Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 3 | 49-54

Article title

Czy wodór można użytkować bezpiecznie?

Authors

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

References

 • 1. http://www.eere.energy.gov/.
 • 2. http://ec.europa.eu/research/energy/index_en.htm.
 • 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_sterowiec.
 • 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_promu_Challenger.
 • 5. http://www.nasa.gov/.
 • 6. http://history.msfc.nasa.gov/book/chptnine.pdf.
 • 7. Andrzej Morgała „Gwiazda Polski. Lot do stra-tosfery 1938 rok”, Wyd.: Bellona, ISBN: 83-11-10336-4 (2006).
 • 8. Stanisław Nowak, Wiesław Wołczyński „Eks-ploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, Wyd: COSIW SEP, ISBN: 83-915103-8-7 (2002).
 • 9. http://www.nfpa.org/.
 • 10. http://www.wug.gov.pl.
 • 11. Norma PN–C-84908: 1997, „Wodór sprężony – gazy techniczne”.
 • 12. Norma PN-ISO 13984: 2002, „Ciekły wodór – układ napełniania paliwem pojazdów lądo-wych” (odpowiednik normy międzynarodowej ISO13984:1999).
 • 13. Norma PN-ISO 14687: 2002, „Paliwo wodo-rowe – specyfikacja produktu” (odpowiednik normy międzynarodowej ISO14687:1999).
 • 14. Norma PN-EN 1127-1: 2001, „Atmosfery wy-buchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i me-todologia.”.
 • 15. http://ceprofs.tamu.edu/rhann/links/megaborg/burning.asp.
 • 16. http://ceprofs.tamu.edu/rhann/index1.asp.
 • 17. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4683117.html.

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-854d9567-def5-4c07-a1b8-cc14de334d47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.