PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | XIX | 1 | 71-86
Article title

Percepcja relacji rodzinnych a cechy temperamentu u młodzieży z rodzin migracyjnych.

Content
Title variants
EN
Perception of family relationships and temperament traits in adolescents from transnational families.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyse the differences between perceived family relationships by adolescents from migrant and nonmigrant families and their temperamental traits. In the study 152 adolescents participated, aged 18 years, who formed two groups: criterial and control group in each of them were 46 girls and 30 boys. The following measures were used in the study: Family Relationship Questionnaire (KRR) (Plopa, Połomski, 2008), Buss and Plomin EAS Temperament Questionnaire (Polish adaptation, Oniszczenko, 1997), interview questionnaire prepared by authors to collect demographic data and information about parent’s migration. The results of the study showed that girls from migrant families declare higher levels of sociability and fear, while the boys from families of this type are characterized by higher levels of anger. Moreover, results showed gender differences in perception of family relationships. It was found that girls from families with migrating father perceive a higher level of family communication, cohesion and family identity compared with boys from such families. The above results are not observed in the control group. The results also show the importance
Year
Volume
XIX
Issue
1
Pages
71-86
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański Institute of Psychology, University of Gdańsk
References
 • Amato, P.R. (1994). Father-Child Relations, Mother-Child Relations, and Offspring Psychological Well-Being in Early Adulthood. Journal of Marriage and the Family, 56, 1031-1044.
 • Bailey, A., Boyle, P. (2004). Untying and Retying Family Migration in the New Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 30, 2, 229-241.
 • Braun-Gałkowska, M. (1985). Psychologia domowa. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Brown, G.L., Mangelsdorf, S.C., Neff, C., Schoppe-Sullivan, S.J., Frosch, C.A. (2009). Young Children’s Self Concepts. Associations with Child Temperament, Mothers’ and Fathers’ Parenting, and Triadic Family Interaction. Merrill-Palmer Quarterly, 55, 2, 184-216.
 • Bryceson, D., Vuorela, U. (red.) (2002). The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. Oxford: Berg.
 • Danilewicz, W. (1995). Zagrożenia realizacji funkcji współczesnej rodziny. Wybrane problemy. W: W. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach (red.), Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym (s. 37-82). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Danilewicz, W. (2003). Dziecko w rodzinie rozłącznej. W: J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym (s. 103-142). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Danilewicz, W. (2006). Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Dreby, J., Adkins, T. (2010). Inequalities in Transnational Families. Sociology Compass, 4, 8, 673-689.
 • Gizicka, D., Gorbaniuk, J., Szyszka, M. (2010). Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Goldsmith, H.H., Buss, A.H., Plomin, R., Klevjord Rothbart, M., Thomas, A., Chess, S., Hinde, R.A., McCall, R.B. (1987). Roundtable: What Is Temperament? Four Approaches. Child Development, 58, 2, 505-529.
 • Grabowska-Lusińka, I., Okólski, M. (2009). Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Haug, S. (2008). Migration Networks and Migration Decision-Making. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34, 4, 585-605.
 • Holder, M.D., Klassen, A. (2010). Temperament and Happiness in Children. Journal of Happiness Studies, 11, 419-439.
 • Janiszewski, L. (1976). Rodzina marynarzy i rybaków morskich. Studium socjologiczne. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kaczmarczyk, P. (2010). Kryzys a decyzje migracyjne Polaków. Biuletyn Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 3.
 • Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kępińska, E. (2005). Kobiety i mężczyźni w legalnych migracjach pracowniczych do Niemiec. W: J.E. Zamojski (red.), Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo (t. 10, s. 295-312). Warszawa: Wydawnictwo NERITON.
 • Kłos, B. (2006). Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej. Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze, 2, 1-4.
 • Kofman, E. (2004). Family-Related Migration: A Critical Review of European Studies. Journal of Ethnic and Migration Studies, 30, 2, 243-262.
 • Kozak, S. (2010). Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kwak, A. (1994). Rodzina i jej przemiany. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
 • Lialiugene, I.Iu., Rupshene, L.A. (2008). The Effect of Parents’ Labor Migration on the Socialization of Adolescents. Russian Education and Society, 50, 11, 6-19.
 • Nærde, A., Røysamb, E., Tambs, K. (2004). Temperament in Adults-Reliability, Stability, and Factor Structure of the EAS Temperament Survey. Journal of Personality Assessment, 82, 1, 71-79.
 • Nakonieczna, J. (2007). Migracje międzynarodowe a rozwój państwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nowakowska, A. (2009). Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego. W: T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny: małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (s. 101-116). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Olwig, K.F. (1999). Narrative of the Children Left Behind: Home and Identity in Globalised Caribbean Families. Journal of Ethnic and Migration Studies, 25, 2, 267-284.
 • Oniszczenko, W. (1997). Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 • Parreñas, R.S. (2001). Mothering from a Distance: Emotions, Gender, and Intergenerational Relations in Filipino Transnational Families. Feminist Studies, 27, 2, 361-390.
 • Parreñas, R.S. (2008). Transnational Fathering: Gendered Conflicts, Distant Disciplining and Emotional Gaps. Journal of Ethnic and Migration Studies, 34, 7, 1057-1072.
 • Piekut-Burzyńska, S. (2010). Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci. W: I. Janicka (red.), Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych (s. 49-56). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Plomin, R., Rowe, D.C. (1977). A Twin Study of Temperament in Young Children. The Journal of Psychology, 97, 107-113.
 • Plopa, M. (1997). Jakość małżeńska i poczucie sensu życia w małżeństwach marynarskich. W: T. Rostowska, J. Rostowski, I. Janicka (red.), Psychospołeczne aspekty rozwoju człowieka (s. 377-387). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Plopa, M., Połomski, P. (2010). Kwestionariusz Relacji Rodzinnych – wersja dla młodzieży. Warszawa: Wizja Press & IT.
 • Pottinger, A.M. (2005). Children’s Experience of Loss by Parental Migration in Inner- City Jamaica. American Journal of Orthopsychiatry, 75, 4, 485-496.
 • Rostowska, T. (1995). Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Ryan, L. (2008). Navigating the Emotional Terrain of Families “Here” and “There”: Women, Migration and the Management of Emotions. Journal of Intercultural
 • Ryan, L., Sales, R., Tilki, M., Siara, B. (2009). Family Strategies and Transnational Migration: Recent Polish Migrants in London. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35, 1, 61-77.
 • Strelau, J. (2006). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. II). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Suarez-Orozco, C., Todorova, I., Louie, J. (2002). Making Up For Lost Time: The Experience of Separation and Reunification Among Immigrant Families. Family Process, 41, 4, 625-643.
 • Tomşa, R. (2010). Psychological Consequences of Temporary Labor Migration upon Children and Family. Petroleum – Gas University of Ploiesti Bulletin, Educational Sciences Series, 62, 2, 206-212.
 • Trask, B.S. (2010). Globalization and Families: Accelerated Systemic Social Change. New York: Springer.
 • Walczak, B. (2009). Dziecko w sytuacji rozłąki migracyjnej. W: M. Duszczyk, M. Lesińska (red.), Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski (s. 149-173). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
 • Wills, T.A., Sandy, J.M., Yager, A., Shinar, O. (2001). Family Risk Factors and Adolescent Substance Use: Moderation Effects for Temperament Dimensions. Developmental Psychology, 37, 3, 283-297.
 • Windle, M. (1991). The Difficult Temperament in Adolescence: Associations with Substance Use, Family Support, and Problem Behaviors. Journal of Clinical Psychology, 47, 2, 310-315.
 • Ziemska, M. (1979). Rodzina a osobowość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-856f1a3f-fe68-4a93-9cb9-7c4130e771bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.