PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2005 | 5 | 3 | 183-188
Article title

Kongofilne angiopatie

Content
Title variants
EN
Congophilic angiopathies
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Congophilic angiopathies (CAA) are a group of neurodegenerations caused by amyloid deposition in the vessel walls. Amyloids are molecularly different and, as in all amyloidoses, CAA may be hereditary caused by mutations in a precursor for a given amyloid or sporadic of unknown cause. “Amyloid” is a generic terms to define diverse proteins of common physicochemical properties. In particular, they are congophilic (stained with Congo red), they fluorescent following staining with thioflavin S and they are composed of fibrils which are visible under transmission electron microscope. In this review we will cover: • dementia of BRI family: – familial British dementia, FBD (peptide ABri), – familial Danish dementia, FDD (peptide ADan); • hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis, Dutch type, HCHWA-D (peptide Aβ); • hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis, Icelandic type, HCHWA-I (cystatin C); • CAA associated with Alzheimer disease (peptide Aβ); • familial Finnish amyloidosis (gelsolin).
PL
Kongofilne angiopatie (ang. congophilic angiopathy, CAA) stanowią grupę chorób neurozwyrodnieniowych charakteryzujących się odkładaniem w ścianach naczyń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) amyloidu o różnym składzie molekularnym. Jak wszystkie amyloidozy, CAA występują zarówno jako formy dziedziczne, uwarunkowane mutacjami w genach kodujących prekursor amyloidu, jak i postaci sporadyczne. W niniejszym przeglądzie zostaną omówione: - otępienia typu BRI: - rodzinne otępienie brytyjskie (ang. familial British dementia, FBD), - rodzinne otępienie duńskie (ang. familial Danish dementia, FDD); - dziedziczny krwotok mózgowy z amyloidozą typu holenderskiego (ang. hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis, Dutch type, HCHWA-D); - dziedziczny krwotok mózgowy z amyloidozą typu islandzkiego (ang. hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis, Icelandic type, HCHWA-I); - CAA towarzysząca chorobie Alzheimera; - CAA spowodowana odkładaniem gelsoliny – amyloidoza rodzinna typu fińskiego. We wszystkich tych chorobach występuje odkładanie się wokół naczyń amyloidów. Amyloidy są heterogenną grupą białek posiadających wspólne właściwości fizykochemiczne: kongofilię (barwienie czerwienią Kongo), fluorescencje po zabarwieniu tioflawiną S oraz tworzenie włókien obserwowanych w mikroskopie elektronowym. Amyloidy powstają z białek prekursorowych w wyniku ograniczonej proteolizy i zmiany konformacji z a-helikalnej na b-kartkę.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
183-188
Physical description
Contributors
 • Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
References
 • 1. Scholtz W.: Studien zur Pathologie der Hirngefasse. II. Die drusige Entartung der Hirnarterien und capillaren (eine Form seniler gefaBerkrankung). Z. Ges. Neurol. Psychiat. 1938; 162: 694-715.
 • 2. Worster-Drought C., Greenfield J.G., McMenemey WH.: A form of familial presenile dementia with spastic paralysis (including the pathological examination of a case). Brain 1940; 63: 237-254.
 • 3. Worster-Drought C., Greenfield J.G., McMenemey WH.: A form of familial presenile dementia with spastic paralysis. Brain 1944; 67: 38-43.
 • 4. Masters C.L., Gajdusek D.C., Gibbs C.J. Jr: Creutzfeldt-Jakob disease virus isolations from the Gerstmann-Straussler syndrome with an analysis of the various forms of amyloid plaque deposition in the virus-induced spongiform encephalopathies. Brain 1981; 104: 559-588.
 • 5. de Courten-Myers G., Mandybur TI.: Atypical Gerstmann-Straussler syndrome or familial spinocerebellar ataxia and Alzheimer’s disease? Neurology 1987; 37: 269-275.
 • 6. Revesz T, Holton J.L., Lashley T. i wsp.: Sporadic and familial cerebral amyloid angiopathies. Brain Pathol. 2002: 12: 343-357.
 • 7. Frangione B., Revesz T, Vidal R. i wsp.: Familial cerebral amyloid angiopathy related to stroke and dementia. Amyloid 2001; 8 (supl. 1): 36-42.
 • 8. Vonsattel J.P., Myers R.H., Hedley-Whyte E.T. i wsp.: Cerebral amyloid angiopathy without and with cerebral hemorrhages: a comparative histological study. Ann. Neurol. 1991; 30: 637-649.
 • 9. Griffiths R.A., Mortimer T.F., Oppenheimer D.R., Spalding J.M.K.: Congophilic angiopathy of the brain: a clinical and pathological report on two siblings. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1982; 45: 396-408.
 • 10. Plant G.T., Revesz T, Barnard R.O. i wsp.: Familial cerebral amyloid angiopathy with nonneuritic amyloid plaque formation. Brain 1990; 113 (cz. 3): 721-747.
 • 11. Plant G.T., Ghiso J., Holton J.L. i wsp.: Familial and sporadic cerebral amyloid angiopathies associated with dementia and the BRI dementias. W: Esiri M.M., Lee V.M.Y., Trojanowski J.Q. (red.): The Neuropathology of Dementia. Cambridge University Press, Cambridge 2004: 330-352.
 • 12. Love S., Duchen L.W: Familial cerebellar ataxia with cerebrovascular amyloid. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 1982; 45: 271-273.
 • 13. Mead S., James-Galton M., Revesz T. i wsp.: Familial British dementia with amyloid angiopathy: early clinical, neuropsychological and imaging findings. Brain 2000; 123 (cz. 5): 975-991.
 • 14. Vidal R., Frangione B., Rostagno A. i wsp.: A stop-codon mutation in the BRI gene associated with familial British dementia. Nature 1999; 399: 776-781.
 • 15. Ghiso J., Plant G.T., Revesz T. i wsp.: Familial cerebral amyloid angiopathy (British type) with nonneuritic amyloid plaque formation may be due to a novel amyloid protein. J. Neurol. Sci. 1995; 129: 74-75.
 • 16. Akiyama H., Kondo H., Arai T. i wsp.: Expression of BRI, the normal precursor of the amyloid protein of familial British dementia, in human brain. Acta Neuropathol. (Berl.) 2004; 107: 53-58.
 • 17. Srinivasan R., Marchant R.E., Zagorski M.G.: ABri peptide associated with familial British dementia forms annular and ring-like protofibrillar structures. Amyloid 2004; 11: 10-13.
 • 18. El-Agnaf O.M., Nagala S., Patel B.P., Austen B.M.: Non-fibrillar oligomeric species of the amyloid ABri peptide, implicated in familial British dementia, are more potent at inducing apoptotic cell death than protofibrils or mature fibrils. J. Mol. Biol. 2001; 310: 157-168.
 • 19. McMenemey WH.: Discussion. W: Proceedings of the First International Congress of Neuropathology. Rome, Vol. 2. Rosenberg and Sellier, Turin 1952: 432-436.
 • 20. McMenemey WH.: Discussion. W: Wolstenholme G.E.W, O’Connor M. (red.): Alzheimer’s Disease and Related Conditions: A Ciba Foundation Symposium. J. and A. Churchill, London 1970: 132-133.
 • 21. Revesz T, Holton J.L., Doshi B. i wsp.: Cytoskeletal pathology in familial cerebral amyloid angiopathy (British type) with non-neuritic amyloid plaque formation. Acta Neuropathol. (Berl.) 1999; 97: 170-176.
 • 22. Holton J.L., Lashley T, Ghiso J. i wsp.: Familial Danish dementia: a novel form of cerebral amyloidosis associated with deposition of both amyloid-Dan and amyloid-beta. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2002; 61: 254-267.
 • 23. Schwab C., Hosokawa M., Akiyama H., McGeer P.L.: Familial British dementia: colocalization of furin and ABri amyloid. Acta Neuropathol. (Berl.) 2003; 106: 278-284.
 • 24. Stromgren E.: Heredopathia ophthalmo-otoencephalica. W: Vinken P. J., Bruyn G.W (red.): Handbook of Clinical Neurology. Vol. 42. North-Holland Publishing Co., Amsterdam 1981: 150-152.
 • 25. Vidal R., Revesz T., Rostagno A. i wsp.: A decamer duplication in the 3’ region of the BRI gene originates an amyloid peptide that is associated with dementia in a Danish kindred. Proc. Natl Acad. Sci. U.SA. 2000; 97: 4920-4925.
 • 26. Gibson G., Gunasekera N., Lee M. i wsp.: Oligomerization and neurotoxicity of the amyloid ADan peptide implicated in familial Danish dementia. J. Neurochem. 2004; 88: 281-290.
 • 27. Revesz T., Ghiso J., Lashley T i wsp.: Cerebral amyloid angiopathies: a pathologic, biochemical, and genetic view. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2003; 62: 885-898.
 • 28. Luyendijk W, Schoen J.H.R.: Intracerebral hematomas. A clinical study of 40 surgical cases. Psychiatr. Neurol. Neurochir. 1964; 67: 445-468.
 • 29. Luyendijk W, Bots G.TA.M., Vegtervan der Vlis M. i wsp.: Hereditary cerebral haemorrhage caused by cortical amyloid angiopathy. J. Neurol. Sci. 1988; 85: 267-280.
 • 30. Maat-Schieman M.L., van Duinen S.G., Bornebroek M. i wsp.: Hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis-Dutch type (HCHWA-D): II - A review of histopathological aspects. Brain Pathol. 1996; 6: 115-120.
 • 31. Maat-Schieman M.L., Yamaguchi H., Hegeman-Kleinn I.M. i wsp.: Glial reactions and the clearance of amyloid beta protein in the brains of patients with hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis-Dutch type. Acta Neuropathol. (Berl.) 2004; 107: 389-398.
 • 32. Tagliavini F., Giaccone G., Bugiani O., Frangione B.: Ubiq-uitinated neurites are associated with preamyloid and cerebral amyloid beta deposits in patients with hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis Dutch type. Acta Neuropathol. (Berl.) 1993; 85: 267-271.
 • 33. Maat-Schieman M.L., Yamaguchi H., van Duinen S.G. i wsp.: Age-related plaque morphology and C-terminal heterogeneity of amyloid beta in Dutch-type hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis. Acta Neuropathol. (Berl.) 2000; 99: 409-419.
 • 34. Yamaguchi H., Maat-Schieman M.L., van Duinen S.G. i wsp.: Amyloid beta protein (Abeta) starts to deposit as plasma membrane-bound form in diffuse plaques of brains from hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis-Dutch type, Alzheimer disease and nondemented aged subjects. J. Neuropathol. Exp. Neurol. 2000; 59: 723-732.
 • 35. Bornebroek M., De Jonghe C., Haan J. i wsp.: Hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis Dutch type (AbetaPP 693): decreased plasma amyloid-beta 42 concentration. Neurobiol. Dis. 2003; 14: 619-623.
 • 36. Levy E., Carman M.D., Fernandez-Madrid I.J. i wsp.: Mutation of the Alzheimer’s disease amyloid gene in hereditary cerebral hemorrhage, Dutch type. Science 1990; 248: 1124-1126.
 • 37. Arnason A.: Apoplexie und ihre Vererbung. Acta Psychiat. Neurol. 1935; 7 (supl.): 1-180.
 • 38. Gudmundsson G., Hallgrimsson J., Jonasson T.A., Bjarnason O.: Hereditary cerebral haemorrhage with amyloidosis. Brain 1972; 95: 387-404.
 • 39. Jensson O., Gudmundsson G., Arnason A. i wsp.: Hereditary cystatin C (γ-trace) amyloid angiopathy of the CNS causing cerebral hemorrhage. Acta Neurol. Scand. 1987: 76: 102-114.
 • 40. Ghiso J., Jensson O., Frangione B.: Amyloid fibrils in hereditary cerebral hemorrhage with amyloidosis of Icelandic type is a variant of γ-trace basic protein (cystatin C). Proc. Natl Acad. Sci. U.SA 1986; 83: 2974-2978.
 • 41. Glenner G.G., Wong C.W: Alzheimer’s disease: initial report of the purification and characterization of a novel cerebrovascular amyloid protein. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1984; 120: 885-890.
 • 42. Strozyk D., Blennow K., White L.R., Launer L.J.: CSF Abeta 42 levels correlate with amyloid-neuropathology in a population-based autopsy study. Neurology 2003; 60: 652-656.
 • 43. Hart M.N., Merz P., Bennett-Gray J. i wsp.: beta-amyloid protein of Alzheimer’s disease is found in cerebral and spinal cord vascular malformations. Am. J. Pathol. 1988; 132: 167-172.
 • 44. Mandybur T.I., Gore I.: Amyloid in late postirradiation necrosis of brain. Neurology 1969; 19: 983-992.
 • 45. Morris J.H., Nagy Z.: Alzheimer’s disease. W: Esiri M.M., Lee VM.Y., Trojanowski J.Q. (red.): The Neuropathology of Dementia. Cambridge University Press, Cambridge 2004: 161-206.
 • 46. Tian J., Shi J., Bailey K., Mann D.M.: Negative association between amyloid plaques and cerebral amyloid angiopathy in Alzheimer’s disease. Neurosci. Lett. 2003; 352: 137-140.
 • 47. Attems J., Jellinger K.A.: Only cerebral capillary amyloid angiopathy correlates with Alzheimer pathology - a pilot study. Acta Neuropathol. (Berl.) 2004; 107: 83-90.
 • 48. Attems J., Lintner F., Jellinger K.A.: Amyloid beta peptide 1-42 highly correlates with capillary cerebral amyloid angiopathy and Alzheimer disease pathology. Acta Neu-ropathol. (Berl.) 2004; 107: 283-291.
 • 49. Preston S.D., Steart P.V, Wilkinson A. iwsp.: Capillary and arterial cerebral amyloid angiopathy in Alzheimer’s disease: defining the perivascular route for the elimination of amyloid beta from the human brain. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2003; 29: 106-117.
 • 50. Nicoll J.A., McCarron M.O.: APOE gene polymorphism as a risk factor for cerebral amyloid angiopathy-related hemorrhage. Amyloid 2001; 8 (supl. 1): 51-55.
 • 51. Tian J., Shi J., Bailey K. i wsp.: Association between apolipoprotein E e4 allele and arteriosclerosis, cerebral amyloid angiopathy, and cerebral white matter damage in Alzheimer’s disease. J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2004; 75: 696-699.
 • 52. Chalmers K., Wilcock G.K., Love S.: APOE epsilon 4 influences the pathological phenotype of Alzheimer’s disease by favouring cerebrovascular over parenchymal accumulation of A beta protein. Neuropathol. Appl. Neurobiol. 2003; 29: 231-238.
 • 53. Grabowski T.J., Cho H.S., Vonsattel J.P iwsp.: Novel amyloid precursor protein mutation in an Iowa family with dementia and severe cerebral amyloid angiopathy. Ann. Neurol. 2001; 49: 697-705.
 • 54. Greenberg S.M., Shin Y., Grabowski T.J. iwsp.: Hemorrhagic stroke associated with the Iowa amyloid precursor protein mutation. Neurology 2003; 60: 1020-1022.
 • 55. Rebeck G.W, Cho H.S., Grabowski T.J., Greenberg S.M.: The effects of AbetaPP mutations and APOE polymorphisms on cerebral amyloid angiopathy. Amyloid 2001; 8 (supl. 1): 43-47.
 • 56. Galuske R.A., Drach L.M., Nichtweiss M. i wsp.: Colocalization of different types of amyloid in the walls of cerebral blood vessels of patients suffering from cerebral amyloid angiopathy and spontaneous intracranial hemorrhage: a report of 5 cases. Clin. Neuropathol. 2004; 23:113-119.
 • 57. Nochlin D., Bird T.D., Nemens E.J. i wsp.: Amyloid angiopathy in a Volga German family with Alzheimer’s disease and a presenilin-2 mutation (N141I). Ann. Neurol. 1998; 43: 131-135.
 • 58. Hendriks L., van Duijn C.M., Cras P. i wsp.: Presenile dementia and cerebral haemorrhage linked to a mutation at codon 692 of the beta-amyloid precursor protein gene. Nat. Genet. 1992; 1:218-221.
 • 59. Kiuru S.: Gelsolin-related familial amyloidosis, Finnish type (FAF), and its variants found worldwide. Amyloid 1998; 5: 55-66.
 • 60. Levy E., Haltia M., Fernandez-Madrid I. i wsp.: Mutation in gelsolin gene in Finnish hereditary amyloidosis. J. Exp. Med. 1990; 172: 1865-1867.
 • 61. Ghiso J., Haltia M., Prelli F. i wsp.: Gelsolin variant (Asn-187) in familial amyloidosis, Finnish type. Biochem. J. 1990; 272: 827-830.
 • 62. Maury C.P.: Gelsolin-related amyloidosis. Identification of the amyloid protein in Finnish hereditary amyloidosis as a fragment of variant gelsolin. J. Clin. Invest. 1991; 87: 1195-1199.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-83fa9bb1-993f-4834-b97c-f80951072da2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.