PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 7 | 2 | 5-8
Article title

Nerczyca jako zespół paraneoplastyczny w przebiegu chłoniaka Hodgkina u 13-letniego chłopca – opis przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Hodgkin disease through symptoms of paraneoplastic nephrotic syndrome by the case of a 13-year old boy – case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idiopatyczny zespół nerczycowy diagnozowany jest u 16 na 100 000 dzieci, co pozwala określić go jako jedną z najczęstszych chorób nerek wieku dziecięcego. Postępowanie lecznicze opiera się na wynikach serii badań, z których diagnostycznie najistotniejszy jest stosunek białka do kreatyniny w moczu wynoszący >2 oraz obniżenie stężenia albumin w surowicy wynoszące <2,5 g/l. Powyższym objawom towarzyszy wystąpienie obrzęków oraz hiperlipidemii. Należy zwrócić uwagę na staranną ocenę stanu dziecka na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego uzupełnionego o badanie ultrasonograficzne. Nie często zdarza się, że obraz kliniczny charakterystyczny dla zespołu nerczycowego z uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych, powiększeniem wątroby i śledziony może sugerować występowanie chłoniaka. Zespół paraneoplastyczny to stan klinicznych objawów związanych z nowotworami, nie będącymi ścisłą implikacją miejscowego nacieku nowotworowego lub przerzutowego. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość zatajenia choroby Hodgkina przez objawy zespołu nerczycowego na przykładzie trzynastoletniego chłopca.
EN
Idiopathic nephrotic based on medical history, physical examination supplemented by ultrasound check. It does not often happen that a medical sign characteristic of nephrotic syndrome with generalized enlargement of lymph nodes (lymphadenopathy), liver and spleen may indicate an occurrence of lymphoma. A paraneoplastic syndrome is the state of clinical symptoms related to tumors, not being a close implication of a local neoplastic and metastatic infiltration. The objective of this article is drawing attention to the possibility of concealment of Hodgkin disease through symptoms of nephrotic syndrome by the case of a 13-year old boy.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
5-8
Physical description
Contributors
  • Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie
References
  • [1] Siegel, M. J., &amp;amp;amp; Marciński, A. (Eds.). (2012). Ultrasonografiapediatryczna. MediPage.
  • [2] Pietrzyk, J. J. &amp;amp;amp; Kwinta, P. (2018). Pediatria, tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, rozdział 9.5.
  • [3] Zalecenia Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNFD) dotyczące postępowania z dzieckiem z zespołem nerczycowym. (2015). Forum Nefrologiczne. 8(4), 238–256.
  • [4] Kawalec, W., Grenda, R., Ziółkowska, H. (2014). Pediatria, tom 1. Wydawnictwo PZWL, Warszawa, rozdział 14.
  • [5] Pietrzyk J.J. &amp;amp;amp; Kwinta, P. (2018). Pediatria, tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, rozdział 11.5.4.
  • [6] Gajewski, P. &amp;amp;amp; Szczeklik, A. (2018). InternaSzczeklika. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna Kraków, rozdział 10.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8294df83-43aa-4f5a-8145-34569086db8e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.