PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 7 | 2 | 150-155
Article title

Własne doświadczenia w leczeniu dzieci z pierwotną samoistną odmą opłucnową

Content
Title variants
EN
Own experience in the treatment of primary spontaneous pneumothorax in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Background: Pneumothorax is defined as an air accumulated in the pleural cavity. Primary spontaneous pneumothorax usually is caused by rupture of a subpleural bleb or bulla. The current treatment options for pneumothorax included observation, needle aspiration, chest tube drainage, thoracotomy or thoracoscopy. There are few reports about treatment of pneumothorax in the paediatric population. Aim of the study: Presentation of authors’ experience in the treatment of primary spontaneous pneumothorax in children. Material and methods: Between 2007 and 2010 in Department of Paediatric Surgery and Oncology, Medical University of Lodz 9 patient with spontaneous pneumothorax were treated. Results: Mean follow-up lasted 5‑36 months (median 11.9). We had 7 boys and 2 girls. Patient’s age ranged from 13 to 17 years (median 15.9). Pneumothorax occured on the left side in 6 patients, on the right side in 2 patients and on both side in 1 patient. Two patients were successfully treated by conservative therapy. Among 7 children managed with chest tube drainage 3 had ipsilateral recurrence. The thoracoscopy was performed in 4 of 7 patients. The indications for thoracoscopy were failure of lung expansion after chest tube placement, persistent air leak (>7 days) and contralateral pneumothorax. Conclusions: Establishment of optimal management for children with primary spontaneous pneumothorax requires more reports about the treatment of pneumothorax in the paediatric population. High recurrence rate after treatment with chest tube drainage indicates the need of early thoracoscopy. Thoracoscopy is an effective and safe method for primary spontaneous pneumothorax in children.
PL
Wstęp: Odma opłucnowa to nagromadzenie powietrza w obrębie jamy opłucnowej. Przyczyną pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej jest zazwyczaj rozerwanie podopłucnowego pęcherzyka lub torbielki. Metody leczenia odmy obejmują: leczenie zachowawcze, nakłucie i aspirację powietrza, drenaż jamy opłucnowej, leczenie operacyjne metodą torakotomii lub torakoskopii. Tylko nieliczne prace opisują leczenie odmy samoistnej u dzieci. Cel pracy: Przedstawienie własnych doświadczeń w leczeniu pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej u dzieci. Materiał i metoda: W latach 2007‑2010 w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej UM w Łodzi leczono z powodu pierwotnej samoistnej odmy opłucnowej 9 pacjentów. Wyniki: Okres obserwacji pacjentów wynosił od 5 do 36 miesięcy, średnio 11,9 miesiąca. Wśród leczonych dzieci były 2 dziewczynki i 7 chłopców. Wiek chorych wahał się od 13 do 17 lat i wynosił średnio 15,7 roku. U 6 pacjentów rozpoznano odmę opłucnową lewostronną, u 2 prawostronną, a u 1 odmę opłucnową obustronną. Dwóch pacjentów leczono z sukcesem zachowawczo. Spośród 7 dzieci leczonych drenażem u 3 wystąpił nawrót odmy po tej samej stronie. U 4 z 7 pacjentów wykonano torakoskopię. Wskazaniami do zabiegu operacyjnego były: brak rozprężenia płuca po leczeniu drenażem, utrzymujący się przeciek powietrza (>7 dni) oraz przeciwstronny nawrót odmy. Wnioski: Ustalenie optymalnego algorytmu postępowania u dzieci z pierwotną samoistną odmą opłucnową wymaga większej liczby doniesień dotyczących leczenia odmy w tej grupie wiekowej. Wysoki odsetek nawrotów u dzieci leczonych drenażem jamy opłucnowej przemawia za wcześniejszym kwalifikowaniem tych chorych do torakoskopii. Torakoskopowe wycięcie pęcherzy rozedmowych u dzieci z pierwotną samoistną odmą jest postępowaniem skutecznym i bezpiecznym.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
150-155
Physical description
Contributors
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91‑738 Łódź. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91‑738 Łódź. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91‑738 Łódź. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
 • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91‑738 Łódź. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Ewa Janina Andrzejewska
References
 • 1. Luh S . P. : Diagnosis and treatment of primary spontaneous pneumothorax. J . Zhejiang Univ. Sci . B . 2010; 11: 735-744.
 • 2. Robinson P D . , Cooper P , Ranganathan S . C .: Evidence-based management of paediatric primary spontaneous pneumothorax. Paediatr. Respir. Rev. 2009; 10: 110-117 .
 • 3. Krysta M., Górecki W, Bysiek A. i wsp.: Torakoskopia w samoistnej odmie opłucnowej u dzieci. Przegl. Pediatr. 2007; 37: 129-131.
 • 4. Poenaru D . , Yazbeck S . , Murphy S .: Primary spontaneous pneumothorax in children. J. Pediatr. Surg . 1994; 29: 1183-1185.
 • 5. Cook C .H. , Melvin WS . , Groner J.I. i wsp . : A cost-effective thoracoscopic treatment strategy for pediatric spontaneous pneumothorax. Surg. Endosc . 1999; 13: 1208-1210.
 • 6. Qureshi F. G. , Sandulache VC . , Richardson W i wsp .: Primary vs delayed surgery for spontaneous pneumothorax in children: which is better? J . Pediatr. Surg . 2005; 40: 166-169.
 • 7. O’Lone E . , Elphick H. E. , Robinson PJ .: Spontaneous pneumothorax in children: when is invasive treatment indicated? Pediatr. Pulmonol . 2008; 43: 41-46 .
 • 8. Wilcox D .T. , Glick P L., Karamanoukian H. L. i wsp .: Spontaneous pneumothorax: a single-institution, 12-year experience in patients under 16 years of age J Pediatr Surg. 1995; 30: 1452-1454.
 • 9. Choudhary A K , Sellars M . E . , Wallis C . i wsp .: Primary spontaneous pneumothorax in children: the role of CT in guiding management. Clin. Radiol. 2005; 60: 508-511.
 • 10. Ozcan C . , McGahren E . D . , Rodgers B . M.: Thoracoscopic treatment of spontaneous pneumothorax in children . J. Pediatr. Surg. 2003; 38: 1459-1464.
 • 11. Butterworth SA, Blair G. K. , LeBlanc J. G ., Skarsgard E . D . : An open and shut case for early VATS treatment of primary spontaneous pneumothorax in children . Can . J. Surg. 2007; 50: 171-174.
 • 12. Nathan N. , Guilbert J. , Larroquet M. i wsp .: Efficacy of blebs detection for preventive surgery in children’s idiopathic spontaneous pneumothorax. World J . Surg . 2010; 34: 185-189 .
 • 13. Stringel G. , Amin N.S . , Dozor AJ .: Video-assisted thoracoscopy in the management of recurrent spontaneous pneumothorax in the pediatric population . JSLS 1999; 3: 113-116
 • 14. Rescorla F J. , West KW, Gingalewski C .A. i wsp .: Efficacy of primary and secondary video-assisted thoracic surgery in children. J. Pediatr. Surg. 2000; 35: 134-138 .
 • 15. Wong KS ., Liu HP, Yeow KM.: Spontaneous pneumothorax in children. Acta Paediatr. Taiwan. 2000; 41: 263-265.
 • 16. Guimaraes C VA., Donnelly L. F , Warner B .W: CT findings for blebs and bullae in children with spontaneous pneumothorax and comparison with findings in normal age-matched controls Pediatr Radiol 2007; 37: 879-884
 • 17. Lee L. P, Lai M .H ., Chiu WK i wsp .: Management of primary spontaneous pneumothorax in Chinese children Hong Kong Med . J. 2010; 16: 94-100.
 • 18. Bialas R C . , Weiner T. M ., Phillips J . D .: Video-assisted thoracic surgery for primary spontaneous pneumothorax in children: is there an optimal technique? J Pediatr Surg. 2008; 43: 2151-2155.
 • 19. Zganjer M., Cizmić A., Pajić A. i wsp.: Primary spontaneous pneumothorax in pediatric patients: our 7-year experience . J . Laparoendosc . Adv. Surg. Tech . A 2010; 20: 195-198.
 • 20. Chung P.H.Y. , Wong K KY. , Lan L. C .L. , Tam P. K H.: Thoracoscopic bullectomy for primary spontaneous pneumothorax in pediatric patients . Pediatr. Surg . Int. 2009; 25: 763-766.
 • 21. Henry M. , Arnold T. , Harvey J.; Pleural Diseases Group, Standards of Care Committee, British Thoracic Society: BTS guidelines for the management of spontaneous pneumothorax. Thorax 2003; 58 (supl. 2): ii39-ii52 .
 • 22. Baumann M . H. , Strange C . , Heffner J . E . i wsp .; AACP Pneumothorax Consensus Group: Management of spontaneous pneumothorax: an American College of Chest Physicians Delphi consensus statement. Chest 2001; 119: 590-602
 • 23. Gawrychowski J., Filipowski M.: Wybór sposobu leczenia chorych z tzw. samoistną odmą opłucnej w świetle aktualnych poglądów. Pneumonol. Alergol. Pol. 1994; 62: 317-322.
 • 24. Rokicki M., Rokicki W, Sieroń-Rokicka B.: O sposobach leczenia samoistnej pierwotnej (idiopatycznej) odmy opłuc-nowej Pneumonol Alergol Pol 2005; 73: 202-206
 • 25. Parry G.W , Juniper M . E . , Dussek J. E .: Surgical intervention in spontaneous pneumothorax. Respir. Med . 1992; 86: 1-2.
 • 26. Ben-Nun A. , Soudack M . , Best L.A.: Video-assisted thoracoscopic surgery for recurrent spontaneous pneumothorax: the long-term benefit. World J . Surg . 2006; 30: 285-290
 • 27. Ng C .S . , Lee T.W , Wan S . , Yim A. P.: Video assisted thoracic surgery in the management of spontaneous pneumothorax: the current status . Postgrad . Med . J . 2006; 82: 179-185
 • 28. Chen J S , Hsu H H , Kuo S W i wsp : Management of recurrent primary spontaneous pneumothorax after thoracoscopic surgery: should observation, drainage, redo thoracoscopy, or thoracotomy be used? Surg . Endosc. 2009; 23: 2438-2444.
 • 29. Chou S H , Li H P , Lee J Y i wsp : Is prophylactic treatment of contralateral blebs in patients with primary spontaneous pneumothorax indicated? J Thorac Cardiovasc Surg. 2010; 139: 1241-1245.
 • 30. Sihoe A D . L . , Yim A. P.C . , Lee T.W i wsp .: Can CT scanning be used to select patients with unilateral primary spontaneous pneumothorax for bilateral surgery? Chest 2000; 118: 380-383 .
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-81197182-679b-458b-aed2-c6c8623809f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.