PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 2 | 74–79
Article title

Potrzeby i możliwości rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce

Content
Title variants
EN
The needs of multiple sclerosis patients and the availability of rehabilitation in Poland
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The nature of multiple sclerosis makes the rehabilitation of patients suffering from the disease one of the most challenging tasks neurologic rehabilitation is faced with. The numerous multiple sclerosis symptoms considerably impair the quality of life of the approx. 40,000 Polish multiple sclerosis patients. Even though rehabilitation does not significantly affect the relapse frequency, or prevent the progression of the disease, still, when adequately carried out, making use of contemporarily available options, it manages to improve not only the objective indicators, but also the patients’ subjective sense of well-being and self-esteem, resulting with patients’ more positive self-image. The needs of Polish patients are huge, yet the availability of rehabilitation options remains scarce. Therefore, it is crucial to optimize the quality of rehabilitation regime the patients follow independently on at-home basis. Hence, the patient’s knowledge concerning the impact of rehabilitation on their disease and the available forms of therapy, as well as their awareness of the potential outcome of neglecting this aspect of treatment, become of utmost importance. Multiple sclerosis, regardless of its form, leads to impaired function/disability and affects very adversely the quality of patients’ life, limiting one’s independence, putting them at risk of losing employment, and making daily life activities increasingly more difficult. The role of therapeutic rehabilitation teams, ones including neurology and rehabilitation specialist as well as physiotherapists, is therefore crucial, and these should be found at every single outpatient centre specialising in multiple sclerosis-related diagnostics and treatment. The effects that the disease’s progression has on patients’ lives could be curbed with such teams available to patients to establish the extent of the sustained loss of function, and determine the therapy objectives and a detailed therapy plan.
PL
Specyfika stwardnienia rozsianego sprawia, że rehabilitacja pacjentów cierpiących na tę chorobę jest jednym z najtrudniejszych zadań rehabilitacji neurologicznej. Liczne objawy stwardnienia rozsianego znacznie obniżają jakość życia około 40 000 chorych żyjących w Polsce. Choć rehabilitacja nie zmniejsza istotnie częstości rzutów ani nie zatrzymuje progresji choroby, to – jeśli jest odpowiednio, nowocześnie prowadzona – poprawia nie tylko obiektywne wskaźniki, lecz także subiektywne samopoczucie i samoocenę, a w rezultacie daje możliwość wytworzenia pozytywnego obrazu siebie. Potrzeby polskich chorych są duże, ale dostępność rehabilitacji (zarówno ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej) jest wysoce niesatysfakcjonująca. W związku z tym powinno się optymalizować jakość rehabilitacji prowadzonej przez chorych samodzielnie, w warunkach domowych. Duże znaczenie mają zatem wiedza pacjenta na temat wpływu rehabilitacji na chorobę i możliwych form leczniczych, jak również świadomość skutków zaniechania tej formy leczenia. Stwardnienie rozsiane, niezależnie od postaci, prowadzi do niepełnosprawności i obniżenia jakości życia, a to ogranicza samodzielność, niesie ze sobą ryzyko utraty pracy, utrudnia samoobsługę i swobodę w zakresie aktywności dnia codziennego. Istotna staje się rola rehabilitacyjnych zespołów terapeutycznych (specjaliści neurologii i rehabilitacji plus fizjoterapeuta), które powinny istnieć w każdej poradni diagnostyki i leczenia stwardnienia rozsianego. Ustalenie przez taki zespół ubytków funkcji oraz określenie celów i planu postępowania pozwoliłyby na zmniejszanie skutków postępu choroby.
Discipline
Year
Volume
15
Issue
2
Pages
74–79
Physical description
Contributors
 • Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński
author
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
References
 • Beer S, Khan F, Kesselring J: Rehabilitation interventions in multiple sclerosis: an overview. J Neurol 2012; 259: 1994–2008.
 • Bjarnadottir OH, Konradsdottir AD, Reynisdottir K et al.: Multiple sclerosis and brief moderate exercise. A randomised study. Mult Scler 2007; 13: 776–782.
 • Brown TR, Kraft GH: Exercise and rehabilitation for individuals with multiple sclerosis. Phys Med Rehabil Clin N Am 2005; 16: 513–555.
 • Cabrera-Gómez JA: Rehabilitation in multiple sclerosis. In: Oger J, Al-Araji A (eds.): Multiple Sclerosis for the Practicing Neurologist. Demos, New York 2007: 71–79.
 • Castro-Sánchez AM, Matarán-Peñarrocha GA, Lara-Palomo I et al.: Hydrotherapy for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 473963.
 • Dalgas U, Ingemann-Hansen T, Stenager E: Physical exercise and MS recommendations. Int MS J 2009; 16: 5–11.
 • Frohman AN, Okuda DT, Beh S et al.: Aquatic training in MS: neurotherapeutic impact upon quality of life. Ann Clin Transl Neurol 2015; 2: 864–872.
 • Kesiktas N, Paker N, Erdogan N: The use of hydrotherapy for the management of spasticity. Neurorehabil Neural Repair 2004; 18: 268–273.
 • Kesselring J, Beer S: Rehabilitation in multiple sclerosis. Adv Clin Neurosci Rehab 2002; 2: 6–8.
 • Khan F, Amatya B, Kesselring J et al.: Telerehabilitation for persons with multiple sclerosis. A Cochrane review. Eur J Phys Rehabil Med 2015; 51: 311–325.
 • Khan F, Amatya B, Turner-Stokes L: Symptomatic therapy and rehabilitation in primary progressive multiple sclerosis. Neurol Res Int 2011; 2011: 740505.
 • Khan F, Pallant JF, Brand C et al.: Effectiveness of rehabilitation intervention in persons with multiple sclerosis: a randomised controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008; 79: 1230–1235.
 • Kileff J, Ashburn A: A pilot study of the effect of aerobic exercise on people with moderate disability multiple sclerosis. Clin Rehabil 2005; 19: 165–169.
 • Lord SE, Wade DT, Halligan PW: A comparison of two physiotherapy treatment approaches to improve walking in multiple sclerosis: a pilot randomized controlled study. Clin Rehabil 1998; 12: 447–485.
 • Moradi M, Sahraian MA, Aghsaie A et al.: Effects of eight-week resistance training program in men with multiple sclerosis. Asian J Sports Med 2015; 6: e22838.
 • Opara J: Rehabilitacja. In: Losy J (ed.): Stwardnienie rozsiane. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013: 149–178.
 • Opara J, Szwejkowski W, Brola W: Aktualne kierunki rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym. Aktualn Neurol 2009a; 9: 140–146.
 • Opara J, Szwejkowski W, Pidsudko Z: Czy opisanie zjawiska Uhthoffa utrudniło rehabilitację w stwardnieniu rozsianym? Rehabil Med 2009b; 13: 25–28.
 • Pariser G, Madras D, Weiss E: Outcomes of an aquatic exercise program including aerobic capacity, lactate threshold, and fatigue in two individuals with multiple sclerosis. J Neurol Phys Ther 2006; 30: 82–90.
 • Petajan JH, Gappmaier E, White A et al.: Impact of aerobic training on fitness and quality of life in multiple sclerosis. Ann Neurol 1996; 39: 432–441.
 • Rietberg M, Brooks D, Uitdehaag B et al.: Exercise therapy for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2005; 25: CD003980.
 • Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J: Long-term exercise improves functional impairment but not quality of life in multiple sclerosis. J Neurol 2005; 252: 839–845.
 • Salem Y, Scott AH, Karpatkin H et al.: Community-based group aquatic programme for individuals with multiple sclerosis: a pilot study. Disabil Rehabil 2011; 33: 720–728.
 • Smith RM, Adeney-Steel M, Fulcher G et al.: Symptom change with exercise is a temporary phenomenon for people with multiple sclerosis. Arch Phys Med Rehabil 2006; 87: 723–727.
 • Snook EM, Motl RW: Effect of exercise training on walking mobility in multiple sclerosis: a meta-analysis. Neurorehabil Neural Repair 2009; 23: 108–116.
 • Solari A, Filippini G, Gasco P et al.: Physical rehabilitation has a positive effect on disability in multiple sclerosis patients. Neurology 1999; 52: 57–62.
 • Steultjens EM, Dekker J, Bouter LM et al.: Occupational therapy for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2003; (3): CD003608.
 • Thompson AJ: The effectiveness of neurological rehabilitation in multiple sclerosis. J Rehabil Res Dev 2000; 37: 455–461.
 • Tremlett H, Paty D, Devonshire V: Disability progression in multiple sclerosis is slower than previously reported. Neurology 2006; 66: 172–177.
 • Vergaro E, Squeri V, Brichetto G et al.: Adaptive robot training for the treatment of incoordination in multiple sclerosis. J Neuroeng Rehabil 2010; 7: 37.
 • Weinshenker BG, Bass B, Rice GP et al.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. II. Predictive value of the early clinical course. Brain 1989; 112: 1419–1428.
 • Wens I, Dalgas U, Vandenabeele F et al.: High intensity exercise in multiple sclerosis: effects on muscle contractile characteristics and exercise capacity, a randomised controlled trial. PLoS One 2015; 10: e0133697.
 • Wiles CM: Physiotherapy and related activities in multiple sclerosis. Mult Scler 2008; 14: 863–871.
 • Woszczak M: Postępowanie rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym. Pol Przegl Neurol 2005; 1: 130–133.
 • Ziemba AW: Rola aktywności ruchowej w zapobieganiu zaburzeniom poznawczym. Aktualn Neurol 2014; 14: 175–180.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-84bb867d-203a-4bf1-af95-a5636b08a294
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.