PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 14 | 3 | 183–187
Article title

Intensywne leczenie onkologiczne u starszych chorych – czy to ma sens? Analiza przypadku

Content
Title variants
EN
Intensive anticancer therapy in elderly patients – does it make sense? A case report 1
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Anticancer therapy in elderly patients poses a great challenge for doctors since not all available therapeutic modalities can improve the wellbeing, alleviate symptoms or improve prognosis in this patient population. The paper presents a case of a 75-year-old woman diagnosed with advanced ovarian cancer who, despite advanced age, received intensive anticancer therapy, i.e. surgical treatment (modified posterior exenteration with the resection of pelvic peritoneum and tumor invasion in the diaphragmatic peritoneum along with its fragment, subtotal colectomy, resection of the omentum, spleen and gastric fragment along with the gastro-transverse ligament and an end ileostomy) as well as adjuvant chemotherapy. Severe complications occurring during treatment were not directly related to the therapy, but resulted from the lack of proper patient care in a home setting.
PL
Leczenie onkologiczne pacjentów w podeszłym wieku jest ogromnym wyzwaniem dla lekarza, ponieważ u starszych chorych nie wszystkie stosowane metody terapii poprawiają samopoczucie, łagodzą dolegliwości czy korzystnie wpływają na rokowanie. W niniejszej pracy zaprezentowano przypadek 75-letniej chorej z rozpoznaniem zaawansowanego raka jajnika, u której pomimo podeszłego wieku zastosowano intensywne leczenie onkologiczne: zabieg operacyjny (zmodyfikowane wytrzewienie tylne z usunięciem otrzewnej miednicy i nacieków na otrzewną przepony wraz z jej fragmentem, subtotalną kolektomią, resekcją sieci, śledziony, fragmentu żołądka wraz z więzadłem żołądkowo-poprzeczniczym i stomią końcową w obrębie jelita krętego) oraz chemioterapię uzupełniającą. Ciężkie powikłania, które wystąpiły w trakcie terapii, nie były bezpośrednio związane z leczeniem, lecz wynikały z braku należytej opieki nad chorą podczas jej pobytu w domu.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
183–187
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska; Oddział Kliniczny Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
author
 • Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska; Oddział Kliniczny Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
 • Oddział Chemioterapii, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Bydgoszcz, Polska; Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz, Polska
 • Katedra i Klinika Onkologii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska; Oddział Kliniczny Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków, Polska
References
 • 1. Ibeanu OA, Bristow RE: Predicting the outcome of cytoreductive surgery for advanced ovarian cancer: a review. Int J Gynecol Cancer 2010; 20 Suppl 1: S1–S11.
 • 2. Bristow RE: Predicting surgical outcome for advanced ovarian cancer, surgical standards of care, and the concept of kaizen. Gynecol Oncol 2009; 112: 1–3.
 • 3. Chang SJ, Bristow RE: Evolution of surgical treatment paradigms for advanced-stage ovarian cancer: redefining ‘optimal’ residual disease. Gynecol Oncol 2012; 125: 483–492.
 • 4. Deraco M, Baratti D, Laterza B et al.: Advanced cytoreduction as surgical standard of care and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy as promising treatment in epithelial ovarian cancer. Eur J Surg Oncol 2011; 37: 4–9.
 • 5. Di Giorgio A, Naticchioni E, Biacchi D et al.: Cytoreductive surgery (peritonectomy procedures) combined with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) in the treatment of diffuse peritoneal carcinomatosis from ovarian cancer. Cancer 2008; 113: 315–325.
 • 6. Eisenkop SM, Spirtos NM, Friedman RL et al.: Relative influences of tumor volume before surgery and the cytoreductive outcome on survival for patients with advanced ovarian cancer: a prospective study. Gynecol Oncol 2003; 90: 390–396.
 • 7. du Bois A, Lück HJ, Meier W et al.; Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group: A randomized clinical trial of cisplatin/paclitaxel versus carboplatin/ paclitaxel as first-line treatment of ovarian cancer. J Natl Cancer Inst 2003; 95: 1320–1329.
 • 8. du Bois A, Weber B, Rochon J et al.; Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie; Ovarian Cancer Study Group; Groupe d’Investigateurs Nationaux pour l’Etude des Cancers Ovariens: Addition of epirubicin as a third drug to carboplatin-paclitaxel in first-line treatment of advanced ovarian cancer: a prospectively randomized gynecologic cancer intergroup trial by the Arbeitsgemeinschaft Gynaekologische Onkologie Ovarian Cancer Study Group and the Groupe d’Investigateurs Nationaux pour l’Etude des Cancers Ovariens. J Clin Oncol 2006; 24: 1127–1135.
 • 9. Pfisterer J, Weber B, Reuss A et al.; AGO-OVAR; GINECO: Randomized phase III trial of topotecan following carboplatin and paclitaxel in first-line treatment of advanced ovarian cancer: a gynecologic cancer intergroup trial of the AGO-OVAR and GINECO. J Natl Cancer Inst 2006; 98: 1036–1045.
 • 10. McGuire WP, Hoskins WJ, Brady MF et al.: Cyclophosphamide and cisplatin compared with paclitaxel and cisplatin in patients with stage III and stage IV ovarian cancer. N Engl J Med 1996; 334: 1–6.
 • 11. Piccart MJ, Bertelsen K, James K et al.: Randomized intergroup trial of cisplatin-paclitaxel versus cisplatin-cyclophosphamide in women with advanced epithelial ovarian cancer: three-year results. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 699–708.
 • 12. Ozols RF, Bundy BN, Greer BE et al.; Gynecologic Oncology Group: Phase III trial of carboplatin and paclitaxel compared with cisplatin and paclitaxel in patients with optimally resected stage III ovarian cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 2003; 21: 3194–3200.
 • 13. Vasey PA, Jayson GC, Gordon A et al.; Scottish Gynaecological Cancer Trials Group: Phase III randomized trial of docetaxel-carboplatin versus paclitaxel-carboplatin as first-line chemotherapy for ovarian carcinoma. J Natl Cancer Inst 2004; 96: 1682–1691.
 • 14. Tew WP: Ovarian cancer in the older woman. J Geriatr Oncol 2016; 7: 354–361.
 • 15. Langstraat C, Aletti GD, Cliby WA: Morbidity, mortality and overall survival in elderly women undergoing primary surgical debulking for ovarian cancer: a delicate balance requiring individualization. Gynecol Oncol 2011; 123: 187–191.
 • 16. Edmonson JH, Su J, Krook JE: Treatment of ovarian cancer in elderly women. Mayo Clinic-North Central Cancer Treatment Group studies. Cancer 1993; 71 (Suppl): 615–617.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-81fe82a9-cc29-477c-b701-add974fc093c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.