PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 69 | 166–171
Article title

Ocena dostępności farmaceutycznej magnezu z tabletek o niemodyfikowanej szybkości uwalniania

Content
Title variants
EN
The evaluation of pharmaceutical magnesium availability from unmodified release tablets
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP: Magnez jest jednym z makroelementów niezbędnych do zachowania prawidłowej homeostazy organizmu. Stwierdzono jego pozytywne działanie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, osteoporozy pomenopauzalnej i cukrzycy. Niestety, obserwuje się niedobory tego pierwiastka w codziennej diecie, dlatego wskazana jest jego suplementacja. Celem badań było określenie wpływu rodzaju związku magnezu na dostępność farmaceutyczną Mg2+ z tabletek o niemodyfikowanej szybkości uwalniania. MATERIAŁ I METODY: Do badań wykorzystano preparaty: Biomagnezja 150, Citromag B6 i Biomagnezja Plus (FZNP „Biochefa”). Badanie szybkości uwalniania substancji czynnej wykonano w aparacie łopatkowym w T = 37°C ± 0,5°C, w czasie 120 min, przy 50 obrotach mieszadła/min, stosując 0,1 mol/dm3 HCl (pH = 1,2). Do analizy przebiegu uwalniania zastosowano program Statistica Zestaw Farmaceutyczny: Profile Uwalniania. WYNIKI: Analiza badanych preparatów wykazała, że procent uwolnionego magnezu wzrastał w kolejności: Biomagnezja Plus, Biomagnezja 150, Citromag B6 i wynosił odpowiednio: 45%, 61% i 70%. W takiej samej kolejności rosły stałe szybkości uwalniania: 0,0138 min-1; 0,0146 min-1; 0,018 min-1. WNIOSKI: Czynnikami wpływającymi na uwalnianie magnezu w warunkach in vitro są rozpuszczalność związku, obecność nieorganicznego anionu lub organicznego liganda i trwałość związku. Im większa rozpuszczalność substancji, tym wyższy procent uwalniania. Obecność liganda organicznego (wodorocytrynianu) determinuje większy procent uwolnionej dawki magnezu w porównaniu z jego tlenkiem.
EN
INTRODUCTION. Magnesium is one of the macroelements required to maintain normal body homeostasis. During studies, a positive effect in the prevention of cardiovascular disease, postmenopausal osteoporosis and diabetes was found. Unfortunately a deficiency of this element in the daily diet was observed, so supplementation is recommended. The aim of the study was to determine the influence of the kind of magnesium compound on the availability of Mg2+ with a tablet with an unmodified release rate. MATERIALS AND METHODS. The following preparations were used: Biomagnezja 150, Citromag B6 and Biomagnezja Plus (FZNP "Biochefa"). Examination of the release rate of the active substance was performed in a paddle apparatus at T = 37°C ± 0.5°C for 120 min., with a mixer at 50 revolutions/min. and using 0.1 mol/dm3 HCl (pH = 1.2). For analysis of the magnesium release, Statistica software with pharmaceutical extensions: Dissolution Profiles was used. RESULTS. Analysis of the tested products showed that the % of magnesium released increased in the following order: Biomagnezja Plus, Biomagnezja 150, Citromag B6 and was respectively 45%, 61% and 70 %. The release rate constant increased in the same order and it was respectively 0.0138 min-1, 0.0146 min-1, 0.018 min-1. CONCLUSIONS. The factors affecting the release of magnesium in vitro are the solubility of the compound, the presence of an inorganic anion or an organic ligand and the stability of the compound. A higher solubility makes a higher percentage of release. The presence of an organic ligand (hydrogen citrate) determines a greater percentage of the released dose in comparison with the magnesium oxide thereof.
Discipline
Year
Volume
69
Pages
166–171
Physical description
Contributors
 • Zakład Technologii Postaci Leku, Katedra Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Kasztanowa 3, 41-200 Sosnowiec, tel.: +48 32 269 98 20
 • Zakład Technologii Postaci Leku Katedry Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny „Biochefa” w Sosnowcu
References
 • 1. Fawcett W., Haxby E., Male D. Magnesium: physiology and pharmacology. Br. J. Anaesth. 1999; 83: 302–320.
 • 2. Classen H.G., Classen U.G., Grimm P., Speich M. Pharmacokinetics of magnesium salts. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol. 1992; 14: 261–268.
 • 3. Pasternak K., Kocot J., Horecka A. Biochemistry of magnesium. J. Elem. 2010; 15: 601–616.
 • 4. Altura B., Brust M., Bloom S., Barbour R., Stempak J., Altura B. Magnesium dietary intake modulates blood lipid levels and artherogenesis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1990; 87: 1840–1844.
 • 5. Lopez-Ridaura R., Willet W., Rimm E. et al. Magnesium intake and risk of type 2 diabetes in men and women. Diabetes Care 2004; 27: 134–140.
 • 6. Wyskida K., Chudek J., Więcek A. Homeostaza magnezu – nowe aspekty patofizjologiczne w chorobach nerek. Nefrol. Dializ. Pol. 2008; 12: 32–37.
 • 7. Jarosz M. Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012; s. 139.
 • 8. FDA, Center for Drug Evaluation and Research. Guidance for Industry: Dissolution Testing of Immediate, Release Solid Oral Dosage Forms. U.S. Department of Health and Human Services, 1997; s. 8–9.
 • 9. Iwaniec M., Popieluch M. Ocena podobieństwa profili uwalniania. Świat Przem. Farm. 2008; 5: 23–26.
 • 10. Dean C. The Magnesium Miracle. Ballantine Books, New York 2007.
 • 11. Rozalen M., Ramos M.E., Huertas F.J., Fiore S., Gervilla F. Dissolution kinetics and biodurability of tremoliteparticles in mimicked lung fluids: Effect of citrate and oxalate. J. Asian Earth Sci. 2013; 77: 318–326.
 • 12. Covington A.K., Danish E.Y. Measurement of Magnesium Stability Constants of Biologically Relevant Ligands by Simultaneous Use of pH and Ion-Selective Electrodes. J. Solution Chem. 2009; 38: 1449–1462.
 • 13. Fine K., Santa Ana C., Porter J., Fordtran J. Intestinal absorption of magnesium from food and supplements. J. Clin. Invest. 1991; 88: 396– –402.
 • 14. Kokot F., Bułanowski M., Ficek R., Trusz-Gluza M. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, s. 156–164.
 • 15. Trzeciakiewicz A., Opolski A., Mazur A. RPM7 – białko odpowiedzialne za homeostazę magnezu w komórce. Postępy Hig. Med. Dosw. 2005; 59: 496–502.
 • 16. Lindberg J., Zobits M., Poindexter J., Pak C. Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide. J. Am. Coll. Nutr. 1990; 9: 48–55.
 • 17. Mühlbauer B., Schwenk M., Coram W.M. et al. Magnesium-L-aspartate-HCl and magnesium-oxide: bioavailability in healthy volunteers. Eur. J. Clin. Pharmacol. 1991; 40: 437–438.
 • 18. Coudray C., Rambeau M., Feillet-Coudray C. et al. Study of magnesium bioavailability from ten organic and inorganic Mg salts in Mg-depleted rats using a stable isotope approach. Magnes. Res. 2005; 18: 215–223.
 • 19. Walker A., Marakis G., Christie S., Byng M. Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double‐blind study. Magnes. Res. 2003; 16: 183–191.
 • 20. Firoz M., Graber M. Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnes. Res. 2001; 14: 257–262.
 • 21. Rylander R. Bioavailability of Magnesium Salts – A Review. J. Pharm. Nutr. Sci. 2014; 4: 57–59.
 • 22. Stendig-Lindberg G., Tepper R., Leichter I. Trabecular bone density in a two year controlled trial of peroral magnesium in osteoporosis. Magnes. Res. 1993; 6: 155–163.
 • 23. Kostka-Trąbka E., Woroń J. Interakcje leków w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 77–79.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8362a47a-3861-4262-a9be-54dd4cf25be3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.