PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 1 | 47-50
Article title

Neutropenia – diagnostyka i leczenie w świetle doniesień z ASCO 2009

Content
Title variants
EN
Neutropenia – ASCO 2009 report on diagnosis and treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present most recent reports dealing with neutropenia and febrile neutropenia as complications of chemotherapy in oncology. The problem is not isolated but concerns a large proportion of oncologic patients undergoing antitumor therapy. Considering that most oncologic patients are elderly people whose bone marrow reserve is not entirely efficient, palliative prolongation of survival of oncologic patients and more aggressive therapeutic protocols using cytostatic drugs, neutropenia becomes an increasingly frequent sequel of side effects of chemotherapy, rated among acute complications of treatment (developing several days to several weeks after cessation of administration of cytostatics). Qualification of patients to one of three risk groups for febrile neutropenia distinguished by the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) and European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), facilitates prediction of the patients’ response to treatment instituted. Reports presented at the 2009 ASCO meeting significantly advance our understanding of factors stimulating the growth of granulocytes and particularly their influence on survival of oncologic patients subjected to myelosuppressive chemotherapy. The paper discusses abstracts presented at the 2008 ASCO meeting, which, similar to the 2009 ASCO abstracts, compare the risk of hospitalization of patients receiving filgrastim and pegfilgrastim. Of utmost importance in clinical practice is primary and secondary prevention and treatment of neutropenia and febrile neutropenia, which is substantial cause of mortality in oncologic patients.
PL
Celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień z zakresu wiedzy na temat neutropenii i gorączki neutropenicznej jako powikłań chemioterapii w nowotworach. Problem nie jest odosobniony, dotyczy dużej grupy chorych poddawanych terapiom przeciwnowotworowym. Ze względu na to, że większość pacjentów onkologicznych stanowią osoby starsze, u których rezerwa szpikowa nie jest w pełni wydolna, chęć paliatywnego wydłużania życia chorych onkologicznych oraz bardziej agresywne schematy leczenia cytostatykami neutropenia staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem ubocznego działania chemioterapii, zaliczanym do ostrych powikłań (ostre powikłania leczenia występują od kilku dni do kilku tygodni po zakończeniu podawania cytostatyków). Kwalifikacja pacjentów do jednej z trzech grup ryzyka wystąpienia gorączki neutropenicznej wyróżnianych przez NCCN (National Comprehensive Cancer Network) oraz EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) pozwala przewidywać reakcje chorych na stosowane leczenie. Przedstawione na ASCO w 2009 roku abstrakty poszerzają znacząco wiedzę o czynnikach stymulujących wzrost granulocytów, a w szczególności ich wpływie na przeżycia chorych onkologicznych, u których stosowano mielosupresyjne chemioterapie. W pracy odniesiono się do abstraktu prezentowanego na ASCO 2008, w którym podobnie jak w abstrakcie z 2009 roku porównano ryzyko hospitalizacji u pacjentów stosujących filgrastim i pegfilgrastim. Niezmiernie ważna w praktyce klinicznej jest profilaktyka (pierwotna i wtórna) oraz leczenie neutropenii i gorączki neutropenicznej będącej przyczyną śmierci pacjentów onkologicznych.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
47-50
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Onkologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
 • Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
 • Klinika Onkologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
 • Klinika Onkologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Ginekologii, ul. Łąkowa 1/2, 61-878 Poznań. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Markowska
References
 • 1. National Cancer Institute. Common Toxicity Criteria, version 2.0. Adres: http://ctep.cancer.gov/reporting/ctc_archive.html.
 • 2. EORTC. Adres: http://www.eortc.org.
 • 3. NCCN. Adres: http://www.nccn.org.
 • 4. NCCN. Adres: http://www.cancer.org/downloads/cri/nccn_ fever_2002.pdf.
 • 5. Polska Unia Onkologii. Adres: http://www.puo.pl/pdf/poste-powanie_wspomagajace.pdf.
 • 6. Barron R., Michels S.L., Reynolds MW Risk of mortality in patients with cancer experiencing febrile neutropenia. ASCO 2009, Abstract 9561.
 • 7. Tan H., Tomic K., Daniel G.: Evaluating risk of hospitalization with G-CSF use in real-world oncology practice. ASCO 2009, Abstract 6626.
 • 8. Weycker D., Malin J., Kim J.: Risk of hospitalization with pegfil-grastim versus filgrastim prophylaxis: a retrospective cohort study. ASCO 2008, Abstract 6580. J. Clin. Oncol. 2008; 26: 20.
 • 9. Hecht J.R., Pillai M., Gollard R.: Pegfilgrastim in colorectal cancer (CRC) patients (pts) receiving every-two-weeks (Q2W) chemotherapy (CT): Long-term results from a phase II, randomized, controlled study. ASCO 2009, Abstract 4072.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-859a3b22-1155-4a3b-b379-143cc15b18ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.