Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | XXIV | 2 | 257–259

Article title

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Parentologicznej „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym” 15–16 maja 2019, Poznań

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
W dniach 15 i 16 maja 2019 roku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem był Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii UAM. Komitetowi Naukowemu i Organizacyjnemu przewodniczyła prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera. O ogromnym znaczeniu podejmowanej problematyki świadczy skład Komitetu Naukowego, w którym uczestniczyły także: prof. dr hab. Teresa Rostowska (UG), prof. UAM dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. UO dr hab. Alicja Kalus, prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. KUL dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. UKW dr hab. Hanna Liberska oraz dr hab. Aleksandra Jasielska (UAM).

Keywords

Year

Volume

Issue

2

Pages

257–259

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-88353ad9-cbc4-4972-bf95-2d158998d430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.