PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 15 | 3 | 48-51
Article title

Sinus facial pain - diagnostic difficulties in differentiation

Content
Title variants
PL
Zatokowy ból twarzoczaszki – trudności diagnostyczne w różnicowaniu
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Diagnostyka bólów części twarzowej czaszki nie jest zagadnieniem łatwym, jest to problem interdyscyplinarny często wymagający współpracy specjalistów z dziedziny otolaryngologii, neurologii, chirurgii. stomatologii szczękowej, stomatologii okulistyki, radiologii i psychiatrii. Jedną z najczęstszych dolegliwości podawanych przez pacjentów z zapaleniem zatok jest ból głowy i twarzy. Patomechanizm bólu twarzy w przebiegu zapalenia zatok jest niejasny i nie do końca wyjaśniony. Wpływ różnorodnych chorób wywołujących ból głowy i twarzy jest częstszy niż przypuszczano, wskazują na to liczne doniesienia badaczy. Do tej grupy bólów zaliczyć można bóle mięśniowo -powięziowe, nadrdzeniowe, migrenowe i ból neuropatyczny. Postawienie właściwego rozpoznania ma kluczowe znaczenie w podjęciu odpowiedniego leczenia i odniesieniu sukcesu terapeutycznego.
EN
Diagnosis of craniofacial pain is not an easy issue, it is a pr oblem which often requires an interdisciplinary collaboration of experts in the field of otolaryngology, neurology, surgery, dentistry, ophthalmology, radiology and psychiatry. One of the most common symptoms reported by patients with sinusitis is a headache and facial pain. Pathomechanism of facial pain in the course of sinusitis is uncl ear and not fully understood. The impact of a variety of disease causing headache and facial pain is more frequent than expected, as demonstrated by numerous reports on researchers. This group of pain can include myofascial pain, migraine and neuropathic pain. Setting the correct diagnosis is crucial in making appropriate treatment and receive therapeutic success.
Discipline
Journal
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
48-51
Physical description
Contributors
  • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  • Katedra i Klinika Otolaryngologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
author
  • Zakład Farmakologii Bólu, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, Polska
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-87b1b7fc-53e8-436b-bbd9-f749d02f3c65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.