PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 1 | 32-39
Article title

Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w psychiatrii

Content
Title variants
EN
Applications of transcranial magnetic stimulation in psychiatry
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Transcranial magnetic stimulation (TMS) is rapidly developing as a powerful, non-invasive tool for studying the human brain. TMS is currently a target of interest of both basic science investigators and clinicians. In this procedure a pulsed magnetic field generated extracranially induces focal intracranial electrical discharges that can temporarily excite or inhibit specific brain areas. In this way there is possible to alter the functioning of the brain beyond the time of stimulation, offering potential for therapy. TMS has been used in the investigation of neurological and neuropsychiatric disorders, and more recently has emerged as a tool in the study and treatment of depressed mood. TMS is being evaluated as a possible alternative to electroconvulsive therapy for the treatment of refractory depression. This review examines the basic principles underlying transcranial magnetic stimulation. Published studies in this field are summarized and paper reviews TMS as an investigational and treatment tool in schizophrenia, affective disorders and anxiety disorders. It concludes by discussing safety issues, limitations, and directions for future research.
PL
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (transcranial magnetic stimulation; TMS) stanowi przykład szybko doskonalonej techniki służącej badaniu mózgu. Obecnie TMS jest obiektem zainteresowania zarówno badaczy zajmujących się naukami podstawowymi, jak i klinicystów. Pod wpływem TMS dochodzi do zmian czynnościowych w OUN. W zależności od stosowanej częstotliwości stymulacji jest to pobudzenie bądź hamowanie aktywności kory w stymulowanym obszarze, co znajduje zastosowanie w terapii. Skuteczność TMS w leczeniu była oceniana w badaniach nad chorobami neurologicznymi oraz neuropsychiatrycznymi, a ostatnio zwłaszcza chorobami afektywnymi. Oceniano między innymi TMS jako potencjalnie alternatywną metodę dla terapii elektrowstrząsowej w leczeniu depresji lekoopornej. W publikacji omówiono podstawy teoretyczne i techniczne stymulacji magnetycznej. Zostały także przedstawione wyniki badań nad skutecznością leczenia z wykorzystaniem TMS w schizofrenii, chorobach afektywnych i zaburzeniach lękowych. W końcowej części pracy dyskutowane są kwestie bezpieczeństwa i potencjalnych objawów niepożądanych oraz kierunki przyszłych badań.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
32-39
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
References
 • 1. Basford J.R.: A historical perspective of the popular use of electric and magnetic therapy. Arch. Phys. Med. Rehabil. 2001; 82: 1261-1269.
 • 2. Hasey G., Joffe R., Ivanski C.: Managing neuropsychiatric disease with transcranial magnetic stimulation. CMAJ 2000; 162: 79-80.
 • 3. Merton P.A., Morton H.B.: Stimulation of the cerebral cortex in the intact human subject. Nature 1980; 285: 227.
 • 4. Barker A.T., Jalinous R., Freeston I.L.: Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. Lancet 1985; 1: 1106-1107.
 • 5. Barker A.T.: The history and basic principles of magnetic nerve stimulation. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. Suppl. 1999; 51: 3-21.
 • 6. Ruohonen J., Ilmoniemi R.J.: Basic Physics and Design of Transcranial Magnetic Stimulation Devices and Coils. W: HallettM., Chokroverty S. (red.): Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology. 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Elsevier Inc., Philadelphia, USA 2005.
 • 7. Kammer T., Beck S., Thielscher A. i wsp.: Motor thresholds in humans: a transcranial magnetic stimulation study comparing different pulse waveforms, current directions and stimulator types. Clin. Neurophysiol. 2001; 112: 250-258.
 • 8. Hallett M., Chokroverty S. (red.): Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology. 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Elsevier Inc., Philadelphia, USA 2005.
 • 9. Di Lazzaro V, Oliviero A., Profice P. i wsp.: Comparison of descending volleys evoked by transcranial magnetic and electric stimulation in conscious humans. Electroence-phalogr. Clin. Neurophysiol. 1998; 109: 397-401.
 • 10. Chen R., Classen J., Gerloff C. i wsp.: Depression of motor cortex excitability by low-frequency transcranial magnetic stimulation. Neurology 1997; 48: 1398-1403.
 • 11. Siebner H.R., Peller M., Willoch F. i wsp.: Lasting cortical activation after repetitive TMS of the motor cortex: a glucose metabolic study. Neurology 2000; 54: 956-963.
 • 12. Wassermann E.M., Wedegaertner F.R., Ziemann U. i wsp.: Crossed reduction of human motor cortex excitability by 1-Hz transcranial magnetic stimulation. Neurosci. Lett. 1998; 250: 141-144.
 • 13. Nahas Z., DeBrux C., Chandler V i wsp.: Lack of significant changes on magnetic resonance scans before and after 2 weeks of daily left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation for depression. J ECT 2000; 16: 380-390.
 • 14. Teneback C.C., Nahas Z., Speer A.M. i wsp.: Changes in prefrontal cortex and paralimbic activity in depression following two weeks of daily left prefrontal TMS. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1999; 11: 426-435.
 • 15. Nadeau S.E., McCoy K.J., Crucian G.P. i wsp.: Cerebral blood flow changes in depressed patients after treatment with repetitive transcranial magnetic stimulation: evidence of individual variability. Neuropsychiatry Neuropsychol. Behav. Neurol. 2002; 15: 159-175.
 • 16. Ben-Shachar D., Belmaker R.H., Grisaru N. i wsp.: Transcranial magnetic stimulation induces alterations in brain monoamines. J. Neural. Transm. 1997; 104: 191-197.
 • 17. Ben-Shachar D., Gazawi H., Riboyad-Levin J. i wsp.: Chronic repetitive transcranial magnetic stimulation alters beta-adrenergic and 5-HT2 receptor characteristics in rat brain. Brain Res. 1999; 816: 78-83.
 • 18. Gur E., Lerer B., Dremencov E. i wsp.: Chronic repetitive transcranial magnetic stimulation induces subsensitivity of presynaptic serotonergic autoreceptor activity in rat brain. Neuroreport. 2000; 11: 2925-2929.
 • 19. Michael N., Gosling M., Reutemann M. i wsp.: Metabolic changes after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) of the left prefrontal cortex: a sham-controlled proton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) study of healthy brain. Eur. J. Neurosci. 2003; 17: 2462-2468.
 • 20. George M.S., Wassermann E.M., Williams W.A. i wsp.: Changes in mood and hormone levels after rapid-rate trans-cranial magnetic stimulation (rTMS) of the prefrontal cortex. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1996; 8: 172-180.
 • 21. Szuba M.P., O’Reardon J.P., Rai A.S. i wsp.: Acute mood and thyroid stimulating hormone effects of transcranial magnetic stimulation in major depression. Biol. Psychiatry 2001; 50: 22-27.
 • 22. Reid P.D., Pridmore S.: Dexamethasone suppression test reversal in rapid transcranial magnetic stimulation-treated depression. Aust. N.Z. J. Psychiatry 1999; 33: 274-277.
 • 23. Fujiki M., Steward O.: High frequency transcranial magnetic stimulation mimics the effects of ECS in upregulating astroglial gene expression in the murine CNS. Brain Res. Mol. Brain Res. 1997; 44: 301-308.
 • 24. Hausmann A., Weis C., Marksteiner J. i wsp.: Chronic repetitive transcranial magnetic stimulation enhances c-fos in the parietal cortex and hippocampus. Brain Res. Mol. Brain Res. 2000; 76: 355-362.
 • 25. Ji R.R., Schlaepfer T.E., Aizenman C.D. i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation activates specific regions in rat brain. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1998; 95: 15635-15640.
 • 26. George M.S., Nahas Z., Kozel F.A. i wsp.: Potential Therapeutic Uses of TMS in Psychiatric Disorders. W: Hallett M., Chokroverty S. (red.): Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology. 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Elsevier Inc., Philadelphia, USA 2005.
 • 27. Burt T, Lisanby S.H., Sackeim H.A.: Neuropsychiatric applications of transcranial magnetic stimulation: a metaanalysis. Int. J. Neuropsychopharmacol. 2002; 5: 73-103.
 • 28. Kozel F.A., George M.S.: Metaanalysis of left prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) to treat depression. J. Psychiatr. Pract. 2002; 8: 270-275.
 • 29. McNamara B., Ray J.L., Arthurs O.J. i wsp.: Transcranial magnetic stimulation for depression and other psychiatric disorders. Psychol. Med. 2001; 31: 1141-1146.
 • 30. Holtzheimer P.E. 3rd, Russo J., Avery D.H.: A meta-analysis of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression. Psychopharmacol. Bull. 2001: 35: 149-169.
 • 31. Martin J.L., Barbanoj M.J., Schlaepfer TE. i wsp.: Trans-cranial magnetic stimulation for treating depression. Cochrane Database Syst. Rev. 2002; (2): CD003493.
 • 32. Martin J.L., Barbanoj M.J., Schlaepfer T.E. i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of depression. Systematic review and meta-analysis. Br. J. Psychiatry 2003; 182: 480-491.
 • 33. Couturier J.L.: Efficacy of rapid-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of depression: a systematic review and meta-analysis. J. Psychiatry Neu-rosci. 2005; 30: 83-90.
 • 34. Saba G., Rocamora J.F., Kalalou K. i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation as an add-on therapy in the treatment of mania: a case series of eight patients. Psychiatry Res. 2004; 128: 199-202.
 • 35. Grisaru N., Chudakov B., Yaroslavsky Y. i wsp.: Trans-cranial magnetic stimulation in mania: a controlled study. Am. J. Psychiatry 1998; 155: 1608-1610.
 • 36. Gijsman H.J.: Mania after transcranial magnetic stimulation in PTSD. Am. J. Psychiatry 2005; 162: 398.
 • 37. Hausmann A., Kramer-Reinstadler K., Lechner-Schoner T i wsp.: Can bilateral prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) induce mania? A case report. J. Clin. Psychiatry 2004; 65: 1575-1576.
 • 38. Sakkas P., Mihalopoulou P, Mourtzouhou P i wsp.: Induction of mania by rTMS: report of two cases. Eur. Psychiatry 2003; 18: 196-198.
 • 39. Huang C.C., Su T.P., Shan I.K.: A case report of repetitive transcranial magnetic stimulation-induced mania. Bipolar Disord. 2004; 6: 444-445.
 • 40. Rachid F., Golaz J., Bondolfi G. i wsp.: Induction of a mixed depressive episode during rTMS treatment in a patient with refractory major depression. World J. Biol. Psychiatry 2006; 7: 261-264.
 • 41. Oxley T, Fitzgerald PB., Brown TL. i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation reveals abnormal plastic response to premotor cortex stimulation in schizophrenia. Biol. Psychiatry 2004; 56: 628-633.
 • 42. Fitzgerald P.B., Brown T.L., Marston NA. i wsp.: Reduced plastic brain responses in schizophrenia: a transcranial magnetic stimulation study. Schizophr. Res. 2004; 71: 17-26.
 • 43. Fitzgerald PB., Brown T.L., Daskalakis Z.J. i wsp.: A transcranial magnetic stimulation study of the effects of olanzapine and risperidone on motor cortical excitability in patients with schizophrenia. Psychopharmacology (Berlin) 2002; 162: 74-81.
 • 44. Davey N.J., Puri B.K., Lewis H.S. i wsp.: Effects of antipsychotic medication on electromyographic responses to transcranial magnetic stimulation of the motor cortex in schizophrenia. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1997; 63: 468-473.
 • 45. Fitzgerald P.B., Benitez J., Daskalakis J.Z. i wsp.: The treatment of recurring auditory hallucinations in schizophrenia with rTMS. World J. Biol. Psychiatry 2006; 7: 119-122.
 • 46. Hoffman R.E., Boutros N.N., Berman R.M. i wsp.: Transcranial magnetic stimulation of left temporoparietal cortex in three patients reporting hallucinated “voices”. Biol. Psychiatry 1999; 46: 130-132.
 • 47. Lee S.H., Kim W, Chung Y.C. i wsp.: A double blind study showing that two weeks of daily repetitive TMS over the left or right temporoparietal cortex reduces symptoms in patients with schizophrenia who are having treatment-refractory auditory hallucinations. Neurosci. Lett. 2005; 376: 177-181.
 • 48. Poulet E., Brunelin J., Bediou B. i wsp.: Slow transcranial magnetic stimulation can rapidly reduce resistant auditory hallucinations in schizophrenia. Biol. Psychiatry 2005; 57: 188-191.
 • 49. Novak T., Horacek J., Mohr P. i wsp.: The double-blind sham-controlled study of high-frequency rTMS (20Hz) for negative symptoms in schizophrenia: Negative results. Neuro. Endocrinol. Lett. 2006; 27: 209-213.
 • 50. Sachdev P., Loo C., Mitchell P. i wsp.: Transcranial magnetic stimulation for the deficit syndrome of schizophrenia: a pilot investigation. Psychiatry Clin. Neurosci. 2005; 59: 354-357.
 • 51. Jin Y., Potkin S.G., Kemp A.S. i wsp.: Therapeutic effects of individualized alpha frequency transcranial magnetic stimulation (alphaTMS) on the negative symptoms of schizophrenia. Schizophr. Bull. 2006; 32: 556-561.
 • 52. Grisaru N., Chudakov B., Yaroslavsky Y. iwsp.: Catatonia treated with transcranial magnetic stimulation (letter). Am. J. Psychiatry 1998; 155: 1630.
 • 53. Saba G., Rocamora J.F., Kalalou K. i wsp.: Catatonia and transcranial magnetic stimulation. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1794.
 • 54. Greenberg B.D., Ziemann U., Cora-Locatelli G. i wsp.: Altered cortical excitability in obsessive-compulsive disorder. Neurology 2000; 54: 142-147.
 • 55. Alonso P., Pujol J., Cardoner N. i wsp.: Right prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation in obsessive-compulsive disorder: a double-blind, placebo-controlled study. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 1143-1145.
 • 56. Greenberg B.D., George M.S., Martin J.D. i wsp.: Effect of prefrontal repetitive transcranial magnetic stimulation in obsessive-compulsive disorder: a preliminary study. Am. J. Psychiatry 1997; 154: 867-869.
 • 57. Sachdev P.S., McBride R., Loo C.K. i wsp.: Right versus left prefrontal transcranial magnetic stimulation for obsessive-compulsive disorder: a preliminary investigation. J. Clin. Psychiatry 2001; 62: 981-984.
 • 58. Martin J.L., Barbanoj M.J., Perez V i wsp.: Transcranial magnetic stimulation for the treatment of obsessive-compulsive disorder. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (3): CD003387.
 • 59. Mantovani A., Lisanby S.H., Pieraccini F. i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) and Tourette’s syndrome (TS). Int. J. Neuropsychopharmacol. 2006: 9: 95-100.
 • 60. Prasko J., Paskova B., Zalesky R. i wsp.: The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on symptoms in obsessive compulsive disorder. A randomized, double blind, sham controlled study. Neuro. Endocrinol. Lett. 2006; 27: 327-332.
 • 61. Centonze D., Palmieri M.G., Boffa L. i wsp.: Cortical hyperexcitability in post-traumatic stress disorder secondary to minor accidental head trauma: a neurophysiologic study. J. Psychiatry Neurosci. 2005; 30: 127-132.
 • 62. Cohen H., Kaplan Z., Kotler M. i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation of the right dorsolateral pre-frontal cortex in posttraumatic stress disorder: a doubleblind, placebo-controlled study. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 515-524.
 • 63. Rosenberg P.B., Mehndiratta R.B., Mehndiratta Y.P i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation treatment of comorbid posttraumatic stress disorder and major depression. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2002; 14:270-276.
 • 64. Cohen H., Kaplan Z., Kotler M. i wsp.: Repetitive transcranial magnetic stimulation of the right dorsolateral pre-frontal cortex in posttraumatic stress disorder: a doubleblind, placebo-controlled study. Am. J. Psychiatry 2004; 161: 515-524.
 • 65. Cohen L.G., Hallett M.: Cortical stimulation does not cause short-term changes in the electroencephalogram. Ann. Neurol. 1987; 21: 512-513.
 • 66. Ferbert A., Mussmann N., Menne A. i wsp.: Short-term memory performance with magnetic stimulation of the motor cortex. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 1991; 241: 135-138.
 • 67. Bridgers S.L.: The safety of transcranial magnetic stimulation reconsidered: evidence regarding cognitive and other cerebral effects. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. Suppl. 1991; 43: 170-179.
 • 68. Wassermann E.M.: Risk and safety of repetitive transcranial magnetic stimulation: report and suggested guidelines from the International Workshop on the Safety of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, June 5-7, 1996. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1998; 108: 1-16.
 • 69. Eitan R., Lerer B.: Nonpharmacological, somatic treatments of depression: electroconvulsive therapy and novel brain stimulation modalities. Dialogues Clin. Neurosci. 2006; 8: 241-258.
 • 70. Ella R., Zwanzger P., Stampfer R. i wsp.: Switch to mania after slow rTMS of the right prefrontal cortex (letter). J. Clin. Psychiatry 2002; 63: 249.
 • 71. Garcia-Toro M.: Acute manic symptomatology during repetitive transcranial magnetic stimulation in a patient with bipolar depression (letter). Br. J. Psychiatry 1999; 175:491.
 • 72. Dolberg O.T., Schreiber S., Grunhaus L.: Transcranial magnetic stimulation-induced switch into mania: a report of two cases. Biol. Psychiatry 2001; 49: 468-470.
 • 73. Sakkas P, Mihalopoulou P., Mourtzouhou P i wsp.: Induction of mania by rTMS: report of two cases. Eur. Psychiatry 2003; 18: 196-198.
 • 74. Nedjat S., Folkerts H.W: Induction of a reversible state of hypomania by rapid-rate transcranial magnetic stimulation over the left prefrontal lobe. J ECT 1999; 15: 166-168.
 • 75. Pascual-Leone A., Cohen L.G., Shotland L.I. i wsp.: No evidence of hearing loss in humans due to transcranial magnetic stimulation. Neurology 1992; 42: 647-651.
 • 76. Daskalakis Z.J., Christensen B.K., Fitzgerald P.B. i wsp.: Transcranial magnetic stimulation: a new investigational and treatment tool in psychiatry. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2002; 14: 406-415.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-86060afd-b6bd-40c1-b768-dc46d9f4b892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.