PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 6 | 2 | 118-124
Article title

Diagnostyka postnatalna wad układu moczowego wykrytych w okresie prenatalnym. Część 1. Wady z poszerzeniem dróg moczowych

Content
Title variants
EN
Postnatal diagnosis of prenatally detected congenital anomalies of the kidney and urinary tract (CAKUT). Part 1. Urinary tract dilatation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Increased availability of prenatal ultrasound examination resulted in high number of early detected abnormalities of urinary tract in neonates and infants. In at least 1/100 normal pregnancies abnormal picture of kidneys or urinary tract is suspected. Most frequently the urinary tract dilatation may be detected. One or both of the kidneys could be affected but dilatation of renal pelvis, ureter or enlargement of urinary bladder may be seen. High percent of abnormalities resolve during infancy and do not constitute an indication for postnatal surgery. On the other hand, enlarged urinary bladder with widened urinary tract accompanied by oligohydramnios clearly indicates serious congenital malformation with high perinatal risk of death. Prenatal evaluation enables both, prenatal intervention and more frequently proper and detailed planning of careful clinical postnatal evaluation. According to Polish regulations the follow up relies mainly on neonatologist and paediatrician. Unfortunately, standards of such care are not available. In the present publication (prepared in multidisciplinary cooperation of urologists, nephrologists and radiologists) we describe a part of guidelines concerning diagnostic procedures with neonates or infants with urinary tract dilatation suggested by prenatal screening. This paper is dedicated to these physicians who deal with postnatal diagnosis of urinary tract malformation. They include scheme for evaluation in case of renal pelvis dilatation, megaureter, posterior urethral valves. Suggestions for antibiotic prophylaxis are also presented.
PL
Szeroka dostępność prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej płodu niesie ze sobą korzyści pod postacią zwiększonej wykrywalności wad wrodzonych układu moczowego. Wadę taką w rutynowym badaniu podejrzewa się mniej więcej u 1/100 płodów. Najczęściej wykrywanym obrazem jest poszerzenie dróg moczowych płodu. Zmiany mogą dotyczyć jednej lub obu nerek płodu. Można zauważyć także poszerzenie moczowodów oraz powiększony pęcherz moczowy. W dużej liczbie przypadków obraz poszerzenia miedniczek nerkowych ustępuje lub nie stanowi ostatecznie wskazań do interwencji zabiegowej. Z drugiej strony powiększenie pęcherza moczowego i dróg moczowych wraz ze skąpowodziem wskazuje na poważną wadę wrodzoną z wysokim ryzykiem okołoporodowym. Obraz prenatalny dróg moczowych nie tylko umożliwia zaplanowanie interwencji w okresie ciąży, ale także pozwala ustalić właściwe postępowanie okołoporodowe, co ze względu na wysoką częstość nieprawidłowych obrazów ułatwia racjonalne postępowanie. W obecnej strukturze opieki zdrowotnej pierwszy etap diagnostyki planowany jest dla lekarzy neonatologów i pediatrów, którzy do tej pory nie mieli dostępu do zunifikowanych zaleceń co do takiego postępowania. Prezentowana praca powstała na podstawie zaleceń Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, które przygotował wielodyscyplinarny zespół urologów, nefrologów oraz specjalistów radiologów – pisana była z myślą o lekarzach prowadzących pourodzeniową diagnostykę wad. Zaprezentowano w niej zalecenia dotyczące diagnostyki pourodzeniowej w przypadku poszerzenia miedniczki nerkowej, moczowodu, zastawek cewki tylnej. Zawiera także sugestie co do stosowania profilaktyki zakażeń układu moczowego.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
118-124
Physical description
Contributors
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
author
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
 • Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
References
 • 1. Cohen-Overbeek TE., Wijngaard-Boom P., Ursem N.T i wsp.: Mild renal pyelectasis in the second trimester: determination of cut-off levels for postnatal referral. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2005; 25: 378-383.
 • 2. Gramellini D., Fieni S., Caforio E. i wsp.: Diagnostic accuracy of fetal renal pelvis anteroposterior diameter as a predictor of significant postnatal nephrouropathy: second versus third trimester of pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol. 2006; 194: 167-173.
 • 3. Klaassen I., Neuhaus T.J., Mueller-Wiefel D.E., Kemper M.J.: Antenatal oligohydramnios of renal origin: long-term outcome. Nephrol. Dial. Transplant. 2007; 22: 432-439.
 • 4. Mallik M., Watson A.R.: Antenatally detected urinary tract abnormalities: more detection but less action. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 897-904.
 • 5. Morris R.K., Khan K.S., Kilby M.D.: Vesicoamniotic shunting for fetal lower urinary tract obstruction: an overview. Arch. Dis. Child. Fetal Neonatal Ed. 2007; 92: 166-168.
 • 6. Odibo A.O., Raab E., Elovitz M. i wsp.: Prenatal mild pyelectasis: evaluating the thresholds of renal pelvic diameter associated with normal postnatal renal function. J. Ultrasound Med. 2004; 23: 513-517.
 • 7. Yiee J., Wilcox D.: Management of fetal hydronephrosis. Pediatr. Nephrol. 2008; 23: 347-353.
 • 8. Kerecuk L., Schreuder M.F., Woolf A.S.: Renal tract malformations: perspectives for nephrologists. Nat. Clin. Pract. Nephrol. 2008; 4: 312-325.
 • 9. Dhillon H.K.: Prenatally diagnosed hydronephrosis: the Great Ormond Street experience. Br. J. Urol. 1998; 81 supl. 2: 39-44.
 • 10. Dremsek P.A., Gindl K., Voitl P. i wsp.: Renal pyelectasis in fetuses and neonates: diagnostic value of renal pelvis diameter in pre- and postnatal sonographic screening. AJR Am. J. Roentgenol. 1997; 168: 1017-1019.
 • 11. Gordon I.: Diuretic renography in infants with prenatal unilateral hydronephrosis: an explanation for the controversy about poor drainage. BJU Int. 2001; 87: 551-555.
 • 12. Ransley P.G., Dhillon H.K., Gordon I. i wsp.: The postnatal management of hydronephrosis diagnosed by prenatal ultrasound. J. Urol. 1990; 144: 584-587; discussion 593-594.
 • 13. Kim Y.S., Do S.H., Hong C.H. i wsp.: Does every patient with ureteropelvic junction obstruction need voiding cystourethrography? J. Urol. 2001; 165: 2305-2307.
 • 14. Koff S.A., Binkovitz L., Coley B., Jayanthi VR.: Renal pelvis volume during diuresis in children with hydronephrosis: implications for diagnosing obstruction with diuretic renography. J. Urol. 2005; 174: 303-307.
 • 15. Mandell J., Blyth B.R., Peters C.A. i wsp.: Structural genitourinary defects detected in utero. Radiology 1991; 178: 193-196.
 • 16. Woodward M., Frank D.: Postnatal management of antenatal hydronephrosis. BJU Int. 2002; 89: 149-156.
 • 17. Wiener J.S., O’Hara S.M.: Optimal timing of initial postnatal ultrasonography in newborns with prenatal hydronephrosis. J. Urol. 2002; 168: 1826-1829.
 • 18. Preston A., Lebowitz R.L.: What’s new in pediatric uroradiology. Urol. Radiol. 1989; 11: 217-220.
 • 19. Szymkiewicz C.: Olbrzymi moczowód. W: Czernik J. (red.): Chirurgia dziecięca. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005: 688-698.
 • 20. Smith E.D.: Report of working party to establish an international nomenclature for the large ureter. Birth Defects Orig. Artic. Ser. 1977; 13: 3-8.
 • 21. Atwell J.D.: Posterior urethral valves in the British Isles: a multicenter B.A.P.S. review. J. Pediatr. Surg. 1983; 18: 70-74.
 • 22. Casale A.J.: Early ureteral surgery for posterior urethral valves. Urol. Clin. North Am. 1990; 17: 361-372.
 • 23. Casale A.J.: Posterior urethral valves and other urethral anomalies. W: Wein A.J., Kavoussi L.R., Novick A.C. i wsp. (red.): Campbell-Walsh Urology. Saunders Elsevier, Philadelphia 2007: 3603.
 • 24. Dinneen M.D., Dhillon H.K., Ward H.C. i wsp.: Antenatal diagnosis of posterior urethral valves. Br. J. Urol. 1993; 72: 364-369.
 • 25. Gunn T.R., Mora J.D., Pease P.: Antenatal diagnosis of urinary tract abnormalities by ultrasonography after 28 weeks’ gestation: incidence and outcome. Am. J. Obstet. Gynecol. 1995; 172: 479-486.
 • 26. TekgMl S., Riedmiller H., Gerharz E. i wsp.: Posterior urethral valves. W: TekgMl S., Riedmiller H., Gerharz E. i wsp. (red.): Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology, European Society for Paediatric Urology, Arnhem 2008: 72-77.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-84d98cc4-1ac6-4a4d-8cc3-85de171bb0d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.