PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 8 | 2 | 90-94
Article title

Tętniaki olbrzymie naczyń mózgowych u dzieci

Content
Title variants
EN
Giant cerebral aneurysms in children
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Although children are a minority among patients with cerebral artery aneurysms, aneurisms in this age group remain a problem not to be ignored. The cause of this is a much higher incidence of giant aneurisms in child - ren in comparison to adults, sometimes with dramatic manifestation. Two children with giant aneurysms of cerebral arteries, operated on at the Department of Neurosurgery Polish Mother Memorial Hospital Research Institute in Łódź are presented in this paper. Thirteen-year-old girl had an aneurysm on the left internal cerebral artery (25 mm in diameter). Ten-year-old boy had an aneurysm on the right medial cerebral artery (40 mm in diameter). Both aneurysms presented with subarachnoid hemorrhage. Surgical treatment consisted of aneurysm clipping in the case of the boy and proximal internal cerebral artery ligation in case of the girl. In spite of surgery, the treatment was unsuccessful. on the basis of presented cases some problems connected with the management of pediatric patients with giant cerebral aneurysms are discussed.
PL
Wśród ogółu pacjentów z tętniakami naczyń mózgowych pacjenci pediatryczni stanowią zdecydowaną mniejszość, jednak w tej grupie wiekowej stanowią one istotny problem kliniczny. Wynika to między innymi z faktu znacznie częstszego w stosunku do populacji dorosłych występowania tętniaków olbrzymich, których przebieg kliniczny bywa niekiedy dramatyczny. W pracy przedstawiono przypadki dwojga dzieci z tętniakami olbrzymimi naczyń mózgowych leczonych operacyjnie w Klinice Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. U 13-letniej dziewczynki stwierdzono obecność tętniaka o średnicy 25 mm położonego na lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. U 10-letniego chłopca rozpoznano tętniaka o średnicy 40 mm zlokalizowanego na prawej tętnicy środkowej mózgu. Chorzy zostali przyjęci do szpitala z objawami krwotoku podpajęczynówkowego, w stanie ciężkim. W obu przypadkach zastosowano leczenie chirurgiczne polegające na zaklipsowaniu szyi tętniaka u chłopca oraz zaklipsowaniu naczynia doprowadzającego u dziewczynki. U obojga dzieci dalszy przebieg leczenia był niepomyślny. W oparciu o prezentowane przypadki w pracy omówiono problemy związane z leczeniem dzieci z tętniakami olbrzymimi naczyń mózgowych.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
90-94
Physical description
Contributors
 • Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
author
 • Zakład Radiologii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
author
 • Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Klinika Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
References
 • 1. Shibuya M., Sugita K.: Intracranial giant aneurysms. W: Youmans J.R. (red.): Neurological Surgery. Wyd. 4, WB. Saunders Company, Philadelphia 1996: 1310-1319.
 • 2. Ząbek M. (red.): Zarys neurochirurgii. Wyd. 1, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, rozdział 18: 297-298.
 • 3. Khoo L.T, levy M.L.: Intracerebral aneurysms. W: Albright A.L., Pollack I.F., Adelson PD. i wsp. (red.): Principles and Practice of Pediatric Neurosurgery. Thieme Medical Publishers, Inc., New York 1999: 973-1001.
 • 4. Herman J.M., Rekate H.L., Spetzler R.F.: Pediatric intracranial aneurysms: simple and complex cases. Pediatr. Neurosurg. 1991-1992; 17: 66-72, 73.
 • 5. Amacher A.L., Drake C.G.: The results of operating upon cerebral aneurysms and angiomas in children and adolescents. I. Cerebral aneurysms. Childs Brain 1979; 5: 151-165.
 • 6. Huang J., McGirt M.J., Gailloud P., Tamargo R.J.: Intracranial aneurysms in the pediatric population: case series and literature review. Surg. Neurol. 2005; 63: 424-433.
 • 7. Meyer F.B., Sundt TM. Jr, Node N.C. i wsp.: Cerebral aneurysms in childhood and adolescence. J. Neurosurg. 1989; 70: 420-425.
 • 8. Gerosa M., Licata C., Fiore D.L., Iraci G.: Intracranial aneurysms of childhood. Childs Brain 1980; 6: 295-302.
 • 9. Humphreys R.P., Hendrick E.B., Hoffman H.J.: Cerebrovascular disease in children. Can. Med. Assoc. J. 1972; 107: 774-776, 778-779, 781.
 • 10. Hacker R.J.: Intracranial aneurysms of childhood: a statistical analysis of 500 cases from world literature. Neurosurgery 1982; 10: 775.
 • 11. Ferrante L., Fortuna A., Celli P. i wsp.: Intracranial arterial aneurysms in early childhood. Surg. Neurol. 1988; 29: 39-56.
 • 12. Locksley H.B.: Natural history of subarachnoid hemorrhage, intracranial aneurysms and arteriovenous malformations. Based on 6368 cases in the cooperative study. J. Neurosurg. 1966; 25: 219-239.
 • 13. Wiebers D.o., Whisnant J.P., O’Fallon WM.: The natural history of unruptured intracranial aneurysms. N. Engl. J. Med. 1981; 304: 696-698.
 • 14. Amacher A.L., Drake C.G., Ferguson G.G.: Posterior circulation aneurysms in young people. Neurosurgery 1981; 8: 315-320.
 • 15. Ito M., Yoshihara M., Ishii M. i wsp.: Cerebral aneurysms in children. Brain Dev. 1992; 14: 263-268.
 • 16. Allison J.W., Davis P.C., Sato Y. i wsp.: Intracranial aneurysms in infants and children. Pediatr. Radiol. 1998; 28: 223-229.
 • 17. Greenberg M.S.: Handbook of Neurosurgery. Wyd. 4, Thieme Medical Publishers, Inc., New York 2001: 791.
 • 18. Lawton M.T, Spetzler R.F.: Surgical strategies for giant intracranial aneurysms. Acta Neurochir. Suppl. 1999; 72: 141-156.
 • 19. Massimi L., Moret J., Tamburrini G., Di Rocco C.: Dissecting giant vertebro-basilar aneurysms. Childs Nerv. Syst. 2003; 19: 204-210.
 • 20. Mawad M.E., Klucznik R.P.: Giant serpentine aneurysms: radiographic features and endovascular treatment. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1995; 16: 1053-1060.
 • 21. Warlow C.: Neurologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996: 246-253.
 • 22. Hahn C.D., Nicolle D.A., Lownie S.P., Drake C.G.: Giant cavernous carotid aneurysms: clinical presentation in fifty-seven cases. J. Neuroophthalmol. 2000; 20: 253-258.
 • 23. Swamy N.K., Pope F.M., Coakham H.B.: Giant aneurysm of internal carotid artery in a four-year-old child: a case report. Surg. Neurol. 1993; 40: 138-141.
 • 24. Kanaan I., Lasjaunias P., Coates R.: The spectrum of intracranial aneurysms in pediatrics. Minim. Invasive Neurosurg. 1995; 38: 1-9.
 • 25. Song D.L., Leng B., Zhou L.F. i wsp.: onyx in treatment of large and giant cerebral aneurysms and arteriovenous malformations. Chin. Med. J. (Engl.) 2004; 117: 1869-1872.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8068f1a8-bd66-47bb-a27a-935f2c5eec7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.