PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 2 | 93-103
Article title

Spostrzeganie własnego ciała przez mężczyzn intensywnie uprawiających sporty siłowe. Przypadki dysmorfii mięśniowej

Content
Title variants
EN
Body perception by men intensely training force sports. Muscle dysmorphia cases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W 1993 roku Harrison Pope z zespołem z Harvard Medical School opisali dysmorfię mięśniową wśród kulturystów i określili ją jako odwrócona anorexia nervosa. Charakteryzuje się ona zaburzoną percepcją obrazu ciała, które postrzegane jest m.in. jako małe, niewystarczająco umięśnione i wątłe. W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy podstawowe cechy dysmorfii mięśniowej: 1. zamartwianie się związane z potrzebą bycia jednocześnie szczupłym i umięśnionym; 2. negatywne przekonania dotyczące wyglądu ciała, lęk oraz unikanie myślenia o swoim ciele; 3. współwystępowanie dwóch powyższych czynników oraz ich konsekwencje w życiu zawodowym, społecznym oraz innych obszarach funkcjonowania. Celem przeprowadzonego badania była analiza obrazu ciała mężczyzn intensywnie trenujących sporty siłowe. Przyjęto założenie, iż mężczyźni ci mogą cierpieć na dysmorfię mięśniową. W badaniu uczestniczyło 80 mężczyzn z dwóch miast (Kraśnika i Warszawy) w wieku 18-46 lat. W grupie właściwej było 43 mężczyzn, natomiast w grupie kontrolnej 37 mężczyzn niećwiczących na siłowni. Badani wypełnili: Ankietę Wstępną, test Skala Oceny Ciała Stephena Franzoi oraz narzędzie projekcyjne - Rysunkowy Test Obrazu Ciała „Nagusek". Wyniki badań pokazały, iż badane grupy różnicowała podskala Siła Górnych Części Ciała testu Skala Oceny Ciała (w szczególności pozycje: siła mięśni, klatka piersiowa, muskulatura i szerokość ramion). W grupie mężczyzn uprawiających intensywne sporty siłowe 41,9% wykazywało cechy dysmorfii mięśniowej.
EN
In 1993, Harrison Pope et al. from Harvard Medical School described a form of muscular dysmorphia among bodybuilders and named it reverse anorexia nervosa. It is characterized by a distorted body image, the body is perceived as small, excessively frail and not muscular enough. Pertinent literature differentiates 3 basic features of muscle dysmorphia: 1. constant worrying associated with imperative need of being both slim and muscular; 2. negative attitudes towards a body appearance, anxiety and avoidance of thinking about own body; 3. coexistence of both above mentioned factors and their consequences in the person’s professional, social and other areas of functioning. The aim of this study was an analysis of own body image in men intensely practicing force sports. Our working hypothesis was, that these men may suffer muscle dysmorphia. The study encompassed 80 males from two cities (Kraoenik and Warsaw), aged 18-46; there of 43 men were in the study group and 37 men in the control group, who did not exert at the gymnasium. Study participants filled-in an Introductory Questionnaire, Stephen Franzoi Body Esteem Scale and a projection instrument – Body Image Drawing Test “Nagusek” (“Nudie”). Study results indicate that the subscale Upper Body Strength of the Body Esteem Scale (particularly such items as: muscle strength, chest, muscular mass and width of the shoulder girdle) differentiated both groups examined. Among men practicing force sports, 41.9% of the subjects presented traits of muscle dysmorphia.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
93-103
Physical description
Contributors
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Kierownik: prof. dr hab. Marina Zalewska
 • Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Kierownik: prof. dr hab. Marina Zalewska
References
 • 1. Etcoff N.: Przetrwają najpiękniejsi. WAB, CIS, Warszawa 2000.
 • 2. Cash T.F., Pruzinsky T. (red.): Body Image. A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. The Guilford Press, New York, London 2002.
 • 3. Pope C.G., Pope H.G., Menard W. iwsp.: Clinical features of muscle dysmorphia among males with body dysmorphic disorder. Body Image 2005; 2: 395-400.
 • 4. Pope H.G. Jr, Katz D.L., Hudson J.I.: Anorexia nervosa and "reverse anorexia" among 108 male bodybuilders. Compr. Psychiatry 1993; 34: 406-409.
 • 5. Morgan J.F.: From Charles Atlas to Adonis complex - fat is more than a feminist issue. Lancet 2000; 356: 1372-1373.
 • 6. Olivardia R., Pope H.G. Jr, Hudson J.I.: Muscle dysmorphia in male weightlifters: a case-control study. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 1291-1296.7. Schnirring L.: When to suspect muscle dysmorphia. Bringing the 'Adonis complex' to light. The Physician and Sportsmedicine 2000; 28: 19-21.
 • 8. Kropiwnicki IP, Rabe-Jabłońska J.: Stan psychiczny i obraz własnego ciała mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy. Psychiatr. Psychol. Klin. 2005; 5: 190-206.
 • 9. Castle D.J., Phillips K.A. (red.): Disorders of Body Image. Wrightson Biomedical Publishing, Petersfield, UK, Philadelphia 2002.
 • 10. Rakfalska A.: Obraz ciała i spostrzegana relacja z rodzicami u mężczyzn uprawiających intensywny trening siłowy. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Schier. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • 11. Chrostowska-Buzun A.: Obraz ciała u dziecka po traumie. Dialogi 2001; 3-4: 24-32.
 • 12. Maida D.M., Armstrong S.L.: The classification of muscle dysmorphia. International Journal of Men's Health 2005; 4: 73-92.
 • 13. Starowicz L.: Słownik encyklopedyczny: miłość i seks. Europa, Wrocław 1999.
 • 14. Mandal E.: Ciało jako proces - ciało jako obiekt. Obraz ciała u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich. Czasopismo Psychologiczne 2004; 10: 35-47.
 • 15. Franzoi S.L., Shields S.A.: The Body Esteem Scale: multidimensional structure and sex differences in a college population. J. Pers. Assess. 1984; 48: 173-178.
 • 16. Schier K.: Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • 17. Claps F.: Bigorexia - when a healthy habit turns bad. Joe Weider's Muscle & Fitness 2003; 64: 45.
 • 18. Bottamini G., Ste-Marie D.M.: Male voices on body image. International Journal of Men's Health 2006; 5: 109-132.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8473d105-19d8-4f71-b937-701822c406d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.