PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | XVIII | 2 | 143-156
Article title

Music education through audiation teaches aesthetically

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Music education through audiation consists of two processes: 1) informal direction developing subjective sense of tonality and meter, which takes place at home and nursery on the basis of intuition and learning how to audiate things; 2) formal teaching in school in order to develop a sense of objective tonality and meter, in which the emphasis is on understanding and mastering of how things should be audiated. Aesthetics is a general theory of art, a science of: 1) social and psychological sources of the formation of art and views on it; 2) social function of art and its development; 3) evaluation criteria for items in terms of their beauty; 4) historical development of the criteria of beauty. The article poses the question of whether music education is based on the assumptions of the theory of learning music by Gordon combined with aesthetic education in terms of Lissa. The purpose of music education and art education is to develop interests and needs of one’s own experience of artistic expression in an imitative and creative activity in various forms. There were attempts of showing that aesthetic education is a natural consequence of implementation of music education based on learning theory and it was suggested to combine learning theory with aesthetic music education due to a common area of interest – dealing with the so-called aesthetic situations, and in the framework of the creator, the creative process, the work of art, listener, process, perception of art and aesthetic values. Remarks by Gordon and Lissa are consistent, intriguing and useful to create a music curriculum.
Year
Volume
Issue
2
Pages
143-156
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Azzara, Ch.D. (2005). Understanding Music through Improvisation. W: M. Runfol, C.C. Taggart (red.), The Developmental and Practical Application of Music Learning Theory (s. 399-423). Chicago: GIA Publications, Inc.
 • Buczyńska-Garewicz, H. (2003). Metafizyczne rozważania o czasie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • Dahlhaus, C. (2007). Estetyka muzyki. Przeł. Z. Skowron. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Elliott, D. (1995). Music Matters. A New Philosophy of Music Education. Oxford: Oxford University Press.
 • Gordon, E.E. (1997). Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”.
 • Gordon, E.E. (1999). Sekwencje uczenia się w muzyce. Umiejętności, zawartość i motywy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Husserl, E. (1989). Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu. Przekład J. Sidorek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lissa, Z. (1937). O słuchaniu i rozumieniu utworów muzycznych. Wiedza i Życie, 6, 386-387.
 • Lissa, Z. (1938). O komizmie muzycznym. Kwartalnik Filozoficzny, 1, 46-47.
 • Lissa, Z. (1938). O komizmie muzycznym. Kwartalnik Filozoficzny, 2, 100.
 • Lissa, Z. (1974). O „rozumieniu” muzyki. Studia Estetyczne, 281-312.
 • Lissa, Z. (2008). Wybór pism estetycznych. Seria pod patronatem Polskiego Towarzystwa Estetycznego „Klasycy Estetyki Polskiej”, red. naukowa Krystyna Wilkoszewska, wprowadzenie, wybór i opracowanie Zbigniew Skowron. Kraków: Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS.
 • Lissa, Z. (2008a). Z najnowszych badań nad psychologią i estetyką muzyczną (1932). W: Z. Lissa, Wybór pism estetycznych. Seria pod patronatem Polskiego Towarzystwa Estetycznego „Klasycy Estetyki Polskiej”, red. naukowa Krystyna Wilkoszewska, wprowadzenie, wybór i opracowanie Zbigniew Skowron, Kraków: Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS.
 • Skowron, Z. (2008). Muzyka – jej struktura, przeżycie i przesłanie. W kręgu dociekań muzyczno-estetycznych Zofii Lissy. W: Z. Lissa, Wybór pism estetycznych. Seria pod patronatem Polskiego Towarzystwa Estetycznego „Klasycy Estetyki Polskiej”, red. naukowa Krystyna Wilkoszewska, wprowadzenie, wybór i opracowanie Zbigniew Skowron. Kraków: Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIWERSITAS.
 • Tokarski, J. (red.) (1977). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Zwolińska, E. (red.) (2000). Podstawy teorii uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
 • Zwolińska, E.A. (2011). Audiacja. Studium teorii uczenia się muzyki. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Zwolińska, E.A. (2012). Kształcenie nauczycieli według teorii uczenia się muzyki Edwina E.Gordona. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Zwolińska, E., Jankowski, W. (red.) (1995). Teoria uczenia się muzyki według Edwina E. Gordona. Bydgoszcz-Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane WSP.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8331ac60-6d2f-430b-84fe-a537360f1ae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.