PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 9 | 3 | 183-193
Article title

Prenatalna diagnostyka obrazowa torbieli pajęczynówki

Content
Title variants
EN
Prenatal imaging diagnostics of the arachnoid cysts
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
An arachnoid cyst is a fluid-filled space that is formed between two walls of arachnoid. Those cysts do not communicate with the subarachnoid space. It is congenital malformation of the central nervous system (CNS), which occur with a frequency of 1% of newborns with brain tumour. Arachnoid cyst is a congenital malformation that is formed after the embryogenesis. Currently (the last 20 years), arachnoid cysts are detected during life, since the prenatal period, mainly by imaging techniques. Arachnoid cysts are either “primary”, being a sequelae of faulty embryogenesis of arachnoid, or secondary, or acquired. The latter result from haemorrhages, infections or trauma. Secondary arachnoid cysts commonly communicate with subarachnoid space and, by definitions, are not “true” arachnoid cysts. This review covers definitions and data of the frequency of the arachnoid cyst as well as of current options to detect and diagnose it within the prenatal period since the 13th week of gestation using different modes of ultrasonography and magnetic resonance imaging. The differential for the arachnoid cyst consists of porencephalic cyst, schizencephaly, Dandy-Walker syndrome, arteriovenous malformation of Galen, neoplastic cyst, brain tumours and brain haemorrhages. This review also discusses the prognosis for foetus suffered from arachnoid cysts as well as the role of chromosomal abnormalities in their aetiology. Current recommendations are provided in case of prenatal arachnoid cyst detection.
PL
Torbiel pajęczynówki to przestrzeń płynowa pomiędzy rozwarstwionymi ścianami opony pajęczej, która nie komunikuje się z przestrzenią podpajęczynówkową. Jest to wrodzona wada ośrodkowego układu nerwowego (OUN), występująca z częstością około 1% u noworodków z nowotworem wewnątrzczaszkowym. Wada ta należy do wad wrodzonych, ale prawdopodobnie powstających nie w okresie embriogenezy, ale po jej zakończeniu. Obecnie (w ciągu ostatnich >20 lat) torbiele pajęczynówki są wykrywane przyżyciowo począwszy od okresu prenatalnego na podstawie diagnostyki obrazowej. Torbiele pajęczynówki mogą być pierwotne, jako następstwo nieprawidłowej embriogenezy pajęczynówki, lub wtórne (czyli nabyte), jako powikłanie krwawienia, urazu bądź infekcji. Torbiele wtórne zwykle komunikują się z przestrzenią podpajęczynówkową i ex definitione nie są „prawdziwymi” torbielami pajęczynówki. Praca zawiera definicje oraz dane dotyczące częstości występowania torbieli pajęczynówki i współczesnych możliwości wykrywania oraz diagnozowania tych zmian w okresie prenatalnym, począwszy od 13. tygodnia ciąży, przy wykorzystaniu różnych typów badań sonograficznych oraz magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI) u płodu. Omówiono także diagnostykę różnicową z uwzględnieniem torbieli splotu naczyniówkowego, torbieli porencefalicznej, schizencefalii, zespołu Dandy’ego-Walkera, malformacji tętniczo-żylnej Galena, krwawienia do OUN oraz torbielowatych nowotworów mózgu. Ponadto zwrócono uwagę na anomalie chromosomalne związane z torbielą pajęczynówki oraz omówiono losy płodów z torbielą pajęczynówki. Podano aktualnie zalecane postępowanie w przypadku wykrycia torbieli pajęczynówki u płodu.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
183-193
Physical description
Contributors
 • Katedra Morfologii i Embriologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
References
 • 1. Robinson R.G.: Congenital cysts of the brain: arachnoid malformations. Prog. Neurol. Surg. 1971; 4: 133-174.
 • 2. Pascual-Castroviejo I., Roche M.C., Martinez Bermejo A. i wsp.: Primary intracranial arachnoidal cysts: a study of 67 childhood cases. Childs Nerv. Syst. 1991; 7: 257-263.
 • 3. Carletti A., Colleoni G.G., Perolo A. i wsp.: Prenatal diagnosis of cerebral lesions acquired in utero and with a late appearance. Prenat. Diagn. 2009; 29: 389-395.
 • 4. Meizner I., Barki Y., Tadmor R., Katz M.: In utero ultrasonic detection of fetal arachnoid cyst. J. Clin. Ultrasound. 1988; 16: 506-509.
 • 5. Oliver L.C.: Primary arachnoid cyst: report of two cases. Br. Med. J. 1958; 1: 1147-1150.
 • 6. Pierre-Kahn A., Hanlo P, Sonigo P i wsp.: The contribution of prenatal diagnosis to the understanding of malformative intracranial cysts: state of the art. Childs Nerv. Syst. 2000; 16: 619-626.
 • 7. Raman S., Rachagan S.P, Lim C.T.: Prenatal diagnosis of a posterior fossa cyst. J. Clin. Ultrasound. 1991; 19: 434-437.
 • 8. Wester K.: Peculiarities of intracranial arachnoid cysts: location, sidedness, and sex distribution in 126 consecutive patiens. Neurosurgery 1999; 45: 775-779.
 • 9. Ironside J.W, Moss T.H., Louis D.N. i wsp. (red.): Diagnostic Pathology of Nervous System Tumours. Churchill Livingstone, London 2002: 650.
 • 10. Hayward R.: Postnatal management and outcome for fetal-diagnosed intra-cerebral cystic masses and tumours. Prenat. Diagn. 2009; 29: 396-401.
 • 11. Shaw C.M., Alvord E.C.: Congenital arachnoid cysts and their differential diagnosis. W: Vinken P.J., Bruyn G.W. (red.): Handbook of Clinical Neurology, vol. 31, Congenital Malformations of the Brain and Skull, part 2, Vinken P.J., Bruyn G.W., Myrianthopoulos N.C. (red.). North-Holland Publ. Comp., Amsterdam 1977: 75-136.
 • 12. Pilu G., Sandri F., Perolo A. i wsp.: Sonography of fetal agenesis of the corpus callosum: a survey of 35 cases. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1993; 3: 318-329.
 • 13. Bretelle F., Senat M.V, Bernard J.P. i wsp.: First trimester diagnosis of fetal arachnoid cyst: prenatal implication. Ultrasound. Obstet. Gynecol. 2002; 20: 400-402.
 • 14. Rafferty P.G., Britton J., Penna L., Ville Y.: Prenatal diagnosis of a large fetal arachnoid cyst. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1998; 12: 358-361.
 • 15. Hassan J., Sepulveda W., Teixera J., Cox P.M.: Glioependymal and arachnoid cysts: unusual causes of ventriculomegaly in utero. Prenat. Diagn. 1996; 16: 729-733.
 • 16. Elbers S.E.L., Furness M.E.: Resolution of presumed arachnoid cyst in utero. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1999; 14: 353-355.
 • 17. Pilu G., Falco P., Perolo A. i wsp.: Differential diagnosis and outcome of fetal intracranial hypoechoic lesions: report of 21 cases. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1997; 9: 229-236.
 • 18. Levine D., Barnes P.D., Madsen J.R. i wsp.: Central nervous system abnormalities assessed with prenatal magnetic resonance imaging. Obstet. Gynecol. 1999; 94: 1011-1019.
 • 19. Kusaka Y., Luedemann W., Oi S. i wsp.: Fetal arachnoid cyst of the quadrigeminal cistern in MRI and ultrasound. Childs Nerv. Syst. 2005; 21: 1065-1066.
 • 20. Blaicher W, Prayer D., Kuhle S. i wsp.: Combined prenatal ultrasound and magnetic resonance imaging in two fetuses with suspected arachnoid cysts. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001; 18: 166-168.
 • 21. Rodesch G., Hui F., Alvarcz H. i wsp.: Prognosis of antenatally diagnosed vein of Galen aneurysmal malformations. Child’s Nerv. Syst. 1994; 10: 79-83.
 • 22. Sepulveda W, Platt C.C., Fisk N.M.: Prenatal diagnosis of cerebral arterovenous malformation using color Doppler ultrasonography: case report and review of the literature. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1995; 6: 282-286.
 • 23. Lituania M., Passamonti U., Cordone M.S. i wsp.: Schizencephaly: prenatal diagnosis by computed tomography and magnetic resonance imaging. Prenat. Diagn. 1989; 9: 649-655.
 • 24. Heckel S., Faure R., Gasser B., Chilicsmann D.: Prenatal diagnosis of a congenital astrocytoma: a case report and literature review. Ultrasonud Obstet. Gynecol. 1995; 5: 63-64.
 • 25. Toma P., Lucigrai G., Ravegnani M. i wsp.: Hydrocephalus and porencephaly: prenatal diagnosis by ultrasonography and MR imaging. J. Comput. Assist. Tomogr. 1990; 14: 843-845.
 • 26. Achiron R., Pinchas O.H., Reichman B. i wsp.: Fetal intracranial haemorrhage: clinical significance of in utero ultrasonographic diagnosis. Br. J. Obstet. Gynaecol. 1993; 100: 995-999.
 • 27. Busse J.P., Berkowitz R.L., McFarland J.P. i wsp.: Antenatal treatment of neonatal alloimmune thrombocytopenia. N. Engl. J. Med. 1988; 319: 1374-1378.
 • 28. Fusi L., McParland P., Fisk N. i wsp.: Acute twin-twin transfusion: a possible mechanism for brain-damaged survivors after intrauterine death of monochorionic twin. Obstet. Gynecol. 1991; 78: 1230-1236.
 • 29. Reiss I., Gortner J., Mollep J. i wsp.: Fetal intracerebral hemorrhage in the second trimester: diagnosis by sonography and MRI. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1996; 7: 49-51.
 • 30. Souter VL., Glass I.A., Chapman D.B. i wsp.: Multiple fetal anomalies associated with subtle subtelomeric chromosomal rearrangements. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2003; 21: 609-615.
 • 31. Hogge WA., Schnatterly P., Ferguson J.E. 2nd: Early prenatal diagnosis of an infratentorial arachnoid cyst: association with an unbalanced translocation. Prenat. Diagn. 1995; 15: 186-188.
 • 32. Golash A., Mitchell G., Mallucci C. i wsp.: Prenatal diagnosis of suprasellar arachnoid cyst and postnatal endoscopic treatment. Childs Nerv. Syst. 2001; 17: 739-742.
 • 33. Nakamura Y., Mizukawa K., Yamamoto K., Nagashima T.: Endoscopic treatment for a huge neonatal prepontinesuprasellar arachnoid cyst: a case report. Pediatr. Neurosurg. 2001; 35: 220-224.
 • 34. Langer B., Haddad J., Favre R. i wsp.: Fetal arachnoid cyst: report of two cases. Ultrasound Obstet. Gynecol. 1994; 4: 68-72.
 • 35. Marinov M., Undjiam S., Wetzka P.: An evaluation of the surgical treatment of intracranial arachnoid cysts in children. Child’s Nerv. Syst. 1989; 5: 177-183.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8581a81b-f80b-414d-99c2-a99fe4718963
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.