PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 12 | 4 | 375–383
Article title

Przygotowanie pacjentów stosujących leki przeciwzakrzepowe do procedur endoskopowych

Content
Title variants
EN
The preparation of patients taking anticoagulants for endoscopic procedures
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Leki hamujące agregację płytek krwi i antykoagulanty są szeroko stosowane w profilaktyce pierwotnej i wtórnej incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz leczeniu zakrzepicy żylnej. Stosowanie tych leków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia podczas zabiegu endoskopowego, a ich odstawienie – ze zwiększonym ryzykiem incydentu zakrzepowo- -zatorowego. W pracy przedstawiono zasady oceny ryzyka i sposób przygotowania pacjenta leczonego lekami przeciwpłytkowymi lub doustnym antykoagulantem do  procedury endoskopowej. W każdym przypadku należy zastanowić się nad wskazaniami i planowanym czasem leczenia oraz pilnością zabiegu. Diagnostyczna gastroskopia i kolonoskopia najczęściej nie wymagają modyfikacji leczenia, natomiast zabiegi zwiększonego ryzyka krwawienia wiążą się z potrzebą modyfikacji stosowanej farmakoterapii. W przypadku leczenia przeciwpłytkowego konieczne może być odstawienie leku w odpowiednim czasie przed zabiegiem. W przypadku podwójnej terapii przeciwpłytkowej w okresie bezwzględnych wskazań do jej stosowania należy rozważyć możliwość odroczenia zabiegu. U pacjentów leczonych antagonistami witaminy K, przy zwiększonym ryzyku krwawienia, trzeba odstawić leki w odpowiednim czasie oraz zastosować terapię pomostową heparyną drobnocząsteczkową – gdy ryzyko zakrzepowo-zatorowe w tej sytuacji zostanie ocenione jako niskie, terapia pomostowa może nie być potrzebna. Czas, w którym powstrzymujemy się od stosowania leków z grupy doustnych antykoagulantów niebędących antagonistami witaminy K, zależy od ryzyka krwawienia i wydolności nerek. Decyzje dotyczące sposobu postępowania mogą wymagać konsultacji specjalisty zlecającego leczenie przeciwzakrzepowe czy przeciwpłytkowe, a także opinii ośrodka, w którym będzie wykonana procedura. Lekarz wykonujący badanie powinien być poinformowany o stosowanym przez pacjenta leczeniu i podjętej modyfikacji.
EN
Drugs that inhibit platelet aggregation and  anticoagulants are widely used in  primary and  secondary prevention of thromboembolism and treatment of venous thrombosis. The use of these drugs is associated with an increased risk of bleeding during an endoscopic procedure, and their discontinuation leads to an increased risk of a thromboembolic event. The paper presents how to assess risk and how to prepare a patient treated with antiplatelet or anticoagulant drugs for endoscopic procedures. In each case, one should consider indications and planned duration of treatment as well as urgency of  the procedure. Diagnostic gastroscopy and  colonoscopy do  not usually require treatment modification, while the procedures with increased risk of bleeding require a change in therapy. In the case of antiplatelet drugs, it may be needed to stop it at a proper time before endoscopy. In the case of a dual antiplatelet therapy, when there are absolute indications for its use, one should consider postponing the procedure. Patients with increased risk of bleeding, treated with vitamin K antagonists, should have the treatment temporarily stopped and replaced with a bridging therapy with low molecular weight heparin; if the thromboembolic risk is assessed as low, a bridge therapy is not needed. The time to suspend the use of oral anticoagulants which are non-vitamin K antagonists depends on the risk of bleeding and renal function. Decisions concerning treatment may require consultation of a specialist ordering the anticoagulant or antiplatelet therapy as well as the opinion of an endoscopy centre in which the procedure is to be conducted. The doctor performing the examination should be informed about the treatment used by the patient and its modification.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
375–383
Physical description
Contributors
 • Oddział Gastroenterologii, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Krosno, Polska
 • Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Wrocław, Polska
 • Zakład Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, Wrocław, Polska
References
 • 1. ASGE Standards of Practice Committee; Anderson MA, BenMenachem T, Gan SI et al.: Management of antithrombotic agents for endoscopic procedures. Gastrointest Endosc 2009; 70: 1060–1070.
 • 2. Baczewska-Mazurkiewicz D, Celiński K, Dłużniewski M et al.: Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu – wytyczne dotyczące postępowania. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii. Prz Gastroenterol 2012; 7: 243–248.
 • 3. Trusz-Gluza M: Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. In: Gajewski P (ed.): Interna Szczeklika. Wydanie multimedialne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015.
 • 4. Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A et al.; Authors/Task Force Members: 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management: The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anaesthesiology (ESA). Eur Heart J 2014; 35: 2383–2431.
 • 5. Douketis DJ: Perioperative management of patients who are receiving warfarin therapy: an evidence-based and practical approach. Blood 2011; 117: 5044–5049.
 • 6. Boustière C, Veitch A, Vanbiervliet G et al.; European Society of Gastrointestinal Endoscopy: Endoscopy and antiplatelet agents. European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2011; 43: 445–461.
 • 7. Filipiak KJ: Leki przeciwpłytkowe. In: Szczeklik A, Tendera M (eds.): Kardiologia. Podręcznik oparty na zasadach EBM. Wydanie multimedialne, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010.
 • 8. Whitson MJ, Dikman AE, von Althann C et al.: Is gastroduodenal biopsy safe in patients receiving aspirin and clopidogrel?: a prospective, randomized study involving 630 biopsies. J Clin Gastroenterol 2011; 45: 228–233.
 • 9. Hui AJ, Wong RM, Ching JY et al.: Risk of colonoscopic polypectomy bleeding with anticoagulants and antiplatelet agents: analysis of 1657 cases. Gastrointest Endosc 2004; 59: 44–48.
 • 10. Shiffman ML, Farrel MT, Yee YS: Risk of bleeding after endoscopic biopsy or polypectomy in patients taking aspirin or other NSAIDS. Gastrointest Endosc 1994; 40: 458–462.
 • 11. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S et al.; BRIDGE Investigators: Perioperative bridging anticoagulation in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2015; 373: 823–833.
 • 12. Undas A, Pasierski T, Windyga J et al.: Praktyczne aspekty stosowania nowych doustnych antykoagulantów w migotaniu przedsionków. Med Prakt 2014; 9: 39–55.
 • 13. Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M et al.: EHRA practical guide on the use of new oral anticoagulants in patients with nonvalvular atrial fibrillation: executive summary. Eur Heart J 2013; 34: 2094–2106.
 • 14. Faraoni D, Levy JH, Albaladejo P et al.; Groupe d’Intérêt en Hémostase Périopératoire: Updates in the perioperative and emergency management of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants. Crit Care 2015; 19: 203.
 • 15. Ciurus T, Sobczak S, Cichocka-Radwan A et al.: New oral anticoagulants – a practical guide. Kardiochir Torakochirurgia Pol 2015; 12: 111–118.
 • 16. Desai J, Granger CB, Weitz JI et al.: Novel oral anticoagulants in gastroenterology practice. Gastrointest Endosc 2013; 78: 227–239.
 • 17. Beyer-Westendorf J, Gelbricht V, Förster K et al.: Peri-interventional management of novel oral anticoagulants in daily care: results from the prospective Dresden NOAC registry. Eur Heart J 2014; 35: 1888–1896.
 • 18. Vanassche T, Lauw MN, Connolly SJ et al.: Heparin bridging in peri-procedural management of new oral anticoagulant: a bridge too far? Eur Heart J 2014; 35: 1831–1833.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8414d989-b47d-40ec-9872-da4ff1744c2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.