PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 3 | 179–183
Article title

Ocena współżycia seksualnego kobiet i mężczyzn w świetle porodów tradycyjnych i rodzinnych

Content
Title variants
EN
Evaluation of women’s and men’s sexual life after traditional and family childbirth
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP Poród jest jednym z najważniejszych momentów w związkach partnerskich. Wpływa on na relacje wewnątrzrodzinne, a także na pożycie seksualne partnerów. MATERIAŁ I METODY Badaniem ankietowym objęto grupę 106 kobiet (K) w wieku 21–43 lat (mediana 32) oraz 75 mężczyzn (M) w wieku 26–50 lat (mediana 35). W większości byli to mieszkańcy miast, pracujący, z wyższym i średnim wykształceniem. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz. W porodzie rodzinnym uczestniczyło 48% mężczyzn i 45% kobiet, pozostali w porodach tradycyjnych. Analizy wyników badania dokonano w programie Statistica 7,0 . W Y N I K I Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, niezależnie od rodzaju porodu wykazują większą aktywność seksualną przed okresem ciąży kobiety. Kobiety prawie dwukrotnie częściej niż mężczyzni oceniają swój poziom satysfakcji ze współżycia po porodzie jako niższy. Kobiety znacznie częściej deklarowały występowanie u siebie zaburzeń poszczególnych etapów współżycia po ciąży niż przed nią. Mężczyźni twierdzili, że nie występowały u nich zaburzenia pożądania seksualnego przed ciążą partnerki ani po niej, ale pon ad 1/3 mężczyzn oceniła, że ich partnerki mają zaburzenia pożądania seksualnego po ciąży. W N I O S K I Rodzaj porodu nie wpływa na etapy życia seksualnego . Subiektywna ocena satysfakcji ze współżycia seksualnego wśród kobiet, niezależnie od rodzaju porodu, jest niższa niż wśród mężczyzn. Poziom odczuwanej satysfakcji ze współżycia wśród mężczyzn obecnych przy porodzie jest niższy, gdy mężczyźni znajdowali się przy boku rodzącej kobiety
EN
INTRODUCTION Childbirth is one of the most important events in a partnership. It influences not only the family relationship, but also the sex life of the partners. MATERIAL AND METHODS The study group consisted of 106 women (age 21–43) and 75 men (age 26–50). Most of those questioned live in a city, are employed, have higher and secondary education. 48% men and 45% women participated in family delivery, the rest participated in traditional childbirth. RESULTS Both the women and men had, independent of the delivery form, greater sexual activity before pregnancy. Women in comparison to men declared a lower level of sexual satisfaction after childbirth. Women more often declared that their sexual activity was disturbed after childbirth. Men claimed that they did not have any problems with sexual desire before or after their partner’s pregnancy, but 1/3 declared that their partners had problems with desire. CONCLUSIONS The form of delivery does not affect the stages of sexual life. Subjective assessment of sexual satisfaction among women, regardless of the type of labor, is lower than that of men. The level of sexual satisfaction is lower for men accompanying their partners during birth.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
3
Pages
179–183
Physical description
Contributors
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Jordana 19 41-808 Zabrze-Rokitnica tel. +48 32 272 28 47
 • Koło STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Koło STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Koło STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Koło STN przy Katedrze i Zakładzie Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej
References
 • 1. Laudański T., Fijałkowski W., Dec W., Zdziennicki A. Poród rodzinny w warunkach szpitalnych. Ann. Acad. Med. Bydg. 1992; 5: 141–145.
 • 2. Witczak J. Ojcostwo bez tajemnic. IWZZ, Warszawa 1987: 39–40.
 • 3. Więznowska-Mączyńska K., Pięta B., Opala T. Za i przeciw porodu rodzinnego. Prz. Ginekol.-Położ. 2005; 5(6): 351–355.
 • 4. Perkins R.P. Sexuality in pregnancy: what determines bahaviour? Obstet. Gynecol. 1982; 59: 189–198.
 • 5. Leite A.P., Campos A.A., Dias A.R., Amed A.M., De Souza E., Camano L. Prevalence of sexual dysfunction during pregnancy. Rev. Assoc. Med. Bras. 2009; 55(5): 563–568.
 • 6. Von Sydow K., Ulmeyer M., Happ N. Sexual activity during pregnancy and after childbirth:results from the Sexual Preferences Questionnaire. J. Psychosom. Obstet. Gynaecol. 2001; 22(1): 29–40.
 • 7. Von Sydow K. Sexuality during pregnancy and after childbirth: a metacontent analysis of 59 studies. J. Psychosom. Res. 1999; 47(1): 27–49.
 • 8. Gordon J.B., Carty E. Sexual adjustment of postpartum couples. Can. Fam. Physicial. 1978; 24: 1191–1198.
 • 9. Witting K., Stilla P. Alanko Kfemale sexual function and its association with number of children, pregnances and relationship satisfaction. J. Sex Maritial Ther. 2008, 34(2): 89–106.
 • 10. Smoliński R. Seksualność kobiet w ciąży i połogu. W: Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec. Podstawy seksuologii. PZWL, Warszawa 2010; s. 133–138.
 • 11. Botros S., Abramov Y., Miller J. i wsp. Effect of Parity on Sexual Function: An Identical Twin Study. Obstet. Gynecol. 2006; 107: 765–770.
 • 12. Reamy K.J., White S.E. Sexuality in the puerperium: a review. Arch. Sex. Behav. 1987; 16(2): 165–186.
 • 13. Lumley J. Sexual feelings in pregnancy and after childbirth. Australian & New Zeland Journal of Obsterics & Gynaecology 1978; 18: 114–117.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8438b430-3ae9-4c2e-9885-0c210c6562d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.