PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 3 | 4 | 280-285
Article title

Zastosowanie wewnątrzgałkowych soczewek torycznych w trakcie operacji zaćmy u pacjentów z chorobami zniekształcającymi rogówkę

Content
Title variants
EN
Cataract surgery with toric intraocular lenses in patients with distorted cornea
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Operacja zaćmy u pacjentów z chorobami zniekształcającymi rogówkę jest szczególnym wyzwaniem dla chirurga. Zniekształcenie rogówki obarczonej astygmatyzmem nieregularnym i dyslokacją szczytu może spowodować wystąpienie dużego błędu refrakcyjnego po zabiegu. Dlatego też istotną rolę odgrywają: właściwa kwalifikacja, szczegółowa analiza topografii rogówki i zastosowanie małoinwazyjnej chirurgii niepowodującej wtórnych zmian jej asymetrii. Zastosowanie wewnątrzgałkowej korekcji torycznej u pacjentów operowanych z powodu zaćmy i ze zniekształceniem rogówki oraz znaczną niezbornością optyczną rogówki jest zagadnieniem o znacznym stopniu trudności, wynika ona ze słabszej histerezy rogówki oraz niestabilności jej kształtu.
EN
Cataract surgery in patients with distorted cornea is a challenge for the surgeon. Cornea with irregular astigmatism and dislocation of the corneal centre may result in a large refractive error after cataract surgery. It is important to assess the patient carefully, analyzing the corneal topography, and selecting a minimally invasive surgery that does not provoke secondary changes in the asymmetry of the cornea. The use of toric intraocular correction for patients suffering from significant distortion of the cornea and corneal astigmatism is a matter of difficulty stemming from weaker corneal hysteresis and instability of the corneal shape.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
280-285
Physical description
Contributors
 • Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
author
 • Klinika Okulistyki Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
References
 • 1. Antonios R, Dirani A, Fadlallah A, et al. Safety and Visual Outcome of Visian Toric ICL Implantation after Corneal Collagen Cross-Linking in Keratoconus: Up to 2 Years of Follow-Up. J Ophthalmol 2015; Article ID 514834: 1-8 [online: http://dx.doi.org/10.1155/2015/514834].
 • 2. Kymionis GD, Grentzelos MA, Karavitaki AE, et al. Combined corneal collagen cross-linking and posterior chamber toric implantable collamer lens implantation for keratoconus. Ophthalmic Surg Lasers Imaging 2011; 42: 22-25.
 • 3. Li X, Yang H, Rabinowitz YS. Longitudinal study of keratoconus progression. Exp Eye Res 2007; 85(4): 502-507.
 • 4. Vazirani J, Basu S. Keratoconus: current perspectives. Clin Ophthalmol 2013; 7: 2019-2030.
 • 5. Parikakis EA, Chatziralli IP, Peponis VG, et al. Toric intraocular lens implantation for correction of astigmatism in cataract patients with cornealectasia. Case Rep Ophthalmol 2013; 4(3): 219-228.
 • 6. Mol I.E., Van Dooren B.T. Toric intraocular lenses for correction of astigmatism in keratoconus and after corneal surgery. Clin Ophthalmol. 2016; 10: 1153-1159.
 • 7. De Cunha DA, Woodward EG. Measurement of corneal topography in keratoconus. Ophthalmic Physiol Opt 1993; 13: 377-382.
 • 8. Rabinowitz YS. Keratoconus. Surv Ophthalmol 1998; 42: 297-319.
 • 9. Luck J. Customized ultra-high-power toric intraocular lens implantation for pellucid marginal degeneration and cataract. J Cataract Refract Surg 2010; 36: 1235-1238.
 • 10. Visser N, Ruíz-Mesa R, Pastor F, et al. Cataract surgery with toric intraocular lens implantation in patients with high corneal astigmatism. J Cataract Refract Surg 2011; 37: 1403-1410.
 • 11. Venter J. Artisan phakic intraocular lens in patients with keratoconus. J Refract Surg 2009; 25: 759-764.
 • 12. Coskunseven E, Onder M, Kymionis GD, et al. Combined Intacs and posterior chamber toric implantable Collamer lens implantation for keratoconic patients with extreme myopia. Am J Ophthalmol 2007; 144: 387-389.
 • 13. Kamiya K, Shimizu K, Kobashi H, et al. Clinical outcomes of posterior chamber toric phakic intraocular lens implantation for the correction of high myopic astigmatism in eyes with keratoconus: 6-month follow-up. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2011; 249: 1073-1080.
 • 14. Güell JL, Morral M, Malecaze F, et al. Collagen crosslinking and toric iris-claw phakic intraocular lens for myopic astigmatism in progressive mild to moderate keratoconus. J Cataract Refract Surg 2012; 38: 475-484.
 • 15. Kasparova EA, Kasparov AA. Six-year experience with excimer laser surgery for primary keratoconus in Russia. J Refract Surg 2003; 19: S250-S254.
 • 16. Bauer NJ, de Vries NE, Webers CA, et al. Astigmatism management in cataract surgery with the AcrySof toric intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2008; 34: 1483-1488.
 • 17. Holland E, Lane S, Horn JD, et al. The AcrySof toric intraocular lens in subjects with cataract and corneal astigmatism: a randomized, subject-masked, parallel-group, 1-year study. Ophthalmology 2010; 117: 2104-2111.
 • 18. Sauder G, Jonas JB. Treatment of keratoconus by toric foldable intraocular lenses. Eur J Ophthalmol 2003; 13: 577-579.
 • 19. Navas A, Suárez R. One-year follow-up of toric intraocular lens implantation in forme fruste keratoconus. J Cataract Refract Surg 2009; 35: 2024-2027.
 • 20. Ramirez-Miranda A, Jaimes M, Graue-Hernandez EO, et al. Toric intraocular lens in keratoconus. Cornea 2012; 31: 335-336.
 • 21. Jaimes M, Xacur-García F, Alvarez-Melloni D, et al. Refractive lens exchange with toric intraocular lenses in keratoconus. J Refract Surg 2011; 27: 658-664.
 • 22. Thebpatiphat N, Hammersmith KM, Rapuano CJ, et al. Cataract surgery in keratoconus. Eye Contact Lens 2007; 33: 244-246.
 • 23. Li X, Yang H, Rabinowitz YS. Longitudinal study of keratoconus progression. Exp Eye Res 2007; 85: 502-507.
 • 24. Kersey JP, O’Donnell A, Illingworth CD. Cataract surgery with toric intraocular lenses can optimize uncorrected postoperative visual acuity in patients with marked corneal astigmatism. Cornea 2007; 26: 133-135.
 • 25. Zuberbuhler B, Signer T, Gale R, Haefliger E. Rotational stability of the AcrySof SA60TT toric intraocular lenses: a cohort study. BMC Ophthalmol 2008; 8(8): 1-5.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7fda65f0-12ac-4762-b6fd-4f82fffd4efb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.