Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 11 | 4 |

Article title

The efficacy and safety of pregabalin in the treatment of neuropathic pain associated with chronic lumbosacral radiculopathy

Title variants

PL
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pregabaliny w leczeniu bólu neuropatycznegozwiązanego z przewlekłą radikulopatią lędźwiowo-krzyżową

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Zbadaliśmy skuteczność pregabaliny u chorych na przewlekłą radikulopatię lędźwiowo-krzyżową. Badanie kliniczne z randomizacją, z grupą kontrolną i wycofywaniem pacjentów składało się z pięciu faz: fazy przesiewowej (4-18 dni); fazy wprowadzania placebo (4-10 dni) w celu ustalenia osób, które reagują na leczenie placebo; fazy leczenia pregabaliną w warunkach pojedynczej ślepej próby (28 dni) w celu zidentyfikowania osób, które reagują na leczenie pregabaliną; fazy leczenia w warunkach podwójnie ślepej próby, w której osoby reagujące na leczenie pregabaliną przydzielano losowo do grupy leczonej pregabaliną lub placebo (35 dni) oraz fazy stopniowego odstawiania leku (7 dni). Głównym punktem końcowym był czas do ustąpienia reakcji na leczenie w fazie leczenia prowadzonego w warunkach podwójnie ślepej próby (zwiększenie nasilenia bólu o ≥1 pkt.

Discipline

Journal

Year

Volume

11

Issue

4

Physical description

Contributors

References

Document Type

undetermined

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-856c3006-535c-4c92-b34a-3987f7757d9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.