PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 10 | 4 | 227-231
Article title

Leki przeciwpadaczkowe w leczeniu bólu neuropatycznego

Content
Title variants
EN
Antiepileptic drugs in neuropathic pain treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Neuropathic pain, beside the nociceptive one, is clinically difficult in terms of a diagnosis as well as the treatment process. The variety of mechanism engaged in its pathogenesis is basics to apply the medicine about different mechanisms of operations. Neuropathic pain result from the damage caused to the pain track above the nociceptors in the peripheral and central nervous systems. Difficulties in neuropathic pain treatment emerge from the process of structural rebuilding within damaged fibres and neighbouring healthy ones. Early interrupt of the pain prevent the structural rebuilding. Antiepileptic drugs, in addition to antidepressants and opioids, are fundamental and often applied group of medications in neuropathic pain treatment of various aetiology. Their efficacy has been well known for a very long time. The medications of older generation as well as the newest ones are equally applied. Carbamazepine is generally used in treatment of neuropathic pain and the best efficacy and recommendations of this medicine is for trigeminal neuralgia. The medications of newer generation, such as gabapentine and pregabaline, appeared to be most effective in neuropathic pain treatment and diabetic neuropathy as well as after herpes zoster. Most antiepileptic drugs, particularly of the newest generation, exert significant efficiency in neuropathic pain treatment. There is lamotrigine, oxcarbazepine and topiramate among them, evaluated in a number of medical reports as helpful in its treatment.
PL
Ból neuropatyczny obok bólu receptorowego stanowi trudny problem kliniczny w zakresie diagnostyki i leczenia. Różnorodność mechanizmów biorących udział w patogenezie bólu neuropatycznego jest podstawą do stosowania leków o różnych mechanizmach działania. Ból neuropatyczny powstaje w wyniku uszkodzenia dróg bólu powyżej nocyceptorów zarówno w części obwodowej, jak i ośrodkowej układu nerwowego. Trudności w leczeniu bólu neuropatycznego wynikają przede wszystkim z faktu, iż w czasie jego trwania dochodzi do przebudowy strukturalnej w obrębie nie tylko włókien uszkodzonych, ale także sąsiadujących z nimi włókien nerwowych nieuszkodzonych. Wczesne przerwanie dolegliwości bólowych zapobiega tej przebudowie. Leki przeciwpadaczkowe obok leków przeciwdepresyjnych i opioidów są podstawową i często stosowaną grupą w leczeniu bólu neuropatycznego o różnej etiologii. Ich skuteczność jest znana od dawna. Stosowane są zatem zarówno leki starszej generacji, jak i te najnowsze. Karbamazepina jest lekiem powszechnie stosowanym w leczeniu bólu neuropatycznego. Największą skuteczność osiąga w przypadku neuralgii nerwu trójdzielnego i jest rekomendowana do stosowania w tego typu bólach. Leki nowszej generacji, takie jak gabapentyna i pregabalina, okazały się najskuteczniejsze w leczeniu bólu neuropatycznego w przebiegu neuropatii cukrzycowej, jak również po półpaścu. Większość leków przeciwpadaczkowych, szczególnie tych najnowszych, wykazuje znaczącą skuteczność w leczeniu bólu neuropatycznego. Wśród nich lamotrygina, okskarbazepina, topiramat są w wielu doniesieniach oceniane jako pomocne w jego terapii.
Discipline
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
227-231
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jan Kochanowski, prof. nadzw. Adres do korespondencji: Dr hab. n. med. Jan Kochanowski, prof. nadzw., ul. Malborska 3 m. 106, 03‑286 Warszawa tel.: 502 134 345
 • Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jan Kochanowski, prof. nadzw.
 • Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jan Kochanowski, prof. nadzw.
References
 • 1. Antkowiak B., Kowalczyk M.: Rola układu noradrenergicznego w antynocycepcji. Neurol. Neurochir. Pol. 1998; supl. 3: 81-84.
 • 2. Domżał M.T.: Ból: podstawowy objaw w medycynie. PZWL, Warszawa 1996.
 • 3. Wordliczek J., Dobrogowski J. (red.): Ból przewlekły. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 • 4. Pappagallo M. (red.): The Neurological Basis of Pain. McGraw-Hill, New York 2004.
 • 5. Chen H., Lamer TJ., Rho R.H. i wsp.: Contemporary management of neuropathic pain for the primary care physician. Mayo Clin. Proc. 2004; 79: 1533-1545.
 • 6. Vergnolle N., Bunnett N.W., Sharkey K.A. i wsp.: Proteinase-activated receptor-2 and hyperalgesia: a novel pain pathway. Nat. Med. 2001; 7: 821-826.
 • 7. Meyer-Rosberg K., Kvarnström A., Kinnman E. i wsp.: Peripheral neuropathic pain - a multidimensional burden for patients. Eur. J. Pain 2001; 5: 379-389.
 • 8. Argoff C.E., Cole B.E., Fishbain D.A., Irving G.A.: Diabetic peripheral neuropathic pain: clinical and quality-of-life issues. Mayo Clin. Proc. 2006; 81 (supl.): S3-S11.
 • 9. Nicol C.F.: A four year double-blind study of tegretol in facial pain. Headache 1969; 9: 54-57.
 • 10. Carrazana E., Mikoshiba I.: Rationale and evidence for the use of oxcarbazepine in neuropathic pain. J. Pain Symptom Manage. 2003; 25 (supl.): S31-S35.
 • 11. Backonja M., Glanzman R.L.: Gabapentin dosing for neuropathic pain: evidence from randomized, placebo-controlled clinical trials. Clin. Ther. 2003; 25: 81-104.
 • 12. Vestergaard K., Andersen G., Gottrup H. i wsp.: Lamotrigine for central poststroke pain: a randomized controlled trial. Neurology 2001; 56: 184-190.
 • 13. Cheshire WP.: Trigeminal neuralgia: for one nerve a multitude of treatments. Expert Rev. Neurother. 2007; 7: 1565-1579.
 • 14. Blommel M.L., Blommel A.L.: Pregabalin: an antiepileptic agent useful for neuropathic pain. Am. J. Health Syst. Pharm. 2007; 64: 1475-1482.
 • 15. Gore M., Sadosky A., Tai K.S., Stacey B.: A retrospective evaluation of the use of gabapentin and pregabalin in patients with postherpetic neuralgia in usual-care settings. Clin. Ther. 2007; 29: 1655-1670.
 • 16. Siddall P.J., Cousins M.J., Otte A. i wsp.: Pregabalin in central neuropathic pain associated with spinal cord injury: a placebo-controlled trial. Neurology 2006; 67: 1792-1800.
 • 17. Tzellos T.G., Papazisis G., Amaniti E., Kouvelas D.: Efficacy of pregabalin and gabapentin for neuropathic pain in spi-nal-cord injury: an evidence-based evaluation of the literature. Eur. J. Clin. Pharmacol. 2008; 64: 851-858.
 • 18. Osterberg A., Boivie J., Thuomas K.A.: Central pain in multiple sclerosis - prevalence and clinical characteristics. Eur. J. Pain 2005; 9: 531-542.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-86bf0832-402a-44ac-96a9-b719e142c68a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.