PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 61 | 231-233
Article title

Komentarz redakcyjny do artykułu M. Dębskiej, P. Kretowicza i R. Dębskiego pt.: Ultrasonografia na sali porodowej – fanaberia czy konieczność?

Content
Title variants
EN
Editorial Comment on: M. Dębska, P. Kretowicz, R. Dębski Intrapartum sonography – eccentricity or necessity?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
This article discusses an extremely signifi cant issue of using ultrasonography in the delivery room. The authors discuss the role of ultrasonography in assessing the course of labor. Although the fi rst reports on this subject appeared approximately 20 years ago, the mass use of such examinations has started only recently(2–4). In some of these reports, the 2D and 3D imaging is compared(3) whereas some of them compare a physical anorectal examination with ultrasound assessment of labor(5,6). Nearly all authors agree that ultrasonography in the delivery room is useful and, currently, the more information is available to the obstetrician, the safer the delivery is both for the mother and child. Each article on the use of ultrasonography in the delivery room is therefore valuable. The authors of this paper preset a concise historical review as well as indications for and practical aspects of US examinations during labor, referring to 30 recent publications. One should hope that this article will resolve any doubts of obstetricians and gynecologists concerning the utility of ultrasonography during labor.
PL
Niniejszy artykuł(1) porusza niezmiernie istotną kwestię wykorzystania badania ultrasonograficznego na sali porodowej. Autorzy omawiają znaczenie badania USG do oceny postępu porodu. Chociaż pierwsze doniesienia na ten temat ukazały się około 20 lat temu, to dopiero w ostatnich kilku latach badania te zaczęły być wykonywane masowo(2–4). Część publikacji na ten temat dotyczy oceny porównawczej opcji 2D i 3D(3); niektóre porównują przedmiotowe badanie proktologiczne z oceną ultrasonograficzną przebiegu porodu(5,6). Prawie wszyscy badacze są zgodni co do celowości wykonywania badania ultrasonograficznego na sali porodowej i obecnie nie ulega już wątpliwości, że im większą liczbą informacji dotyczących przebiegu porodu dysponuje lekarz położnik, tym poród jest bezpieczniejszy dla pacjentki i noworodka. Dlatego też każdy artykuł na temat zastosowania ultrasonografii na sali porodowej jest cenny. Autorzy w zwięzły sposób omówili zarys historyczny, wskazania oraz praktyczny aspekt wykonywania ultrasonografii w trakcie porodu, powołując się na 30 pozycji piśmiennictwa z ostatnich lat. Należy mieć nadzieję, że po przeczytaniu tej pracy większość ginekologów położników nie będzie już miała wątpliwości co do przydatności ultrasonografii na sali porodowej.
Keywords
Discipline
Year
Volume
15
Issue
61
Pages
231-233
Physical description
Contributors
 • Head of Warsaw Proctology Center, Saint Elisabeth Hospital, Warsaw, Poland
References
 • 1. Dębska M, Kretowicz P, Dębski R: Intrapartum sonography – eccentricity or necessity? J Ultrason 61; 2015: 125–136.
 • 2. Ghi T, Youssef A, Maroni E, Arcangeli T, De Musso F, Bellussi F et al.: Intrapartum transperineal ultrasound assessment of fetal head progression in active second stage of labor and mode of delivery. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 430–435.
 • 3. Torkildsen EA, Salvesen KÅ, Eggebø TM: Agreement between 2D and 3D transperineal ultrasound methods in assessing fetal head descent in the first stage of labor. Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 39: 310–315.
 • 4. Ville Y: From obstetric ultrasound to ultrasonographic obstetrics. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27: 1–5.
 • 5. Akmal S, Kametas N, Tsoi E, Hargreaves C, Nicolaides KH: Comparison of transvaginal digital examination with intrapartum sonography to determine fetal head position before instrumental delivery. Ultrasound Obstet Gynecol 2003; 21: 437–440.
 • 6. Rozenberg P, Porcher R, Salomon LJ, Boirot F, Morin C, Ville Y: Comparison of the learning curves of digital examination and transabdominal sonography for the determination of fetal head position during labor. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 332–337.
 • 7. Devine JB, Ostergard DR, Noblett KL: Long-term complications of the second stage of labor. Obstet Gynecol 1993; 44: 119–121.
 • 8. Kołodziejczak M, Gardyszewska A, Stefański R, Jalinik K, Błaszkiewicz-Sosnowska D, Sieńko J et al.: Ocena ultrasonografi czna mięśni zwieraczy odbytu u pacjentek po porodzie instrumentalnym. Ultrasonografia 2007; 29: 30–34.
 • 9. Radkiewicz J, Sudoł-Szopińska I, Kołodziejczak M, Stefański R, Gardyszewska
 • A: Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu u kobiet bez objawów i z objawami niewydolności zwieraczy odbytu. Ultrasonografia 2007; 29: 16–22.
 • 10. Faltin D, Boulvain M, Irion O, Bretones S, Stan C, Weil A: Diagnosis of anal sphincter tears by postpartum endosonography to predict fecal incontinence. Obstet Gynecol 2000; 95: 643–647.
 • 11. Kołodziejczak M: Okołoporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu – badanie prospektywne. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna w Warszawie 2006.
 • 12. Fernando RJ, Sultan AH: Risk factors and management of obstetric injury. Current Obstet Gynecol 2004; 14: 320–326.
 • 13. Abramowitz L, Sobhani I, Ganansia R, Vuagnat A, Benifl a JL, Darai E et al.: Are sphincter defects the cause of anal incontinence after vaginal delivery? Results of prospective study. Dis Colon Rectum 2000; 43: 590–598.
 • 14. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I, Dębski R: Standardy postępowania diagnostyczno-profi laktycznego okołoporodowych uszkodzeń zwieraczy odbytu. Medical Communications, Warszawa 2012.
Document Type
minireview
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-809f0397-e8e1-4228-86a7-32be96378c9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.