PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 66 | 3 | 12–19
Article title

Influence of advertising on the assortment of OTC cold medications

Content
Title variants
PL
Wpływ reklamy na asortyment stosowanych leków na przeziębienie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
INTRODUCTION The research is focused on the variety of OTC (over the counter) medications used to treat the common cold, with respect to sex, age, and educations of respondents, as well as the infl uence of advertising on purchasing such products. MAT ERIAL AND ME THODS A survey including 131 respondents (74 women and 57 men) aged 19 to 65 years, was conducted in the Silesia Region (Poland). RE SULT S AND CONC LUS IONS The findings indicate that women more often than men fall victims of OTC cold medication advertisements and use a wider assortment of such medicines. The poorer the education of respondents, the lower the frequency with which they bought cold medications under the infl uence of advertising and were accustomed to a smaller assortment of such remedies. Persons with vocational or primary education had the most problems remembering the names of OTC cold drugs they self-administered during a cold. Respondents who purchased those medicines they knew from an advertisement used a richer assortment of OTC cold medications.
PL
WSTĘP Opracowanie dotyczy oceny różnorodności leków OTC (over the counter – leki bez recepty) stosowanych podczas leczenia przeziębienia, z uwzględnieniem płci, wieku i wykształcenia respondentów oraz wpływu reklamy na zakup tego typu preparatów. MAT ERIAŁ I METODY Badanie ankietowe przeprowadzono w województwie śląskim. Wzięło w nim udział 131 osób (74 kobiety i 57 mężczyzn) w wieku od 19 do 65 lat. WYNIKI I WNIOSKI Wyniki wskazują, że kobiety łatwiej ulegają wpływowi reklamy przy zakupie leków OTC na przeziębienie i stosują bogatszy asortyment tych leków niż mężczyźni. Im niższy poziom wykształcenia ankietowanych, tym rzadziej zaopatrują się oni w leki na przeziębienie znane im z reklamy i stosują mniejszy asortyment preparatów. Osoby z wykształceniem zawodowym lub podstawowym wykazują najsłabszą znajomość nazw leków stosowanych podczas przeziębienia. Respondenci częściej kupujący leki znane z reklamy stosują większy asortyment preparatów OTC podczas leczenia przeziębienia.
Discipline
Year
Volume
66
Issue
3
Pages
12–19
Physical description
Contributors
 • Department of Basic Biomedical Science Kasztanowa Street 3 41-205 Sosnowiec phone: +48 32 269 98 30 fax: +48 32 269 98 33
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec Silesian Medical University in Katowice
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec
 • General Surgery Ward, District Hospital in Zawiercie
 • Department of Basic Biomedical Science in Sosnowiec
References
 • 1. Schlesselman L.S. Cold and cough treatment. Retail Clinician 2006; 4: 61–70. www.retailclinician.com.
 • 2. Mrozińska M., Stopiński M., Mik E. Przeziębienie. Przew. Lek. 2003; 6(9): 20–27.
 • 3. Pappas D.E., Hendlay J.O., Hayden F.G., Winther B. Symptom profi le of common colds in school-aged children. Pediatr. Infect. Dis. J. 2008; 27(1): 8–11.
 • 4. Ruohola A., Waris M., Allander T., Ziegler T., Heikkinem T., Ruuskanen O. Viral etiology of common cold in children, Finland. Emerg. Infect. Dis. 2009; 15(2): 344–346.
 • 5. Nie bądź sobie lekarzem, jeśli nie jesteś medykiem (Do not act as your own doctor if you are not one). Portal rynek zdrowia. pl http://www.rynekzdrowia.pl/Zdrowie-publiczne/ Nie-badz-sobie-lekarzem-jesli-niejestes- medykiem, 4458,27.html
 • 6. Janusz-Lorkowska M. Eksperymentatorzy i hipochondrycy w aptece mile widziani (Experimenters and hypochondriacs are highly welcome to a pharmacy). http://www.rp.pl/artykul/76756.html
 • 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271.
 • 8. Kodeks Farmaceutycznej Etyki Marketingowej dla Produktów Leczniczych Dostępnych bez Recept. Medycyna Rodzinna 2000; 3–4: 3–6.
 • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kryteriów klasyfi kacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych. Dz. U. 2009 nr 27 poz. 167.
 • 10. Janiec W., Śliwiński L., Nowińska B. Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe oraz leki przeciwgorączkowe. W: Kompendium farmakologii. Red. W. Janiec. Warszawa: PZWL; 2005: 249–253.
 • 11. Federacja Konsumentów na podstawie rozmowy z dr. Wojciechem Masełbasem specjalistą farmakologii klinicznej. Leki sprzedawane bez recepty. http://www. federacja-konsumentow.org.pl/story. php?story=55
 • 12. Podlewski A.K., Chwalibogowska-Podlewska A. Leki współczesnej terapii. Wydanie XIX. Warszawa: Medical Tribune Polska; 2009: 9–12.
 • 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowań produktu leczniczego i treści ulotki. Dz. U. 2009 nr 39 poz. 321.
 • 14. Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Biuro Informacji Prasowej. http://www.gif. gov.pl/
 • 15. Ferguson G.A., Takane Y. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2008: 163–166.
 • 16. Raport TNS OBOP. Zwyczaje zakupowe Polaków związane z nabywaniem leków. http://www.tns-global.pl
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-81e97077-6709-470c-882b-d77d57f04139
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.