PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 71 | 246–252
Article title

High resolution ultrasonography of the tibial nerve in diabetic peripheral neuropathy

Content
Title variants
PL
Zastosowanie ultrasonografii wysokiej rozdzielczości w badaniu nerwu piszczelowego u pacjentów z cukrzycową neuropatią obwodową
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: High-resolution ultrasonography of the tibial nerve is a fast and non invasive tool for diagnosis of diabetic peripheral neuropathy. Our study was aimed at finding out the correlation of the cross sectional area and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerve with the presence and severity of diabetic peripheral neuropathy. Material and methods: 75 patients with type 2 diabetes mellitus clinically diagnosed with diabetic peripheral neuropathy were analysed, and the severity of neuropathy was determined using the Toronto Clinical Neuropathy Score. 58 diabetic patients with no clinical suspicion of diabetic peripheral neuropathy and 75 healthy non-diabetic subjects were taken as controls. The cross sectional area and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerves were calculated 3 cm cranial to the medial malleolus in both lower limbs. Results: The mean cross sectional area (22.63 +/– 2.66 mm2 ) and maximum thickness of nerve fascicles (0.70 mm) of the tibial nerves in patients with diabetic peripheral neuropathy compared with both control groups was significantly larger, and statistically significant correlation was found with the Toronto Clinical Neuropathy Score (p < 0.001). The diabetic patients with no signs of peripheral neuropathy had a larger mean cross sectional area (14.40 +/– 1.72 mm2 ) and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerve (0.40 mm) than healthy non-diabetic subjects (12.42 +/– 1.01 mm2 and 0.30 mm respectively). Conclusion: The cross sectional area and maximum thickness of nerve fascicles of the tibial nerve is larger in diabetic patients with or without peripheral neuropathy than in healthy control subjects, and ultrasonography can be used as a good screening tool in these patients.
PL
Cel pracy: Ultrasonografia wysokiej rozdzielczości nerwu piszczelowego jest szybką i nieinwazyjną metodą możliwą do wykorzystania w rozpoznaniu cukrzycowej neuropatii obwodowej. Celem naszej pracy było ustalenie, czy istnieje zależność pomiędzy polem przekroju poprzecznego oraz maksymalną grubością pęczków nerwu piszczelowego a występowaniem i zaawansowaniem cukrzycowej neuropatii obwodowej. Materiał i metoda: Badaniu poddano 75 pacjentów cierpiących na cukrzycę typu 2 z klinicznym rozpoznaniem cukrzycowej neuropatii obwodowej. Stopień zaawansowania neuropatii oceniany był za pomocą Klinicznej skali neuropatii Toronto (Toronto Clinical Neuropathy Score). Grupę kontrolną w badaniu stanowiło 58 pacjentów z cukrzycą bez objawów klinicznych cukrzycowej neuropatii obwodowej oraz 75 zdrowych osób. Pole przekroju poprzecznego oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego wyliczane były na wysokości 3 cm powyżej kostki przyśrodkowej w obu kończynach dolnych. Wyniki: Średnie pole przekroju poprzecznego (2,63 +/− 2,66 mm2) oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego (0,70 mm) u pacjentów z cukrzycową neuropatią obwodową były istotnie statystycznie większe niż u osób z obu grup kontrolnych. Stwierdzono także występowanie istotnej statystycznie zależności pomiędzy wielkością tych parametrów a stopniem zaawansowania cukrzycowej neuropatii obwodowej według Klinicznej skali neuropatii Toronto (p < 0,001). U pacjentów chorujących na cukrzycę bez występowania objawów klinicznych cukrzycowej neuropatii obwodowej pole przekroju poprzecznego (14,40 +/− 1,72 mm2) oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego (0,40 mm) były większe niż u zdrowych uczestników badania (odpowiednio 12,42 +/− 1,01 mm2 i 0,30 mm). Wnioski: Przekrój oraz maksymalna grubość pęczków nerwu piszczelowego są większe niż u osób zdrowych zarówno u pacjentów z cukrzycą cierpiących na cukrzycową neuropatię obwodową, jak i bez klinicznych objawów neuropatii. Ultrasonografia może być z powodzeniem wykorzystywana u chorych z cukrzycą jako badanie przesiewowe pod kątem występowania cukrzycowej neuropatii obwodowej. Artykuł w wersji polskojęzycznej jest dostępny na stronie http://jultrason.pl/index.php/wydawnictwa/volume-17-no-71
Discipline
Year
Volume
17
Issue
71
Pages
246–252
Physical description
Contributors
 • Department of Radiodiagnosis and Imaging, Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Vallah, Sri Amritsar, Punjab, India
author
 • Department of Radiodiagnosis and Imaging, Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Vallah, Sri Amritsar, Punjab, India
author
 • Department of Pediatrics, Sri Guru Ram Das Institute of Medical Sciences and Research, Vallah, Sri Amritsar, Punjab, India
References
 • 1. Callaghan BC, Cheng HT, Stables CL, Smith AL, Feldman EL: Diabetic neuropathy: Clinical manifestations and current treatments. Lancet Neurol 2012; 11: 521–534.
 • 2. Llewelyn JG: The diabetic neuropathies: types, diagnosis and management. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74: ii15–ii19.
 • 3. Catwright MS, Passmore LV, Yoon JS, Brown ME, Caress JB, Walker FO: Cross-sectional area reference values for nerve ultrasonography. Muscle Nerve 2008; 37: 566–571.
 • 4. Watanabe T, Ito H, Sekine A, Katano Y, Nishimura T, Kato Y et al.: Sonographic evaluation of the peripheral nerve in diabetic patients: the relationship between nerve conduction studies, echo intensity, and cross-sectional area. J Ultrasound Med 2010; 29: 697–708
 • 5. Riazi S, Bril V, Perkins BA, Abbas S, Chan VW, Ngo M et al.: Can ultrasound of the tibial nerve detect diabetic peripheral neuropathy? A cross-sectional study. Diabetes Care 2012; 35: 2575–2579.
 • 6. Bril V, Perkins BA: Validation of the Toronto Clinical Scoring System for diabetic polyneuropathy. Diabetes Care 2002; 25: 2048–2052.
 • 7. Böhm J: High resolution sonography of peripheral nerves: normal values in healthy worth individuals and the role of sonography in rare disorders of peripheral nerves (doctoral dissertation).
 • 8. Silvestri E, Martinoli C, Derchi LE, Bertolotto M, Chiaramondia M, Rosenberg I: Echotexture of peripheral nerves: correlation between US and histologic findings and criteria to differentiate tendons. Radiology 1995; 197: 291–296.
 • 9. Lawande AD, Warrier SS, Joshi MS: Role of ultrasound in evaluation of peripheral nerves. Indian J Radiol Imaging 2014; 24: 254–258.
 • 10. Perkins BA, Bril V: Diabetic neuropathy: a review emphasizing diagnostic methods. Clin Neurophysiol 2003; 114: 1167–1175.
 • 11. Arezzo JC: The use of electrophysiology for the assessment of diabetic neuropathy. Neurosci Res Commun 1997; 21: 13–23.
 • 12. Fantino O, Coillard JY, Borne J, Bordet B: Ultrasound of the tarsal tunnel: Normal and pathological imaging features. J Radiol 2011; 92: 1072–1080.
 • 13. Bae JS, Kim BJ: Subclinical diabetic neuropathy with normal conventional electrophysiological study. J Neurol 2007; 254: 53–59.
 • 14. Kowalska B, Sudoł-Szopińska I: Normal and sonography anatomy of selected peripheral nerves. Part III: Peripheral nerves of the lower limb. J Ultrason 2012; 12: 148–163.
 • 15. Kim WK, Kwon SH, Lee SH, Sunwoo I: Asymptomatic electrophysiologic carpal tunnel syndrome in diabetics: Entrapment or polyneuropathy. Yonsei Med J 2000; 41: 123–127.
 • 16. Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL, Litchy WJ, Klein R, Pach JM et al.: The prevalence by staged severity of various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a population-based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathic Study. Neurology 1993; 43: 817–824.
 • 17. Ishibashi F, Taniguchi M, Kojima R, Kawasaki A, Kosaka A, Uetake H: Morphological changes of the peripheral nerves evaluated by high-resolution ultrasonography are associated with the severity of diabetic neuropathy, but not corneal nerve fiber pathology in patients with type 2 diabetes. J Diabetes Investig 2015; 6: 334–342.
 • 18. Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ et al.: Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008; 31: 1473–1478.
 • 19. Kang S, Kim SH, Yang SN, Yoon JS: Sonographic features of peripheral nerves at multiple sites in patients with diabetic polyneuropathy. J Diabetes Complications 2016; 30: 518–523.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-888a227c-fa3b-4d54-bc9a-1a4a4d794c16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.