Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 3 | 4 | 30-34

Article title

CO2 narcosis in a COVID-19 patient in prone position due to twisting of reservoir bag of a non-rebreathing mask: a case report.

Content

Title variants

PL
Narkoza CO2 u pacjenta z COVID-19 w pozycji na brzuchu z powodu skręcenia worka rezerwuarowego maski bezzwrotnej: opis przypadku.

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
We know that oxygen therapy plays one of the important role for treating hypoxemia and it is widely used across a whole range of specialties and it involves administration of oxygen at concentrations greater than that in ambient air. We are reporting the first case of twisting of reservoir bag on using non-rebreathing face mask for providing supplemental oxygen in awake prone position in a 60 year old male tested COVID-19 positive. To prevent this twisting we recommend if a manufacturer do slight modification in making of these non-breathing face mask by adding a 1-2 cm L- shaped Plastic connector to the neck end of the oxygen reservoir bag. The sudden deflation of these reservoir bag not only increase the dead space, decrease alveolar ventilation but substantially compromised the gas exchange. So any twisting of these non-rebreathing face mask should be avoided. This twisting may compromise the patient condition due to rapid increase in PaCO2 and detrimental in patients with restrictive airway disease. On keeping the patient in prone position the twisting of the reservoir bag frequently occurs and this simple and useful modification may be beneficial for supplementation of oxygen therapy to COVID-19 patients requiring high fractional inspired oxygen concentration.
PL
Wiadomo, że tlenoterapia odgrywa ważną rolę w leczeniu hipoksemii i jest szeroko stosowana przez całą gamę specjalistów, obejmując podawanie tlenu w stężeniach większych niż w otaczającym powietrzu. Autorzy zgłaszają przypadek skręcenia worka rezerwuarowego przy użyciu bezzwrotnej maski twarzowej w celu zapewnienia dodatkowej oksygenacji w stanie czuwania u 60-letniego mężczyzny z wynikiem pozytywnym na COVID-19. Aby zapobiec temu skręceniu zalecamy, aby producent dokonał niewielkiej modyfikacji podczas produkcji tych masek, dodając 1-2 cm plastikowe złącze w kształcie litery L do szyjki worka ze zbiornikiem tlenu. Nagłe opróżnienie worka zbiorczego nie tylko zwiększa martwą przestrzeń, zmniejsza wentylację pęcherzykową, ale znacznie utrudnia wymianę gazową. Dlatego należy unikać skręcania w masce tlenowej z rezerwuarem tlenowym. Taka sytuacja może zagrozić pacjentowi powodując szybki wzrost PaCO2 i zaszkodzić pacjentom z obturacyjną chorobą dróg oddechowych. U pacjentów w pozycji na brzuchu często występuje skręcenie worka zbiorczego, a ta prosta i użyteczna modyfikacja może być korzystna podczas stosowania tlenoterapii u pacjentów z COVID-19 wymagających dużej ilości tlenu.

Discipline

Year

Volume

3

Issue

4

Pages

30-34

Physical description

Contributors

References

Document Type

article

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.psjd-84623113-b0d3-41f1-872a-845bea43f979
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.