PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 67 | 3 | 166–172
Article title

Ocena wyników leczenia dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, hospitalizowanych w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej w Zabrzu w latach 200– 2009

Content
Title variants
EN
Evaluation of treatment results in children injured in traffic accidents, hospitalized in Pediatric Intensive Care Unit in Zabrze in years 2000–2009
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W S T Ę P Urazy powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych st anowią główną przyczynę zgonów wśród dzieci powyżej 3 roku życia i młodzieży w Polsce. P A C J E N C I I M E T O D Y K A Analizą retrospektywną objęto 20 dzieci, które w okresie ostatnich 10 lat, w wyniku stanu zagrożenia życia związanego z wypadkiem komunikacyjnym, wymagały hospitalizacji w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej w Zabrzu. Badania oparto na dokumentacji lekarsko-pielęgniarskiej, w tym konsultacjach specjalistycznych oraz wynikach badań obrazowych. W Y N I K I Wśród objętych analizą dominowali chłopcy (70%). Większość stanowiły dzieci w wieku 9–12 lat (40%) i 15–18 lat (30%) oraz poszkodowane w wyniku potrącenia przez samochód (11 osób – 55%). W obrazie klinicznym dominowały urazy wielonarządowe, w tym: w 80% twarzoczaszki z towarzyszącą ostrą niewydolnością oddychania, w 60% złamania kości, w 45% ostra niewydolność krążenia. Stan kliniczny dzieci w momencie przyjęcia do kliniki był krytyczny i wyrażał się oceną stanu neurologicznego w skali Glasgow ≤ 8 pkt (80%) oraz Pediatric Trauma Score ≤ 5 pkt (75%). Udało się utrzymać przy życiu 16 spośród 20 ciężko poszkodowanych dzieci, a 2 spośród 4 zmarłych zostało dawcami narządów. W leczeniu stosowano: intubację z wentylacją mechaniczną (85%), śpiączkę farmakologiczną (60%) oraz leczenie przeciwobrzękowe (90%). Czas pobytu na oddziale mieścił się w zakresie 1–30 dób (mediana 6,0). Po zakończeniu leczenia 65% dzieci przekazano do dalszego leczenia na inne oddziały, a 15% wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym. W N I O S K I Doświadczenia własne wskazują, że udało się utrzymać przy życiu 80% dzieci, które uległy ciężkim obrażeniom w wyniku wypadków komunikacyjnych, spośród 4 zmarłych, 2 pacjentów zostało dawcami narządów
EN
INTRODUCTION Injuries which result from traffic accidents are the leading cause of death among youths and children over the age of 3 in Poland. RESULTS The analysed group was dominated by boys (70%) and children aged from 9 to 12 (40%) and from 15 to 18 (30%) (patients aged from 0.27 to 17 years, median 10.7). Generally multi-organ injuries occurred , including 80% facial injuries accompanied by acute respiratory failure, 60% bone fractures and 45% acute circulatory failure. The clinical status of the children at the time of admission was critical and was described in terms of the Glasgow Scale ≤ 8 points for 80% of them and in terms of the Pediatric Trauma Score ≤ 5 points for 75% of them. 80% of the 20 severely injured children were kept alive, and two out of 4 dead patients became organ donors (50%). Treatment included: intubation with mechanical ventilation 85%, pharmacological coma 60%, and antioedematous treatment in 90% of the cases. After treatment, 65% of the children were transferred for further treatment in other wards, and 15% were discharged home in good condition. CONCLUSIONS Our experience shows that we managed to keep alive 80% of children with serious injuries as a result of traffic accidents and out of the 20% deceased, two patients were organ donors.
Discipline
Year
Volume
67
Issue
3
Pages
166–172
Physical description
Contributors
 • Klinika Intensywnej Terapii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Intensywnej Terapii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Klinika Intensywnej Terapii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
author
 • Klinika Intensywnej Terapii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13/15 41-800 Zabrze tel. +48 32 370 42 85 fax +48 32 370 42 78
References
 • 1. Goniewicz M., Wnuk T., Ostrowski M., Nogalski A., Kulesza Z. Wypadki komunikacyjne jako przyczyny obrażeń u dzieci. Zdr. Publ. 2006; 116: 158–161.
 • 2. Korecka R., Chemperek E. Injuries sustained by children in road accidents in the Lublin province as a cause of hospitalization. Ann. Univ. Mariae Curie Sklodowska Med. 2000; 55: 51–59.
 • 3. Kułaga Z., Litwin M., Wójcik P. i wsp. Przyczyny zgonów dzieci i młodzieży w wieku 1–19 lat w Polsce w latach 1999–2006. Standardy Medyczne/Pediatria 2009; 6: 990–1003.
 • 4. Malinowska-Cieślik M., Czupryna A. Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym w Polsce. Zdr. Publ. 2002; 112: 505–510.
 • 5. Borzęcki A., Łukawski K., Robak L., Borzęcka H., Sieklucka-Dziuba M. Causes and circumstances of injuries in children. Ann. Univ. Mariae Curie Sklodowska Med. 2002; 57: 421–425.
 • 6. Zickute J., Dudzevicius J., Abdrakhmanov O. Wypadki drogowe i prognoza ich występowania u dzieci w Kownie. Med. Śr. 2006; 9: 23–29.
 • 7. http://dlakierowcow.policja.pl/portal.php?serwis=dk&dzial=786&id=51641&sid=2a123aea45bae3e0f625d1eab560d0fa.
 • 8. Stępniewski W., Rdzewska-Dudek R., Janica J. i wsp. Analiza ofiar wypadków drogowych w wieku 0–18 lat w materiale sekcyjnym Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1997–2006. Ann. Acad. Med. Stet. 2007; 53 Suppl. 2: 50–54.
 • 9. Kuczyński P., Piasecki J., Węgłowski R. Urazy układu ruchu w wypadkach samochodowych jako następstwo spożycia alkoholu. Nowiny Lek. 2001; 70 Suppl. I: 22–26.
 • 10. Fryc D., Miś K., Wikarjak T., Mikołajczyk A. Wstrząśnienia mózgu w wypadkach komunikacyjnych w grupie dzieci do 14 r.ż. w latach 1996–1998. Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2001/2002; 5: 42–45.
 • 11. Owczuk R., Wujtewicz M.A., Cichocka W., Wujtewicz M., Ulewicz-Filipowicz J., Dygaszewicz D. Analiza przyczyny wyjazdów do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Pediatr. Pol. 2003; 78: 131–136.
 • 12. Nowosławska E., Polis L., Krawkczyk J. i wsp. Urazy czaszkowo-mózgowe w materiale Kliniki Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2001/2002; 5: 29–35.
 • 13. Ducrocq S., Meyer P., Orliaguet G. i wsp. Epidemiology and early predictive factors of mortality and outcome in children with traumatic severe brain injury: Experience of a French pediatric trauma center. Ped. Crit. Care Med. 2006; 7: 461–467.
 • 14. Parslow R.C., Morris K.P., Tasker R.C. i wsp. Epidemiology of traumatic brain injury in children receiving intensive care in the UK. Arch. Dis. Child 2005; 90: 1182–1187.
 • 15. Franzen L., Ortenwall P., Bacjteman T. Children in Sweden admitted to intensive-care after trauma. Injury 2007; 38: 91–97.
 • 16. Queipo de Liano E., Mantero Ruiz A., Sanchez Vicioso P. i wsp. Trauma care system in Spain. Injury 2003; 34: 709–719.
 • 17. Wang J.N., Wu J.M., Chiou Y.Y., Luo C.Y. Comparison of intensive care of injured children between pediatric-based and non-pediatric-based intensive care units in a university hospital in Taiwan. Acta Paediatr. Taiwan. 1999; 40: 400–405.
 • 18. Schalamon J., Bismarc S., Schober P.H. i wsp. Multpile trauma in pediatric patients. Ped. Surg. Int. 2003; 19: 417–423.
 • 19. Miller B.A., Baig M., Hayes J. i wsp. Injury outcomes in children following automobile, motorcycle, and all-terrain vehicle accidents: an institutional review. Journal of Neurosurgery. Pediatrics 2006; 105: 182–186.
 • 20. Masmejean E.H., Faye A., Alnot J.Y. i wsp. Trauma care system in France. Injury 2003; 34: 669–673.
 • 21. Hawley C.A., Ward A.B., Long J. Prevalence of traumatic brain injury amongst children admitted to hospital in one health district: a population-based study. Injury 2003; 34: 256–260.
 • 22. Bahloul M., Hamida C.B., Chelly H. i wsp. Severe head injury among children: Prognostic factors and outcome. Injury 2009; 40: 535–540.
 • 23. Jacobs S., Chang R.W.S., Lee B. Audit of intensive care: 30 month experience using Apache II severity of disease classification. Int. Care Med. 1988; 14: 567–574.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8241b56e-715c-4c7b-a4c9-46cc526b026d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.