PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 74 | 137-148
Article title

Positive health behaviours of students of Lublin universities and their selected determinants

Content
Title variants
PL
Pozytywne zachowania zdrowotne studentów lubelskich uczelni i ich wybrane uwarunkowania
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: According to modern knowledge, we distinguish many factors conditioning human health. Among them, the most important is lifestyle. During the university education period, the first independent attempts and decisions are made, not only those related to life choices, but also decisions related to health behaviours that will have a consequence in adult life. The aim of the study was to assess the positive health behaviours among students of Lublin universities and their selected determinants. MATERIAL AND METHODS: The study was conducted using the PAPI method from March to May 2017 among 410 male students. The study employed the Positive Health Behaviour Scale (PHBS) for adults and sociodemographic questions. The results of the study were subjected to statistical analysis. RESULTS: The obtained results of the study carried out among students using PHBS allowed the authors to state that the respondents obtained the highest result in Subscale IV. “Safety” (2.46 ± 0.59), subsequently in Subscale III. “Relaxation and behaviours connected with psychosocial health” (1.67 ± 0.53). The lowest rated subscale was Subscale I. “Nutrition” (1.28 ± 0.52). Statistical analysis showed that age, the place of residence, place of residence during studies, field of studies, occurrence of cancer in the family and self-assessment of health condition determines the assessment of positive health behaviours (p < 0.05). CONCLUSIONS: The ranking of positive health behaviours among male students of Lublin universities is as follows: “Safety”, “Relaxation and behaviours connected with psychosocial health”, “Physical activity”, “Taking care of one’s body” and “Nutrition”.
PL
WSTĘP: Zgodnie ze współczesną wiedzą wyróżniamy wiele czynników warunkujących zdrowie człowieka. Wśród nich najważniejszy to styl życia. W okresie nauki na uczelni wyższej podejmowane są pierwsze samodzielne próby i decyzje, nie tylko te związane z wyborami życiowymi, ale także decyzje związane z zachowaniami zdrowotnymi, które będą miały konsekwencję w dorosłym życiu. Celem pracy była ocena pozytywnych zachowań zdrowotnych wśród studentów lubelskich uczelni oraz ich wybranych uwarunkowań.MATERIAŁ I METODY: Badania przeprowadzono metodą PAPI w okresie od marca do maja 2017 roku wśród 410 studentów płci męskiej. W badaniach wykorzystano Skalę Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych dla dorosłych (SPZZ) oraz pytania metryczkowe. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. WYNIKI:Uzyskane wyniki badań wśród studentów ocenione na podstawie SPZZ pozwalają stwierdzić, że ankietowani uzyskali najwyższy wynik w subskali IV „Zachowanie bezpieczeństwa” (2,46 ± 0,59), następnie w subskali III „Sen, odpoczynek i zdrowie psychiczne” (1,67 ± 0,53). Najniżej oceniono subskalę I „Żywienie” (1,28 ± 0,52). Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że wiek, miejsce stałego zamieszkania, miejsce zamieszkania podczas studiów, kierunek studiów, występowanie nowotworów w rodzinie oraz samoocena stanu zdrowia determinują ocenę pozytywnych zachowań zdrowotnych (p < 0,05). WNIOSKI:Ranking pozytywnych zachowań zdrowotnych wśród studentów płci męskiej lubelskich uczelni kształtuje się następująco: „Zachowanie bezpieczeństwa”, „Sen, odpoczynek i zdrowie psychiczne”, „Aktywność fizyczna”, „Dbałość o ciało” oraz „Żywienie”.
Discipline
Year
Issue
74
Pages
137-148
Physical description
Contributors
  • Derartment of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
  • Derartment of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
author
  • Urology Department, Independent Public Provincial Hospital John of Godin Lublin
  • Derartment of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
  • Derartment of Family Medicine and Community Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
  • Department of Oncology, Chair of Oncology and Environmental Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
author
  • Department of Oncology, Chair of Oncology and Environmental Health, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-850b47ec-2a3f-4ade-bfa3-985129cd3412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.