PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2010 | 11 | 4 |
Article title

The efficacy and safety of pregabalin in the treatment of neuropathic pain associated with chronic lumbosacral radiculopathy

Title variants
PL
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pregabaliny w leczeniu bólu neuropatycznegozwiązanego z przewlekłą radikulopatią lędźwiowo-krzyżową
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Zbadaliśmy skuteczność pregabaliny u chorych na przewlekłą radikulopatię lędźwiowo-krzyżową. Badanie kliniczne z randomizacją, z grupą kontrolną i wycofywaniem pacjentów składało się z pięciu faz: fazy przesiewowej (4-18 dni); fazy wprowadzania placebo (4-10 dni) w celu ustalenia osób, które reagują na leczenie placebo; fazy leczenia pregabaliną w warunkach pojedynczej ślepej próby (28 dni) w celu zidentyfikowania osób, które reagują na leczenie pregabaliną; fazy leczenia w warunkach podwójnie ślepej próby, w której osoby reagujące na leczenie pregabaliną przydzielano losowo do grupy leczonej pregabaliną lub placebo (35 dni) oraz fazy stopniowego odstawiania leku (7 dni). Głównym punktem końcowym był czas do ustąpienia reakcji na leczenie w fazie leczenia prowadzonego w warunkach podwójnie ślepej próby (zwiększenie nasilenia bólu o ≥1 pkt.
Discipline
Journal
Year
Volume
11
Issue
4
Physical description
Contributors
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-856c3006-535c-4c92-b34a-3987f7757d9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.