po kąpieli w morzu u dziewczynki obserwowano gorsze samopoczucie, gorączkę, podrażnienie skóry, zaburzenia widzenia, bóle stawów łokciowych, nieznaczne podwyższenie wskaźników stanu zapalnego oraz białkomocz. Na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych wykluczono infekcje dróg oddechowych, nieżyt żołądkowo-jelitowy oraz zakażenie układu moczowego. Objawy choroby ustąpiły samoistnie w ciągu kilkudniowej obserwacji. Wobec narastającego w ostatnich latach problemu zakwitu sinic w zbiornikach wodnych intoksykację cyjanotoksynami należy rozważyć jako potencjalną przyczynę niespecyficznych objawów chorobowych u dzieci powracających znad morza lub jeziora w okresie letnich upałów.
EN
Environmental pollution results in increasing frequency of cyanobacteria blooms occurrence in water reservoirs. Many genera of cyanobacteria may produce toxins which are dangerous for animal and human health. Intoxication may be a result of drinking contaminated water, eating contaminated fish or seafood but also due to skin exposure in recreational water during cyanobacteria bloom. Signs and symptoms of intoxication are unspecific and vary from less serious like skin irritation to death. Accept from confirmation of having contact with contaminated water or food there are no diagnostic tests available. In Poland cyanobacteria blooms occur especially during heat waves. Bellow we present a case of a girl who suffered from an unspecific syndrome after returning from holidays at The Baltic Sea during cyanobacteria bloom occurrence. Few days after swimming in the sea she presented feeling unwell, with fever, skin irritation, visual disturbances, joint pain, slightly elevated inflammatory indicators and proteinuria. On the basis of clinical presentation and results of additional tests we excluded respiratory, gastrointestinal and urinary tract infection. Signs and symptoms disappeared spontaneously within few days of observation. The fact that cyanobacteria bloom occurrence is increasing over the last few years indicates that cyanobacteria intoxication should be taken under consideration while diagnosing unspecific syndrome in children coming back from holidays at the seaside.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
193–196
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Roszkowska-Blaim
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Roszkowska-Blaim
 • Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Maria Roszkowska-Blaim
References
 • 1. Codd G.A., Morrison L.F., Metcalf J.S.: Cyanobacterial toxins: risk management for health protection. Toxicol. Appl. Pharmacol. 2005; 203: 264–272.
 • 2. www.sinice.pl.
 • 3. Cohen S.G., Reif C.B.: Cutaneous sensitization to bluegreen algae. J. Allergy. 1953; 24: 452–457.
 • 4. Palm Island mystery disease. Med. J. Aust. 1986; 145: 486–487.
 • 5. Stewart I., Webb P.M., Schluter P.J. i wsp.: Epidemiology of recreational exposure to freshwater cyanobacteria – an international prospective cohort study. BMC Public Health 2006; 6: 93–103.
 • 6. Giannuzzi L., Sedan D., Echenique R., Andrinolo D.: An acute case of intoxication with cyanobacteria and cyanotoxins in recreational water in Salto Grande Dam, Argentina. Mar. Drugs 2011; 9: 2164–2175.
 • 7. Pilotto L.S., Douglas R.M., Burch M.D. i wsp.: Health effects of exposure to cyanobacteria (blue-green algae) during recreational water-related activities. Aust. N. Z. J. Public Health 1997; 21: 562–566.
 • 8. Jochimsen E.M., Carmichael W.W., An J.S. i wsp.: Liver failure and death after exposure to microcystins at a hemodialysis center in Brazil. N. Engl. J. Med. 1998; 338: 873–878.
 • 9. Funari E., Testai E.: Human health risk assessment related to cyanotoxins exposure. Crit. Rev. Toxicol. 2008; 38: 97–125.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8965df14-b304-4a94-baaa-369c80d00ed4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.