PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 4 | 34–40
Article title

Nowoczesne rozwiązania techniczne w usprawnianiu funkcji kończyn górnych

Content
Title variants
EN
Modern technical solutions in improving function of upper extremities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Schorzenia, urazy oraz inne zmiany patologiczne mogą ograniczać realizację funkcji kończyn górnych. Naukowcy i klinicyści ciągle poszukują nowych, efektywniejszych rozwiązań do wykorzystania ich w terapii. Artykuł stanowi przegląd podstawowych rozwiązań robotów rehabilitacyjnych i egzoszkieletów wykorzystywanych w rehabilitacji funkcji kończyn górnych. Autorzy podejmują dyskusję na temat zastosowania wymienionych rozwiązań w warunkach klinicznych do przywracania funkcji kończyn górnych.
EN
Diseases, injuries and other pathologies can limit upper limb functions. Scientists and clinicians are constantly looking for new, more eff ective solutions to use in therapy of upper limb functions. This article reviews the basic rehabilitative robots and exoskeletons in the rehabilitation of upper limb functions and then considers how the principles may be applied in clinical conditions to restore the functions of upper limbs.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
4
Pages
34–40
Physical description
Contributors
 • Klinika Rehabilitacji 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ ul. Powstańców Warszawy 5 85-681 Bydgoszcz tel. +48 72 588 99 09
 • Katedra Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • 1. Szczechowicz J. Pomiary kątowe zakresu ruchu. Zapis pomiaru metodą SFTR. AWF w Krakowie, Kraków 2004.
 • 2. Pieniążek M., Chwała W., Szczechowicz J. i wsp. Poziom ruchowości w stawach kończyny górnej podczas wykonywania czynności życia codziennego w świetle badań z wykorzystaniem systemu trójwymiarowej analizy ruchu – doniesienie wstępne. Ortop. Traumatol. Rehab. 2007; 4: 413–422.
 • 3. Wolińska O., Zwolińska J., Kwolek A. Weryfi kacja oceny funkcji ręki w skali Brunnstrom z wykorzystaniem elektronicznego urządzenia do diagnostyki ręki u pacjentów po udarze mózgu. Prz. Med. Uniw. Rzesz. 2007; 4: 350–354.
 • 4. Pasternak-Mlądzka I., Dobaczewska R., Otręba D. i wsp. Poprawa funkcji ręki spastycznej u pacjentów po udarze mózgu. Rehabil. Med. 2006; 10(3): 21–28.
 • 5. Pieniążek M., Pelczar-Pieniążek M., Szczechowicz J. Dokładność aparatowania jako podstawowy determinant wyników usprawniania osób po leczeniu operacyjnym uszkodzeń ścięgien zginaczy palców ręki w II strefi e urazowej. Rehabil. Med. 2004; 8(3): 23–32.
 • 6. MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine) http://www.ncbi. nlm.noh.gov/pubmed (data pobrania 26.05.2011 r.).
 • 7. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Roboty rehabilitacyjne. Rehabil. Prakt. 2010; 4: 49–53.
 • 8. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Roboty rehabilitacyjne i pielęgnacyjne. Mag. Pielęg. Położ. 2009; 12: 42.
 • 9. Dindorf R. Rozwój i zastosowanie manipulatorów i robotów rehabilitacyjnych. Pomiary Automatyka Robotyka 2004; 4: 5–9.
 • 10. Mikołajewska E. Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.
 • 11. Baza danych robotyki medycznej MeRo- Da (Medical Robotics Database) http:// www.umm.uni-heidelberg.de/apps/ortho/ meroda/ (data pobrania 26.05.2011 r.).
 • 12. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Zastosowania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych i egzoszkieletach medycznych. Pomiary Automatyka Robotyka 2011; 5: 58–64.
 • 13. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Exoskeletons in neurological diseases – current and potential future applications. Adv. Clin. Exp. Med. 2011; 2: 227–233.
 • 14. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Egzoszkielet jako szczególna forma robota – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona 2011; 1: 160-169.
 • 15. Mikołajewska E. Egzoszkielet HAL 5. Mag. Pielęg. Położ. 2007; 5: 42.
 • 16. Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnej reedukacji chodu. Prakt. Fizjoter. Rehabil. 2010; 10: 15–18.
 • 17. Otfi nowski J., Jasiak-Tyrkalska B., Starowicz A. i wsp. Wspomagana komputerowo, skojarzona rehabilitacja zaburzeń poznawczych i funkcji ręki u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu – doniesienie wstępne. Neurol. Neurochir. Pol. 2006; 40(2): 112–118.
 • 18. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Inteligentny dom. Mag. Pielęg. Położ. 2009; 6: 42.
 • 19. Mikołajewska E., Mikołajewski D. E-learning in the education of people with disabilities. Adv. Clin. Exp. Med. 2011; 20: 103–109.
 • 20. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wheelchair development from the perspective of physical therapists and biomedical engineers. Adv. Clin. Exp. Med. 2010; 19: 771–776.
 • 21. Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehabil. Prakt. 2011; 1: 64–67.
 • 22. Butefi sch C., Hummelsheim H., Denzler P. i wsp. Repetitive training of isolated movements improves the outcome of motor rehabilitation of the centrally paretic hand. J. Neurol. Sci. 1995; 130: 59–68.
 • 23. French B., Thomas L. H., Leathley M. J. i wsp. Repetitive task training for improving functional ability after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2007; 4: CD006073.
 • 24. Coupar F., Pollock A., van Wijck F. i wsp. Simultaneous bilateral training for improving arm function after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 4: CD006432.
 • 25. Kutner N. G., Zhang R., Butler A. J. i wsp. Quality-of-life change associated with robotic-assisted therapy to improve hand motor function in patients with subacute stroke: A randomized clinical trial. Phys. Ther. 2010; 90: 493–504.
 • 26. Zeng J., Sun Y., Jiang L. On-line “automatic pilot” training for hand and arm motor rehabilitation after stroke. Med. Hypotheses 2011; 76: 197–198.
 • 27. Balasubramanian S., Klein J., Burdet E. Robot-assisted rehabilitation of hand function. Curr. Opin. Neurol. 2010; 23: 661–670.
 • 28. Krebs H. I., Volpe B. T., Williams D. i wsp. Robot-aided neurorehabilitation: a robot for wrist rehabilitation. IEEE Trans. Neural. Syst. Rehabil. Eng. 2007; 15(3): 327–335.
 • 29. Kwakkel G., Kollen B. J., Krebs H. I. Eff ects of robot-assisted therapy on upper limb recovery after stroke: a systematic review. Neurorehabil. Neural Repair 2008; 22: 111–121.
 • 30. Mehrholz J., Platz T., Kugler J. i wsp. Electromechanical and robot-assisted arm training for improving arm function and activities of daily living after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2008; 4: CD006876.
 • 31. Hesse S., Mehrholz J., Werner C. Robot- -assisted upper and lower limb rehabilitation after stroke: walking and arm/hand function. Dtsch. Arztebl. Int. 2008; 105: 330–336.
 • 32. Krebs H. I., Mernoff S., Fasoli S. E. i wsp. A comparison of functional and impairment- based robotic training in severe to moderate chronic stroke: a pilot study. NeuroRehabilitation 2008; 23: 81–87.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8220dc7f-d8d6-4462-8736-b548a509e63f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.