PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 37 | 2 | 217-226
Article title

Ocena zmian wybranych markerów uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów poddanych ablacji substratu arytmii prądem o częstotliwości radiowej

Content
Title variants
EN
The kinetics of cardiac damage markers in patients treated with radiofrequency ablation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ablacja przezskórna jest uznaną metodą inwazyjnego leczenia zaburzeń rytmu serca. WiąŜe się ona z niewielkim uszkodzeniem miokardium będącym substratem arytmii. WiąŜe się to z uwolnieniem do krwi markerów martwicy mięśnia sercowego. Obserwujemy wzrost poziomu troponin sercowych, który ulega normalizacji w trzeciej dobie. StęŜenie izoenzymu sercowego kinazy kreatynowej (CK-MB) po zabiegach ablacji wzrasta, utrzymując się jednak zwykle w górnych zakresach normy. Aktywność CK-MB jest podwyŜszona w stosunku do wartości wyjściowych dłuŜej niŜ 72 godziny od zabiegu. Nie stwierdzono wpływu czasu trwania zabiegu, liczby aplikacji prądu o częstotliwości radiowej (RF – radiofrequency current) na stęŜenie markerów martwicy miokardium w surowicy i stęŜenie D-dimerów.
EN
Radiofrequency ablation procedures are accepted method of treatment of cardiac arrhythmias. During current application small tissue damage occurs. We observed also the increasing serum level of myocardial injury markers. The troponin T level after ablation increases above normal range and reaches normal values within 72 hours. In contrast cardiac isoenzyme of creatynine kinase levels are increased longer than 3 days. There are no correlation between the time of procedure and current parameters and serum levels of myocardial injury markers.
Discipline
Year
Volume
37
Issue
2
Pages
217-226
Physical description
Contributors
 • Zakład Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Indywidualny Tok Studiów z kardiologii
 • Zakład Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Zakład Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
author
 • Zakład Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • Morady F. Radiofrequency ablation as treatment for cardiac arrhythmia. N Engl J Med. 1999; 340:534–544.
 • Haines DE, Whayne JG, Walker J, Nath S, Bruns D. The effect of radiofrequency catheter ablation on myocardial creatine kinase activity. J Cardiovasc Electrophysiol. 1995; 6:79–88.
 • Dolci A, Pantegini M. The exciting story of cardiac biomarkers: from retrospective detection to gold diagnostic standard for acute myocardial infarction and more. Clin Chim Acta. 2006; 369:179–187.
 • Panteghini M. Role and importance of biochemical markers in clinical cardiology. Eur Heart J 2004; 25:1187–1196.
 • Colli A, Josa M, Pomar JL, Mestres CA, Gherli T. Heart fatty acid binding protein in the diagnosis of myocardial infarction: where do we stand today? Cardiology 2007; 108:4–10.
 • Peetz D, Post F, Schnitzel H. Glycogen phosphorylase BB in acute coronary syndromes. Clin Chem Lab Med. 2005; 43:1351–1358.
 • Kay GN, Epstein AE, Dailey SM, Plumb VJ. Role of radiofrequency catheter ablation in management of supraventricular arrhythmias: experience in 76 consecutive patients. J Cardiovasc Electrophysiol. 1993;4:371–389.
 • Manolis AS, Vassilikos V, Maounis T, Melita-Manolis H, Psarros L, Haliasos A i wsp. Detection of myocardial injury during radiofrequency catheter ablation by measuring serum cardiac troponin I levels: procedural correlates. J Am Coll Cardiol. 1999; 34:1099–1105.
 • Emkanjoo Z, Mottayden M, Givtaj N, Alasti M, Arya A, Haghjoo M i wsp. Evaluation of post-radiofrequency myocardial injury by measuring cardiac troponin I levels. Int J Cardiol. 2007; 117:173–177.
 • Apple F, Wu A, Mair J, Ravkilde J, Panteghini M, Tate J i wsp. Committee on Standardization of Markers of Cardiac Damage of the IFCC. Future biomarkers for detection of ischemia and risk stratification in acute coronary syndromes. Clin Chem. 2005; 51:810–824.
 • Bednarek J, Tomala I, Majewsky J, Szcepovski J, Lelakowski J. Biochemical markers of myocardial damage after radiofrequency ablation. Kardiol Pol. 2004; 60:335–341.
 • Hirose H, Kato K, Suzuki O, Yoshida T, Oguri M, Yajima K i wsp. Diagnostic accuracy of cardiac markers for myocardial damage after radiofrequency catheter ablation. J Interv Card Electrophysiol. 2006; 16:169–174.
 • Ozdemir M, Durakoglugil E, Gulbahar O, Turkoglu S, Sancak B i wsp. Heart fatty acid binding protein and myoglobin after reperfusion of acute myocardial infarction. Acta Cardiol. 2007; 62:473–478.
 • Patel PD, Bhuriya R, Patel DD, Arora BL, Singh PP, Arora RR. Dronedarone for atrial fibrillation: a new therapeutic agent. Vasc Health Risk Manag. 2009; 5:635 642.
 • Clem JR. Dronedarone: where does it fit in the treatment of atrial fibrillation? S D Med. 2010; 63:288-289.
 • Wolbrette D, Gonzalez M, Samii S, Banchs J, Penny-Peterson E, Naccarelli G. Dronedarone for the treatment of atrial fibrillation and atrial flutter: approval and efficacy. Vasc Health Risk Manag. 2010; 6:517-523.
Document Type
paper
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-876231d7-51b1-4f78-ac63-a1f32d38c683
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.