Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 5 | 88-90

Article title

Wrocławski Program EIT+ oraz Kampus Pracze jako narzędzie budowy Gospodarki Opartej na Wiedzy na Dolnym Śląsku

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

  • POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY, WYB. ST. WYSPIAŃSKIEGO 27, 50-370 WROCŁAW

References

  • „Working together to strengthen research in Euro-pe, European Research Area Conference”, 21-23 October 2009 – Brussels.
  • 2. „Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model zarządza-nia szkolnictwem”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009.
  • 3. „Założenia do nowelizacji ustawy – Prawo o szkol-nictwie wyższym oraz ustawy o stopniach nauko-wych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 30.10.2009.
  • 4. „Sześć filarów programu EIT PLUS”, http://www.eitplus.wroclaw.pl/artykuly/148/Szesc-filarow-programu-EIT-PLUS/, 28.02.2010.
  • 5. European Institute of Innovation & Technology, http://eit.europa.eu/, 28.02.2010.
  • 6. http://www.eitplus.pl/artykuly/466/EIT-Klimatyczny-KIC--Wroclawskie-Centrum-Badan-EIT--jest-wezlem-innowacyjnym-w-zwycieskim-konsorcjum/, 28.02.2010.
  • 7. “ELAT, Connecting the Eindhoven Leuven Aachen Triangle”, http://connectedcities.eu/showcases/connecting_elat.html, 28.02.2010.
  • 8. http://www.up.wroc.pl/aktualnosci/11747/deklaracja_pawlowicka.html, 28.02.2010.
  • 9. Wrocławskie Centrum Badań EIT+, http://www.eitplus.pl, 28.02.2010.

Document Type

communication

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-8871184b-3938-41d5-a87e-e6e4558e0284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.