PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 2 | 104-111
Article title

Analiza występowania objawów ubocznych w przebiegu terapii topotekanem u pacjentek leczonych z powodu nowotworów złośliwych jajnika

Content
Title variants
EN
Analysis of topotecan-associated adverse effects in patients with ovarian cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim of paper: To assess the incidence of adverse effects occurring in patients receiving intravenous and oral topotecan for ovarian cancer. Material and method: Clinical data on 21 patients treated for ovarian cancer at the Department of Surgical Gynecology of the K. Marcinkowski Medical University in Poznań, Poland, since 2007 thru 2009. Topotecan was administered intravenously at a dose of 1.5 mg/m2/d for 5 days, or orally at a dose of 2.3 mg/m2/d for 5 days. Analysis encompassed clinical and laboratory data related to 92 chemotherapy courses (39 intravenous and 53 oral). Results: In the intravenous group, grade 1 leucopenia was seen in 2 cases out of 39 courses (5.1%). In the oral group, there was 1 case of grade 1 leucopenia (1.9%) and 2 cases of grade 2 leucopenia out of 53 courses (3.8%). In the intravenous group, grade 1 anemia was noticed in 12 out of 39 courses (30.8%), grade 2 anemia – in 14 out of 39 courses (35.9%) and 1 case of grade 3 anemia (2.6%). In the oral group, grade 1 anemia occurred in 14 out of 53 courses (26.4%), grade 2 anemia – in 11 cases (20.8%) and grade 3 anemia – in 1 case (1.9%). No cases of grade 4 anemia or thrombocytopenia were recorded. Conclusions: In our population of patients treated for malignant tumors of the ovary, a similar rate of topotecan-associated hematologic complications was noticed after intravenous and oral administration of the drug.
PL
Cel pracy: Ocena występowania objawów ubocznych u pacjentek leczonych topotekanem w formie dożylnej i doustnej z powodu nowotworów złośliwych jajnika. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane kliniczne 21 pacjentek leczonych z powodu nowotworów złośliwych jajnika w Klinice Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2007-2009. Topotekan stosowano dożylnie w dawce 1,5 mg/m2/dobę przez 5 dni lub doustnie w dawce 2,3 mg/m2/dobę przez 5 dni. Analizowano dane kliniczne i laboratoryjne związane z 92 kursami chemioterapii (39 podanymi dożylnie i 53 podanymi doustnie). Wyniki: W trakcie leczenia w grupie pacjentek otrzymujących lek dożylnie zanotowano leukopenię I stopnia w 2 przypadkach na 39 kursów (5,1%). W grupie pacjentek leczonych doustnie na 53 kursy stwierdzono 1 przypadek leukopenii I stopnia (1,9%) oraz 2 przypadki leukopenii II stopnia (3,8%). W grupie pacjentek otrzymujących lek dożylnie zanotowano anemię I stopnia w 12 przypadkach na 39 kursów chemioterapii (30,8%), anemię II stopnia w 14 przypadkach (35,9%) oraz 1 przypadek (2,6%) anemii III stopnia. W grupie pacjentek leczonych doustnie wystąpiło 14 przypadków anemii I stopnia na 53 kursy chemioterapii (26,4%), 11 przypadków anemii II stopnia (20,8%) oraz jeden przypadek anemii III stopnia (1,9%). W obydwu grupach nie stwierdzono żadnego przypadku anemii IV stopnia oraz trombocytopenii. Wnioski: U chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych jajnika obserwowano porównywalną liczbę powikłań w zakresie toksyczności hematologicznej w grupach pacjentek otrzymujących topotekan drogą doustną i dożylną.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
104-111
Physical description
Contributors
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej GPSK UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej GPSK UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
author
 • Klinika Ginekologii Operacyjnej GPSK UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Polna 33, 60-535 Poznań. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak
References
 • 1. Parkin D.M., Bray F., Ferlay J., Pisani P: Estimating the world cancer burden: Globocan 2000. Int. J. Cancer 2001: 94: 153-156.
 • 2. Parkin D.M., Whelan S.L., Ferlay J. i wsp. (red.): Cancer Incidence in Five Continents Vol. VIII. IARC Scientific Publications No. 155, Lyon 2002: 621.
 • 3. Stewart B.W, Kleihues P.: World Cancer Report. IARC Press, Lyon 2003.
 • 4. Zatoński W, Tyczyński J.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1996 roku. Centrum Onkologii - Instytut, Krajowy Rejestr Nowotworów, Warszawa 1999.
 • 5. Sharpless N.E., Seiden M.V: Advanced ovarian cancer: recent progress and current challenges. Contemporary OB/GYN 1998; 43: 123-137.
 • 6. Heintz A.P.M., Odicino F., Maisonneuve P. i wsp.: Carcinoma of the ovary. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2003: 83 supl. 1: 135-166.
 • 7. Wiltshaw E., Kroner T: Phase II study of cisdichlorodiammineplatinum(II) (NSC-119875) in advanced adenocarcinoma of the ovary. Cancer Treat. Rep. 1976; 60: 55-60.
 • 8. Neijt J.P, ten Bokkel Huinink WW, van der Burg M.E. i wsp.: Randomized trial comparing two combination chemotherapy regimens (CHAP-5 v CP) in advanced ovarian carcinoma. J. Clin. Oncol. 1987; 5: 1157-1168.
 • 9. Alberts D.S., Green S., Hannigan E.V i wsp.: Improved therapeutic index of carboplatin plus cyclophosphamide versus cisplatin plus cyclophosphamide: final report by the Southwest Oncology Group of a phase III randomized trial in stages III and IV ovarian cancer. J. Clin. Oncol. 1992; 10: 706-717.
 • 10. Uyar D., Rose P.G.: Ovarian cancer. W: Bieber E.J., Sanfilip-po J.S., Horowitz I.R. (red.): Clinical Gynecology. Urban & Partner, Wrocław 2009.
 • 11. Dębski R. (red.): Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w guzach niezłośliwych i raku jajnika. Ginekologia po Dyplomie 2006: 104-108.
 • 12. Armstrong D.K.: Relapsed ovarian cancer: challenges and management strategies for a chronic disease. Oncologist 2002; 7 supl. 5: 20-28.
 • 13. Europejska Agencja ds. Produktów Leczniczych (EMEA). Adres: http://www.emea.europa.eu.
 • 14. Bokkel Huinink WW i wsp.: Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III. Pacjentki ze stopniem III/IV raka jajnika, które nie zareagowały na leczenie pierwszego rzutu za pomocą preparatów platyny. 1997.
 • 15. Gordon A.N. i wsp.: Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III u pacjentek z nawrotowym rakiem jajnika. 2001.
 • 16. Gore M., Oza A., Rustin G. i wsp.: A randomised trial of oral versus intravenous topotecan in patients with relapsed epithelial ovarian cancer. Eur. J. Cancer 2002; 38: 57-63.
 • 17. Comander A.H., Cannistra S.A.: A feasibility study of low-dose, prolonged oral topotecan in patients with advanced ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal serous cancer who have attained a complete clinical response following platinum-based chemotherapy. Int. J. Gynecol. Cancer 2008; 18: 51-58.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8395d64a-d6b7-4eaa-a747-8352ab5bfd30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.