PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2018 | 5 | 2 | 85-89
Article title

Cyklosporyna A w leczeniu zespołu suchego oka

Content
Title variants
EN
Cyclosporine A in treatment of dry eye disease
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego skuteczności stosowania cyklosporyny A w leczeniu przewlekłego zespołu suchego oka. Metody: Przeszukano bazę danych PubMed, używając następujących słów kluczowych: cyklosporyna A, zespół suchego oka, film łzowy, stan zapalny. Dodatkowymi warunkami były: publikacje oryginalne, z ostatnich 5 lat, w języku angielskim, dotyczące ludzi. Wybrano 9 artykułów oryginalnych na temat przewlekłej terapii cyklosporyną A. Wyniki: Znaleziono 9 artykułów oryginalnych dotyczących skuteczności leczenia cyklosporyną A. Głównym schematem podawania leku było stosowanie go 2 razy dziennie u pacjentów z zespołem suchego oka. W badaniach zaobserwowano zmniejszenie objawów miejscowych oraz redukcję konieczności stosowania miejscowo innych leków, w tym glikokortykosteroidów oraz sztucznych łez. Stwierdzono mały odsetek działań niepożądanych, do których należały ból w momencie podawania i podrażnienie oka. Wnioski: Cyklosporyna A jest skutecznym lekiem zmniejszającym objawy miejscowe zespołu suchego oka przy niewielkiej liczbie miejscowych i ogólnych działań niepożądanych.
EN
Aim: Review of the current literature on the efficacy of cyclosporine A in the treatment of chronic dry eye syndrome. Methods: The PubMed data base was reviewed, using the following key words: cyclosporine A, dry eye syndrome, tear film, inflammation. Additional conditions taken into consideration included: original publications, works published over the past 5 years, papers in English, studies involving human subjects. 9 original papers discussing chronic use of cyclosporine A were selected. Results: 9 original papers on the efficacy of cyclosporine A treatment were selected for analysis. The prevailing regimen was twice daily administration of the drug in patients with dry eye syndrome. Studies demonstrated reduced local symptoms as well as a reduction in the amount of other topical drugs used, including glucocorticosteroids and artificial tears. A low rate of adverse events was reported, including painful administration and irritation of the eye. Conclusions: Cyclosporine A is an effective drug that reduces local symptoms of the dry eye syndrome, with a small number of local and systemic adverse events.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
85-89
Physical description
Contributors
 • Oddział Okulistyki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie; Katedra Okulistyki, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Oddział Okulistyki, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie; Katedra Okulistyki, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • 1. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et al. TFOS DEWS II definition and classification report. Ocul Surf 2017; 15(3): 276-283.
 • 2. Design and conduct of clinical trials: report of the Clinical Trials Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop. Ocul Surf 2007; 5: 153-162.
 • 3. Straub M, Bron A, Muselier-Mathieu A, et al. Long-term outcome after topical ciclosporin in severe dry eye disease with a 10-year follow-up. Br J Ophthalmol 2016; 100(11): 1547-1550.
 • 4. Toker E, Asfuroğlu E. Corneal and conjunctival sensitivity in patients with dry eye: the effect of topical cyclosporine therapy. Cornea 2010; 29: 133-140.
 • 5. Pisella PJ, Labetoulle M, Doan S, et al. Topical ocular 0.1% cyclosporine A cationic emulsion in dry eye disease patients with severe keratitis: experience through the French early-access program. Clin Ophthalmol 2018; 12: 289-299.
 • 6. Leonardi A, Van Setten G, Amrane M, et al. Efficacy and safety of 0.1% cyclosporine A cationic emulsion in the treatment of severe dry eye disease: a multicenter randomized trial. Eur J Ophthalmol 2016; 26(4): 287-296.
 • 7. Baudouin C, de la Maza M, Amrane M, et al. One-year efficacy and safety of 0.1% cyclosporine A cationic emulsion in the treatment of severe dry eye disease. Eur J Ophthalmol 2017; 27(6): 678-685.
 • 8. Iaccheri B, Torroni G, Cagini C, et al. Corneal confocal scanning laser microscopy in patients with dry eye disease treated with topical cyclosporine. Eye (Lond) 2017; 31(5): 788-794.
 • 9. Pérez-Rico C, Germain F, Castro-Rebollo M, et al. Effect of topical 0.05% cyclosporine A on corneal endothelium in patients with dry eye disease. Int J Ophthalmol 2013; 6(4): 471-474.
 • 10. Devecı H, Kobak S. The efficacy of topical 0.05 % cyclosporine A in patients with dry eye disease associated with Sjögren’s syndrome. Int Ophthalmol 2014; 34(5): 1043-1048.
 • 11. Chung YW, Oh TH, Chung SK. The effect of topical cyclosporine 0.05% on dry eye after cataract surgery. Korean J Ophthalmol 2013; 27(3): 167-171.
 • 12. Lee JH, Song IS, Kim KL, et al. Effectiveness and Optical Quality of Topical 3.0% Diquafosol versus 0.05% Cyclosporine A in Dry Eye Patients following Cataract Surgery. J Ophthalmol 2016; 2016: 8150757.
 • 13. Gire AI, Karakus S, Ingrodi SM, et al. Frequent Dosing of Topical Cyclosporine A for Severe Ocular Surface Disease. J Ocul Pharmacol Ther 2016; 32(3): 150-154.
 • 14. Schultz C. Safety and Efficacy of Cyclosporine in the Treatment of Chronic Dry Eye. Ophthalmol Eye Dis 2014; 6: 37-42.
 • 15. Sall K, Stevenson OD, Mundorf TK, et al. Two multicenter, randomized studies of the efficacy and safety of cyclosporine ophthalmic emulsion in moderate to severe dry eye disease. CsA Phase 3 Study Group. Ophthalmology 2000; 107: 631-639.
 • 16. Siak J, Chee SP. Cytomegalovirus Anterior Uveitis Following Topical Cyclosporine A. Ocul Immunol Inflamm 2018; 26(1): 90-93.
 • 17. Hermans K, Van Den Plas, Schreurs E, et al. Cytotoxicity and anti-inflammatory activity of cyclosporine A loaded PLGA nanoparticles for ocular use. Pharmazie 2014; 69(1): 32-37.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-83b1f4e8-6f39-402a-832b-5d264966a943
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.