PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 65 | 5-6 | 54–60
Article title

Osie hormonalne zależne od GnRH

Content
Title variants
EN
GnRH dependent hormonal axes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Receptor gonadoliberyny (GnRHR) jest celem dla GnRH, nadrzędnego dekapeptydu funkcjonującego w osi podwzgórze–przysadka mózgowa– –gonady oraz dla analogów GnRH, będących agonistami bądź antagonistami tego receptora. Skutkiem działania analogów GnRH na gonadotrofy jest desensytyzacja przysadki mózgowej, jednak mechanizm działania agonistów i antagonistów jest odmienny. Możliwa jest też interakcja między GnRH i jego receptorami zlokalizowanymi na kortykotrofach części pośredniej przysadki, skutkująca wydzielaniem ACTH, co prawdopodobnie modyfikuje zarówno sekrecję gonadotropin, jak i funkcjonowanie osi podwzgórzowo- przysadkowo-nadnerczowej. Uważa się, iż receptory GnRH występujące pozaprzysadkowo odgrywają istotną rolę w tworzeniu lokalnych osi hormonalnych. W jajnikach GnRHR mogą zmieniać przebieg cyklu jajnikowego: wywołują owulację, a równocześnie wyprzedzają stymulację przysadkową. Aktualnie badania zmierzają do uzyskania nowej generacji analogów, która byłaby zdolna do wybiórczego działania na poziomie osi lokalnych. Zaletą takich leków byłoby mniejsze narażenie pacjentów na skutki niepożądane będące wynikiem hamowania osi głównej.
EN
Gonadoliberin receptor (GnRHR) constitutes the target for GnRH – superior decapeptide of hypothalamic–pituitary–gonadal axis and for GnRH analogs – receptor’ agonists and antagonists, which are currently used in oncology and gynecology. Desensitization of the pituitary gland is the effect of their work, however a mechanism of their action diff ers. Results indicate probable interaction among GnRH and GnRHR on corticotrophes, and ACTH secretion in the pituitary pars intermedia, what probably modifi es either gonadotropins’ secretion and hypothalamic-pituitary-adrenal axis’ function. It is suggested, that extrapituitary GnRHRs have also a role in the creation of local axes. In the ovary GnRHR could take part in changes in the course of the cycle and evoke the ovulation preceding pituitary stimulation. Outcomes give bases to creation of a new analogs’ generation, which could hit only local axis. It would be advantage of such drugs, to be deprived of many undesirable eff ects resulting from the main axis inhibition.
Discipline
Year
Volume
65
Issue
5-6
Pages
54–60
Physical description
Contributors
 • Zakład Histologii Katedry Morfologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tel. 32 208 83 74
References
 • 1. Skałba P. Leczenie hormonalne. W: Endokrynologia ginekologiczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008: 139–145.
 • 2. Millar R.P. GnRH II and type II GnRH receptors. Trends Endocrinol. Metab. 2003; 14(1): 35–43.
 • 3. Schirman-Hildesheim T.D., Bar T., Ben- -Aroya N., Koch Y. Diff erential gonadotropin- releasing hormone and GnRH receptor messenger ribonucleic acid expression patterns in diff erent tissues of the female rat across the estrous cycle. Endocrinology 2005; 146(8): 3401–3408.
 • 4. Millar R.P GnRHs and GnRH receptors. Anim. Reprod. Sci. 2005; 88(1-2): 5–28.
 • 5. Hsien-Ming W., Hsin-Shih W., Hong- -Yuan H., Yung-Kuei S., MacCalman C.D., Leung P.C.K. GnRH signalling in intrauterine tissues. Reproduction 2009; 137: 769–777.
 • 6. Schirman-Hildesheim T.D., Gershou E., Litichever N., Galiani D., Ben-Aroya N., Dekel N., Koch Y. Local production of the gonadotrophic hormones in the rat ovary. Mol. Cell Endocrinol. 2008; 282: 32–38.
 • 7. Roth C., Schricker M., Lakomek M. i wsp. Autoregulation of the gonadotropinreleasing hormone system during puberty: eff ects of antagonistic versus agonistic GnRH analogs in a female rat model. J. Endocrinol. 2001; 169(2): 361–371.
 • 8. Mahesh V.B., Brann D.W. Regulation of the preovulatory gonadotropin surge by endogenous steroids. Steroids. 1998; 63(12): 616–629.
 • 9. Attardi B., Scott R., Pfaff D., Fink G. Facilitation or inhibition of the oestradiol-induced gonadotrophin surge in the immature female rat by progesterone: eff ects on pituitary responsiveness to gonadotrophin- -releasing hormone, GnRH self-priming and pituitary mRNAs for the progesterone receptor A and B isoforms. J. Neuroendocrinol. 2007; 19(12): 988–1000.
 • 10. Wiesak T. Role of LH in controlled ovarian stimulation. Reprod. Biol. 2002; 2(3): 215–227.
 • 11. Janssens R.M.J., Brus L., Cahill D.J., Huirne J.A.F., Schoemaker J., Lambalk C.B. Direct ovarian eff ects and safety aspects of GnRH agonists and antagonists. Hum. Reprod. Update 2000; 6(5): 505–518.
 • 12. Mo Y., Peng P., Zhou R., He Z., Huang L., Yang D. Regulation of gonatropin-releasing hormone receptor I expression in the pituitary and ovary by a GnRH agonist and antagonist. Reprod. Sci. 2010; 17(1): 68–77.
 • 13. Kiesel L.A., Rody A., Greb R.R., Szilágyi A. Clinical use of GnRH analogues. Clin. Endocrinol. (Oxf). 2002; 56(6): 677–687.
 • 14. Broqua P., Riviere P.J.-M., Conn P.M., Rivier J.E., Aubert M.L., Junien J.L. Pharmacological profi le of a new, potent, and long-acting gonadropin-releasing hormone antagonist-degarelix. J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002; 301(1): 95–102.
 • 15. Pinski J., Lamharzi N., Halmos G. i wsp. Chronic administration of LHRH antagonist cetrorelix decreases gonadotrophes responsiveness and pituitary LHRH receptor messenger ribonucleic acid in rats. Endocrinology 1996; 137(8): 3430–3436.
 • 16. Hirota Y., Tachibana O., Uchiyama N. i wsp. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and its receptor in human meningiomas. Clin. Neurol. Neurosurg. 2009; 111(2): 127–133.
 • 17. Szepeshazi K., Schally A.V., Halmos G. LH-RH receptors in human colorectal cancers: unexpected molecular targets for experimental therapy. Int. J. Oncol. 2007; 30(6): 1485–1492.
 • 18. Keller G., Schally A.V., Gaiser T., Nagy A., Baker B., Halmos G., Engel J.B. Receptors for luteinizing hormone releasing hormone (LHRH) expressed in human non-Hodgkin’s lymphomas can be targeted for therapy with the cytotoxic LHRH analogue AN-207. Eur. J. Cancer. 2005; 41(14): 2196–2202.
 • 19. Gründker C., Schlotawa L., Viereck V., Eicke N., Horst A., Kairies B., Emons G. Antiproliferative eff ects of the GnRH antagonist cetrorelix and of GnRH-II on human endometrial and ovarian cancer cells are not mediated through the GnRH type I receptor. Eur. J. Endocrinol. 2004; 151(1): 141–149.
 • 20. Ravenna L., Salvatori L., Morrone S. i wsp. Eff ects of triptorelin, a gonadotropin- releasing hormone agonist, on the human prostatic cell lines PC3 and LNCaP. J. Androl. 2000; 21(4): 549–557.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-856bbc31-d0ba-468f-82f3-383db06785ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.