PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 2 | 3 | 187-196
Article title

ReLEx SMILE – najnowsza metoda laserowej korekcji wad wzroku – bez płatka, bez ekscimera, tylko laser femtosekundowy

Content
Title variants
EN
ReLEx SMILE – the newest method of laser refractive surgery – flapless, without excimer, only femtosecond laser
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
ReLEx SMILE – najnowsza, trzeciej generacji metoda laserowej korekcji wad wzroku – została wprowadzona w 2009 r. Zmiana krzywizny rogówki następuje przez wewnątrzrogówkowe wytworzenie warstwy rogówki, zwanej soczeweczką, której grubość i kształt zależą od wielkości korygowanej wady, i usunięcie jej na zewnątrz przez niewielkie warstwowe pionowe nacięcie rogówki. Cały zabieg wykonuje się przy użyciu lasera femtosekundowego firmy Carl Zeiss Meditec – VisuMax. Nie stosuje się lasera ekscimerowego, nie usuwa się nabłonka, płatek rogówki nie jest wytwarzany. Metoda ta wiąże się z mniejszym ryzykiem powikłań i mniejszym bólem pooperacyjnym. Zachowanie integralności błony Bowmana i przedniej stromy rogówki w mniejszym stopniu niż w przypadku innych metod korekcji laserowej obniża biomechaniczne właściwości rogówki i uszkadza jej powierzchowne nerwy.
EN
ReLEx SMILE – the newest, third generation method of laser vision correction – was introduced in 2009. Corneal curvature remodeling is due to the creation of intracorneal layer, called lenticule, of thickness and shape depending on corrected visual defect. This lenticule is removed from the cornea through a small vertical incision. The operation is performed only by femtosecond laser VisuMax from Carl Zeiss Meditec. Excimer laser is not used, epithelium is not removed, corneal flap is not created. ReLEx SMILE causes fewer complications and provokes less postoperative pain. Because Bowman layer and anterior stroma are intact, the biomechanical properties and superficial corneal nerves are less compromised.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
187-196
Physical description
Contributors
  • Centrum Medyczne „MAVIT”, Warszawa
References
  • 1. Today's Ocular Surface Disease: Optimizing Your Diagnosis, Diagnotics, and Therapeutic Approach, Supplement to Cataract and Refractive Surgery Today, September 2014.
  • 2. Visya Clinique de la Vision – Chirurgie Refractive 2015.
  • 3. Lazaridis A, Droutsas K, Sekundo W. Topographic analysis of the centration of the treatment zone after SMILE for myopia and comparison to FS-LASIK: subjective versus objective alignment. J Refract Surg 2014; 30(10): 680-686.
  • 4. Vestergaard AH, Grauslund J, Ivarsen AR, Hjortdal JØ. Efficacy, safety, predictability, contrast sensitivity, and aberrations after femtosecond laser lenticule extraction. J Cataract Refract Surg 2014; 40: 403-411.
  • 5. Sekundo W, Gertnere J, Bertelmann T, Solomatin I. One-year refractive results, contrast sensitivity, high-order aberrations and complications after myopic small-incision lenticule extraction (ReLEx SMILE). Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2014; 252(5): 837-843.
  • 6. Wei S, Wang Y. Comparison of corneal sensitivity between FS-LASIK and femtosecond lenticule extraction (ReLEx flex) or small -incision lenticule extraction (ReLEx smile) for myopic eyes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2013; 251(6): 1645-1654.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-87547274-b9b0-46ff-9c35-2df740e78337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.