Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2013 | 14 | 1 | 15-22

Article title

Comparison of one- and two-visit endodontic treatment in teeth with vital pulp in terms of postoperative pain

Title variants

PL
Porównanie leczenia endodontycznego jedno- i dwu-wizytowego zębów z żywą miazgą w aspekcie bólu pozabiegowego

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Porównanie występowania oraz natężenia bólu pozabiegowego po jedno- i dwuwizytowym leczeniu endodontycznym zębów z żywą miazgą. Zakwalifikowano 25 pacjentów, u których przeleczono endodontycznie łącznie 85 zębów z żywą miazgą, z jednym lub dwoma kanałami korzeniowymi, ze wskazań protetycznych. Zęby podzielono losowo na dwie grupy różniące się liczbą wizyt leczenia endodontycznego: jedną bądź dwiema. Standardowy protokół dla wszystkich zębów obejmował znieczulenie, izolację, uzyskanie dostępu, opracowanie i płukanie kanałów. Kanały korzeniowe w Grupie A (n=42) były wypełniane na stałe na pierwszej wizycie z zastosowaniem kondensacji bocznej gutaperki i uszczelniacza MM-Seal™. Kanały w Grupie B (n=43) najpierw były wypełniane pastą z wodorotlenku wapnia. Na drugiej wizycie (7 dni później) kanały wypełniano gutaperką i uszczelniaczem. Do oceny bólu pozabiegowego zastosowano zmodyfikowaną Visual Analogue Scale - 6, 12, 48 godzin i 7 dni po wizycie. Do porównania obu grup zastosowano analizę statystyczną przy użyciu testów χ², Manna-Whitneya i ANOVA Kruskala-Wallisa. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic pomiędzy występowaniem oraz natężeniem bólu pozabiegowego po jedno- i dwuwizytowym leczeniu endodontycznym zębów z żywą miazgą (P<0.05). Większość pacjentów w obu grupach nie zgłaszało żadnych dolegliwości lub tylko ból lekki. Nie wykazano różnic w występowaniu bólu pozabiegowego po jedno- i dwuwizytowym leczeniu endodontycznym zębów z żywą miazgą. Jednak dążenia w leczeniu endodontycznym idą w kierunku zakończenia leczenia na jednej wizycie.
EN
To compare the incidence and intensity of postoperative pain after one- and two-visit root canal treatment in teeth with vital pulps. 85 teeth (in 25 patients) with vital pulps and one or two canals requiring root canal treatment or prosthetic reasons were included. The teeth were assigned randomly into two groups different number of endodontic treatment visits: one- or two. The standardized protocol for all teeth involved local anesthesia, isolation, access, canal instrumentation and irrigation. Root canals in Group A (n=42) were filled at the first appointment using laterally condensed gutta-percha and MM-Seal™ sealer. Canals in Group B (n=43) were at first temporarily obturated using calcium hydroxide paste. At a second appointment (7 days later) the canals were filled gutta-percha and sealer. A modified Visual Analogue Scale was used to measure postoperative pain at 6, 12, 48 hours and 7 days after appointment. Statistical analysis was performed to compare groups: χ², Manna-Whitneya and Kruskala-Wallisa ANOVA test. The incidence and intensity of postoperative pain experience following one- and two-visit root canal treatment in teeth with vital pulp were not found to differ significantly (P<0.05). The majority of patients in either group reported no pain or only mild pain. The prevalence of postoperative pain did not differ between one- and two-visit endodontic treatment in teeth with vital pulps. However, there is a trend in endodontics to complete the treatment in one visit.

Discipline

Journal

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

15-22

Physical description

Contributors

  • Zakład Stomatologii Zachowawczej, Katedra Stomatologii Zachowawczej
author
  • Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
  • Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Katedra Stomatologii Zachowawczej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
  • Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-87072950-1f66-41e4-8762-4ef53dfa5c10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.