PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 3 | 126–130
Article title

Inappropriate sinus tachycardia – cardiac syndrome or anxiety related disorder?

Content
Title variants
PL
Nieadekwatna tachykardia zatokowa – choroba serca czy zaburzenie związane z lękiem?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: Inappropriate sinus tachycardia is generally defined as an elevated resting heart rate (>90–100 bpm) with an exaggerated response to physical or emotional stress and a clearly sinus mechanism which is not secondary to a diagnosed somatic disease. Anxiety, a significant risk factor for cardiovascular disease, is recently recognized as a crucial issue in younger and older adults, with a causal relation to other risk factors, such as depression, substance use, overweight, sleep difficulties, or a sedentary life style. The aim of the study was to evaluate a possible relation between the level of anxiety, control of emotions in patients with manifestation of inappropriate sinus tachycardia and diagnosis of this syndrome. Material and methods: The study included 33 female patients with inappropriate sinus tachycardia (age range 31.8 ± 8.72) and 33 women (28.7 ± 4.4) without any cardiac diseases. The diagnosis of inappropriate sinus tachycardia was given by a cardiologist during hospitalisation of the patients in the 2nd Department of Cardiology and Department of Electrocardiology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland. For psychological assessment the State-Trait Anxiety Inventory and Courtauld Emotional Control Scale both self-report, paper and pencil inventories were used. Results: A statistically significant difference was found between the group of women with inappropriate sinus tachycardia and the group of healthy women regarding the Anxiety-Trait. The results of the study have shown no other statistically significant differences between tested groups. Conclusions: Inappropriate sinus tachycardia is related to increased anxiety. More clinical trials are needed to confirm its psychogenic basis.
PL
Wprowadzenie: Nieadekwatna tachykardia zatokowa charakteryzuje się przyspieszonym zatokowym rytmem serca (>90–100 uderzeń na minutę) w trakcie czuwania z nasileniem dolegliwości podczas niewielkiego wysiłku fizycznego lub psychologicznego stresu. Zespół występuje przede wszystkim u młodych kobiet. Lęk stanowi istotny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, od niedawna w grupie młodszych i starszych pacjentów uznawany jest jego kluczowy wpływ na rozwój i przebieg chorób serca, obok takich czynników ryzyka, jak: depresja, używanie substancji psychoaktywnych, nadwaga, problemy ze snem czy siedzący tryb życia. Celem pracy była ocena ewentualnego związku pomiędzy poziomem lęku, kontrolą emocji u pacjentów z nieadekwatną tachykardią zatokową a diagnozą tego zespołu. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 33 pacjentek z nieadekwatną tachykardią zatokową (wiek 31,8 ± 8,72 roku) i grupę porównawczą 33 kobiet (wiek 28,7 ± 4,4 roku) bez stwierdzonych schorzeń kardiologicznych. Rozpoznanie nieadekwatnej tachykardii zatokowej w grupie badanej było ustalone przez zespół kardiologów opiekujących się chorymi w II Katedrze Kardiologii oraz Klinice Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do oceny psychologicznej wykorzystano standaryzowane, oparte na metodzie samoopisu, narzędzia diagnostyczne typu papier-ołówek: Inwentarz Stanu i Cechy Lęku oraz Skalę Kontroli Emocji. Wyniki: Stwierdzono statystycznie istotną różnicę pomiędzy grupą kobiet z nieadekwatną tachykardią zatokową a grupą porównawczą w zakresie zmiennej lęk jako cecha. Dalsza analiza nie wykazała innych istotnych statystycznie różnic między badanymi grupami. Wnioski: Nieadekwatna tachykardia zatokowa jest związana z wyższym poziomem lęku. Konieczne są dalsze badania kliniczne w celu potwierdzenia psychogennego pochodzenia tego wciąż mało poznanego zaburzenia.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
126–130
Physical description
Contributors
author
 • Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Nauk Humanistycznych UM w Łodzi, ul. Sterlinga 5, 91-425 Łódź, tel.: +48 42 630 15 73, +48 42 632 25 94, fax: +48 42 630 15 73
 • Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
 • Department of Cardiology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
 • Department of Electrocardiology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
 • Department of Experimental Immunology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
author
 • Department of Medical Psychology, Medical University of Lodz, Lodz, Poland
References
 • Allgulander C: Anxiety as a risk factor in cardiovascular disease. Curr Opin Psychiatry 2016; 29: 13–17.
 • Brady PA, Low PA, Shen WK: Inappropriate sinus tachycardia, postural orthostatic tachycardia syndrome, and overlapping syndromes. Pacing Clin Electrophysiol 2005; 28: 1112–1121.
 • De Pauw M, Tromp F, De Buyzere M: Sinus tachycardia: don’t blame the whistle-blower. Acta Cardiol 2013; 68: 315–317.
 • El-Gabalawy R, Mackenzie CS, Pietrzak RH et al.: A longitudinal examination of anxiety disorders and physical health conditions in a nationally representative sample of U.S. older adults. Exp Gerontol 2014; 60: 46–56.
 • Femenía F, Baranchuk A, Morillo CA: Inappropriate sinus tachycardia: current therapeutic options. Cardiol Rev 2012; 20: 8–14.
 • García-Vera M, Sanz J, Espinosa R et al.: Differences in emotional personality traits and stress between sustained hypertension and normotension. Hypertens Res 2010; 33: 203–208.
 • Jokela M, Pulkki-Råback L, Elovainio M et al.: Personality traits as risk factors for stroke and coronary heart disease mortality: pooled analysis of three cohort studies. J Behav Med 2014; 37: 881–889.
 • Juczyński Z: Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001 [in Polish], a Polish adaptation by Juczynski, developed by Watson and Greer.
 • Kones R: Primary prevention of coronary heart disease: integration of new data, evolving views, revised goals, and role of rosuvastatin in management. A comprehensive survey. Drug Des Dev Ther 2011; 5: 325–380.
 • Lavie CJ, Milani RV, O’Keefe JH et al.: Impact of exercise training on psychological risk factors. Prog Cardiovasc Dis 2011; 53: 464–470.
 • Marrouche NF, Beheiry S, Tomassoni G et al.: Three-dimensional nonfluoroscopic mapping and ablation of inappropriate sinus tachycardia. Procedural strategies and long-term outcome. J Am Coll Cardiol 2002; 39: 1046–1054.
 • Mayou R, Sprigings D, Birkhead J et al.: Characteristics of patients presenting to a cardiac clinic with palpitation. QJM 2003; 96: 115–123.
 • Nwazue VC, Paranjape SY, Black BK et al.: Postural tachycardia syndrome and inappropriate sinus tachycardia: role of autonomic modulation and sinus node automaticity. J Am Heart Assoc 2014; 3: e000700.
 • Olshansky B, Sullivan RM: Conventional management of inappropriate sinus tachycardia. J Interv Card Electrophysiol 2016; 46: 43–45.
 • Olshansky B, Sullivan RM: Inappropriate sinus tachycardia. J Am Coll Cardiol 2012; 61: 793–801.
 • Ouakinin SRS: Anxiety as a risk factor for cardiovascular diseases. Front Psychiatry 2016; 7: 25.
 • Pellegrini CN, Scheinman MM: Epidemiology and definition of inappropriate sinus tachycardia. J Interv Card Electrophysiol 2016; 46: 29–32.
 • Peyrol M, Lévy S: Clinical presentation of inappropriate sinus tachycardia and differential diagnosis. J Interv Card Electrophysiol 2016; 46: 33–41.
 • Potijk MR, Janszky I, Reijneveld SA et al.: Risk of coronary heart disease in men with poor emotional control: a prospective study. Psychosom Med 2016; 78: 60–67.
 • Ptaszynski P, Kaczmarek K, Ruta J et al.: Metoprolol succinate vs. ivabradine in the treatment of inappropriate sinus tachycardia in patients unresponsive to previous pharmacological therapy. Europace 2013; 15: 116–121.
 • Roest AM, Martens EJ, de Jonge P et al.: Anxiety and risk of incident coronary heart disease: a meta-analysis. J Am Coll Cardiol 2010; 56: 38–46.
 • Shen WK: Modification and ablation for inappropriate sinus tachycardia: current status. Card Electrophysiol Rev 2002; 6: 349–355.
 • Smith PJ, Blumenthal JA: [Psychiatric and behavioral aspects of cardiovascular disease: epidemiology, mechanisms, and treatment]. Rev Esp Cardiol 2011; 64: 924–933.
 • Sobczak M, Kasprzak JD, Drygas W: [Psychocardiology – introduction to a new scientific discipline]. Kardiol Pol 2011; 69: 838–843.
 • Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene R et al.: Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1983.
 • Still AM, Raatikainen P, Ylitalo A et al.: Prevalence, characteristics and natural course of inappropriate sinus tachycardia. Europace 2005; 7: 104–112.
 • Symonides B, Holas P, Schram M et al.: Does the control of negative emotions influence blood pressure control and its variability? Blood Press 2014; 23: 323–329.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-822306ae-6b6c-4f8c-ab63-885d5d887f63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.