PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 12 | 51 | 446–462
Article title

Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

Content
Title variants
EN
Errors and mistakes in the ultrasound diagnostics of the liver, gallbladder and bile ducts
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasonography is the most widespread imaging technique used in the diagnostics
of the pathologies concerning the organs in the abdominal cavity. Similarly to other
diagnostic tools, errors may occur in ultrasound examinations. They generally result from
inappropriate techniques, which do not conform to current standards, or erroneous interpretation
of obtained images. A significant portion of mistakes is caused by inappropriate
quality of the apparatus, the presence of sonographic imaging artifacts, unfavorable
anatomic variants or improper preparation of the patient for the examination. This article
focuses on the examiner-related errors. They concern the evaluation of the liver size,
echostructure and arterial and venous vascularization as well as inappropriate interpretation
of the liver anatomic variants and the vascular and ductal structures localized inside
of it. Furthermore, the article presents typical mistakes made during the diagnosis of the
most common gallbladder and bile duct diseases. It also includes helpful data concerning
differential diagnostics of the described pathologies of the liver, gallbladder and bile
ducts. The article indicates the most frequent sources of mistakes as well as false negative
and false positive examples which result from these errors. What is more, the norms used
in the liver, gallbladder and bile duct evaluations are presented as well as some helpful
guidelines referring to the exam techniques and image interpretation, which allows for
reducing the error-making risk. The article has been prepared on the basis of the report
published in 2005 by the Polish experts in the field of ultrasonography and extended with
the latest findings obtained from the pertinent literature.
PL
Ultrasonografia jest najbardziej rozpowszechnioną techniką obrazowania w diagnostyce
chorób narządów jamy brzusznej. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi
diagnostycznych badanie ultrasonograficzne obarczone jest ryzykiem popełniania
błędów. Na ogół wiążą się one z niewłaściwą techniką wykonywania badania,
niezgodną z obowiązującymi standardami, bądź mylną interpretacją uzyskiwanego
obrazu. Znaczna część popełnianych pomyłek wynika także z nieodpowiedniej jakości
stosowanego sprzętu, z obecności artefaktów obrazowania ultrasonograficznego, niekorzystnych
warunków anatomicznych lub z niewłaściwego przygotowania chorego
do badania. W niniejszej pracy skoncentrowano się na błędach zależnych od badającego.
Dotyczą one oceny wymiarów wątroby, jej echostruktury oraz unaczynienia
tętniczego i żylnego, niewłaściwej interpretacji wariantów anatomicznych wątroby,
położonych w niej struktur naczyniowych i przewodowych. Ponadto przedstawiono
typowe pomyłki pojawiające się w trakcie prowadzenia diagnostyki najczęstszych chorób
pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W pracy zawarto przydatne dane dotyczące
diagnostyki różnicowej opisywanych patologii wątroby, pęcherzyka żółciowego
i dróg żółciowych. Wskazano najczęstsze źródła popełnianych pomyłek i przykłady
wynikających z nich wyników fałszywie dodatnich i ujemnych. Poza tym przedstawiono
zakresy norm stosowanych w ocenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg
żółciowych oraz zawarto przydatne wskazówki dotyczące techniki badania, interpretacji
uzyskiwanego obrazu, pozwalające zminimalizować ryzyko popełnienia pomyłek.
Artykuł został przygotowany na podstawie opracowania opublikowanego przez
polskich ekspertów z dziedziny ultrasonografii w 2005 roku i pogłębiony o najnowsze
doniesienia z piśmiennictwa.
Discipline
Year
Volume
12
Issue
51
Pages
446–462
Physical description
Contributors
 • Ośrodek USG i Diagnostyki Biopsyjnej, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych CMUJ, Kraków, Polska
 • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Warszawa, Polska
 • Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej‑Curie, Warszawa, Polska
References
 • 1. Jakubowski W. (red.): Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej. Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2005: 69–112.
 • 2. Niederau C, Sonnenberg A, Müller JE, Erckenbrecht JF, Scholten T, Fritsch WP: Sonographic measurements of the normal liver, spleen, pancreas, and portal vein. Radiology 1983; 149: 537–540.
 • 3. Gosink BB, Leymaster CE: Ultrasonic determination of hepatomegaly. J Clin Ultrasound 1981; 9: 37–44.
 • 4. Giorgio A, Amoroso P, Lettieri G, Fico P, de Stefano G, Finelli L et al.: Cirrhosis: value of caudate to right lobe ratio in diagnosis with US. Radiology 1986; 161: 443–445.
 • 5. Rumack CM, Wilson SR, Charboneau JW, Levine D (red.): Diagnostic Ultrasound. Wyd. 4, vol. 1, Mosby Inc., Philadelphia 2011: 78–145, 172–215.
 • 6. Hernaez R, Lazo M, Bonekamp S, Kamel I, Brancati FL, Guallar E et al.: Diagnostic accuracy and reliability of ultrasonography for the detection of fatty liver: a meta‑analysis. Hepatology 2011; 54: 1082–1090.
 • 7. Aubin B, Denys A, Lafortune M, Déry R, Breton G: Focal sparing of liver parenchyma in steatosis: role of the gallbladder and its vessels. J Ultrasound Med 1995; 14: 77–80.
 • 8. Tchelepi H, Ralls PW, Radin R, Grant E: Sonography of diffuse liver disease. J Ultrasound Med 2002; 21: 1023–1032.
 • 9. Jakubowski W (red.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 4, Praktyczna Ultrasonografia, Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2011: 150–157.
 • 10. Sanders G, Kingsnorth AN: Gallstones. BMJ 2007; 335: 295–299.
 • 11. Kiewiet J, Leeuwenburgh MM, Bipat S, Bossuyt PM, Stoker J, Boermeester MA: A systematic review and meta‑analysis of diagnostic performance of imaging in acute cholecystitis. Radiology 2012; 264: 708–720.
 • 12. Mainprize KS, Gould SW, Gilbert JM: Surgical management of polypoid lesions of the gallbladder. Br J Surg 2000; 87: 414–417.
 • 13. Kratzer W, Haenle MM, Voegtle A, Mason RA, Akinli AS, Hirschbuehl K et al.: Ultrasonographically detected gallbladder polyps: a reason for concern? A seven‑year follow‑up study. BMC Gastroenterol 2008; 8: 41–49.
 • 14. Rubens DJ: Ultrasound imaging of the biliary tract. Ultrasound Clin 2007; 2: 391–413.
 • 15. van Breda Vriesman AC, Engelbrecht MR, Smithuis RH, Puylaert JB: Diffuse gallbladder wall thickening: differential diagnosis. AJR Am J Roentgenol 2007; 188: 495–501.
 • 16. Gore RM, Yaghmai V, Newmark GM, Berlin JW, Miller FH: Imaging benign and malignant disease of the gallbladder. Radiol Clin North Am 2002; 40: 1307–1323, vi.
 • 17. Abou‑Saif A, Al‑Kawas FH: Complications of gallstone disease: Mirizzi syndrome, cholecystocholedochal fistula, and gallstone ileus. Am J Gastroenterol 2002; 97: 249–254.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-832c3d8d-a21b-4431-98d3-a805096b26ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.